ZOEKEN

Garantie van mensenrechten en vrijheden: de rechtsstaat en zijn kenmerken

De staat kan niet bestaan ​​zonder het recht. Deze concepten zijn onderling verbonden en kunnen niet zonder elkaar bestaan. De rechtsstaat en zijn tekens - dit is een favoriet onderwerp van rechtstheoretici sinds het begin van de 19e eeuw. De eerste juridische analyse van dit concept werd gegeven door Robert von Mohl in het verre 1838. Het was deze wetenschapper die het concept in wetenschappelijk gebruik introduceerde. Overweeg wat een juridische staat en zijn tekens zijn in onze tijd en in overeenstemming met de moderne wetenschap.

juridische staat en zijn kenmerken

Wat is het?

Een staat van de rechtsstaat is een macht diein al zijn organisatie en activiteit is onderworpen aan de wet. Tegelijkertijd heeft ze een duidelijk doel. Dit is om de rechten en vrijheden van haar burgers te waarborgen. Over het algemeen verwijzen de rechtsstaat en zijn attributen naar de grondwettelijke kenmerken van de staat.

Wat is het?

De volgende bepalingen verwijzen naar de kenmerken van de rechtsstaat:

  • erkenning en waarborging van mensenrechten en vrijheden;
  • scheiding van machten;
  • onvoorwaardelijke rechtsstaat.

Overweeg nu elk van hen. Het eerste teken van de rechtsstaat is de erkenning, evenals de eerbiediging en bescherming van universele rechten, vrijheden, evenals de belangen van mens en burger, en tegelijkertijd hun hoogste waarde en prioriteit. Feiten als het voorzien in een mechanisme voor het garanderen van de bovengenoemde privileges en de onafhankelijkheid van de rechtbank, alsook afzonderlijke beginselen van gerechtelijke procedures en andere wettelijke bepalingen, helpen bij de uitvoering van deze bepaling.

teken van de rechtsstaat is
Het volgende kenmerk suggereertde afbakening van de drie takken is in wezen één overheersing, namelijk de scheiding van de wetgevende macht, samen met de uitvoerende macht en de rechterlijke macht. Deze verdeling in gelijke, onderling verbonden, relatief onafhankelijke en beperkende industrieën is ontworpen om de noodzakelijke belangenafweging te waarborgen. Het is het dat macht in essentie integraal en verenigd maakt. Deze indeling wordt horizontaal genoemd. En ten slotte is de laatste hand in dit hele systeem de rechtsstaat. Dan is het voorzien?
Aan attributen van een wettige staatszorg
Ten eerste door het feit dat het grondwettelijk is gevestigdde plicht van alle overheidsinstanties, alsook van ambtenaren, zonder uitzondering, om onvoorwaardelijk strikt te handelen binnen het kader van de grondwet en andere normatieve handelingen. Ten tweede, het feit dat de suprematie van de Grondwet met betrekking tot andere normen van wetgeving moet worden gewaarborgd. En ten derde, door het feit dat in het land, op wetgevingsniveau, het eigendom van de prioriteit van internationale, algemeen erkende principes vóór nationale normatieve handelingen vastligt. De rechtsstaat en zijn tekens zijn van belang, omdat het juist zo'n machtsmiddel de enige juiste is. Zo'n staat is perfect, en daarvoor is het noodzakelijk om ten volle te streven. Het is deze staat die echt bestaat volgens de wil van het volk en voor hem, en daarom tegelijkertijd in wezen volledig democratisch is.

  • evaluatie: