ZOEKEN

Welke voordelen zijn gepensioneerden op oudere leeftijd en hoe ze toe te passen

Vandaag moeten we uitvinden welke voordelenhebben gepensioneerden. Hoe kunnen ze in Rusland worden uitgegeven? De pensioenleeftijd in de Russische Federatie biedt moderne ouderlingen heel wat privileges. Sommigen van hen werden geëlimineerd in 2017, maar het grootste deel van de overheidsbonussen bleef. Wat kan worden verwacht na registratie van een pensioen? Wat zijn de voordelen van de staat op de een of andere manier? Dit alles zal hieronder worden besproken!

welke voordelen hebben ouderdomspensioenen

Soorten voordelen

Welke voordelen hebben gepensioneerden in Rusland? Tot op heden kan alle staatssteun worden onderverdeeld in verschillende categorieën. Elk van hen heeft zijn eigen voordelen.

Op de pensioengerechtigde leeftijd hebben burgers het recht om de volgende staatssteun te ontwerpen:

 • belasting;
 • huisvesting;
 • sociale;
 • medische;
 • transport.

Ook kunnen gepensioneerden onder bepaalde omstandigheden belastingaftrek per leeftijd berekenen. Dit is een vrij veel voorkomend verschijnsel, dat voornamelijk voorkomt bij de beroepsbevolking.

Belastingvoordelen

Welke voordelen hebben ouderdomspensioenen? Sommige bonussen van de staat zijn afhankelijk van de regio waar de burger woont. Maar de meeste van hen blijven op federaal niveau.

Laten we beginnen met het meest voorkomende scenario - belastingvoordelen. Vandaag kunnen gepensioneerden een aanvraag indienen voor:

 • vrijstelling van onroerende voorheffing;
 • om de belastingen op onroerend goed te verminderen, als er verschillende woningeenheden van hetzelfde type zijn (meerdere appartementen, huizen, villa's, enz.);
 • volledige vrijstelling van transportbelasting;
 • om de belastinggrondslag met 10.000 te verlagen bij de berekening van grondbelasting.

In sommige regio's van de Russische Federatie zorgt voor een compleetvrijstelling van gepensioneerden van grondbelasting. Een dergelijke maatregel is bijvoorbeeld geïntroduceerd in St. Petersburg en Perm. En de ouderen in de regio Moskou zijn volledig vrijgesteld van het betalen van transportbelasting voor auto's met een laag vermogen en binnenlandse productie.

voordelen voor gepensioneerden

inhoudingen

Onder de voordelen die worden toegekend aan gepensioneerden op oudere leeftijd, kunt u fiscale aftrekken benadrukken. Bijvoorbeeld onroerend goed. Elke werkende gepensioneerde kan ze voor zichzelf uitgeven volgens algemeen aanvaarde regels.

Niet-werkende ouderen hebben recht op een belastingaftrek van het onroerend goed en sociale type gedurende 3 jaar vanaf de datum van hun ontslag.

Aftrek is mogelijk voor:

 • aankoop van onroerend goed (onroerend goed);
 • hypotheek (inclusief rente op de hypotheek);
 • behandeling (betaald);
 • leren (jezelf of kinderen).

Hoe deze aftrekken worden uitgegeven, zal later worden besproken. Maar op deze voordelen voor gepensioneerden niet eindigen. Er zijn bonussen die de aandacht verdienen.

vakantie

Wat zijn de voordelen voor gepensioneerden in het Primorsky-gebied en andere regio's van de Russische Federatie die door de staat worden gegarandeerd? Er zijn veel van hen. De volgende bonus geldt alleen voor werkende gepensioneerden.

Het ding is dat op verzoek van de gepensioneerdeDe werkgever moet de werknemer verlof zonder betaling aanbieden op het moment dat de aanvrager deze geschikt acht. De duur van extra rust varieert afhankelijk van de categorie van de begunstigde.

namelijk:

 • 35 dagen - voor deelnemers aan de Grote Patriottische Oorlog;
 • 60 dagen voor mensen met een handicap;
 • 14 dagen - gewone gepensioneerden.

Registratie wordt beperkt tot het aanvragen van verlof voor de werkgever. Er is niets moeilijk of speciaals aan.

Woningen voordelen

Voordelen voor gepensioneerden zijn anders. We kunnen zeggen dat op bijna elk gebied in het dagelijks leven, je een of andere bonus kunt krijgen.

Een enorme rol voor ouderen speelt huursubsidie. Behoeftige en militaire gepensioneerden hebben recht op:

 • volledige of gedeeltelijke compensatie van rekeningen van nutsbedrijven;
 • vrijstelling van revisie vergoedingen;
 • ongeplande thuistelefoonverbinding;
 • hulp bij de vergassing van het huis;
 • het ontvangen van gratis huisvesting op zijn beurt (bij het indienen van een aanvraag tot 2014).

Registratie wordt beperkt tot het indienen van documenten bij de beheermaatschappij. Daarna kunnen gepensioneerden profiteren van alle huisvestingsrechten.

welke voordelen hebben ouderdomspensioenen

De vereiste documenten zijn:

 • pensioen certificaat;
 • documenten over eigendom van woningen;
 • certificaten waaruit de verblijfplaats van gepensioneerden op een bepaald grondgebied blijkt.

Dit is meestal voldoende. Ook moet de burger zijn speciale positie benadrukken met erkenningscertificaten als behoeftig, gehandicapt of als militair gepensioneerd. In de regel is dit geen probleem.

geneeskunde

Welke voordelen hebben Moskouse gepensioneerden?ouderdom? Burgers met een pensioengerechtigde leeftijd in de Russische Federatie kunnen een beroep doen op bepaalde medische bonussen. Hun hoofdmassa ligt op regionaal niveau.

Niettemin kan elke gepensioneerde rekenen op:

 • gratis service in openbare klinieken en ziekenhuizen;
 • dienst in medische instellingen op zijn beurt;
 • gratis medisch onderzoek om de 3 jaar;
 • griepvaccin gratis (na 60 jaar);
 • gratis uitstapjes naar sanatoria voor behandeling (voor gehandicapte veteranen).

In de regel is registratie van deze voordelen niet vereist. Het volstaat om een ​​identiteitsbewijs te overleggen, evenals een pensioencertificaat, wanneer u contact opneemt met een medische organisatie.

Labour veteranen

Welke voordelen hebben gepensioneerden in de regio Moskou? Het is de moeite waard aandacht te besteden aan een aparte categorie van de bevolking - veteranen van de arbeidsmarkt. Dus senioren kunnen rekenen op:

 • gratis gebruik van openbaar vervoer;
 • compensatie voor het gebruik van een thuistelefoon;
 • 50% compensatie bij betaling voor nutsbedrijven;
 • gratis gebitsprothesen.

In het eerste geval volstaat het om een ​​pensioen in te dieneneen certificaat, in de tweede - om een ​​aanvraag in te dienen bij het relevante bedrijf (op dezelfde manier als eerder werd beschreven), in het derde geval - om de medische organisatie documenten te verstrekken die de status van de arbeidsveteraan aangeven, evenals de pensioengerechtigde leeftijd.

welke voordelen hebben gepensioneerden in de regio Moskou?

NDFL-vrijstelling

Voordelen voor gepensioneerden in MoskouOngeveer dezelfde worden aangeboden als in andere regio's. Alle burgers die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt, kunnen worden vrijgesteld van betaling van de personenbelasting. Er is geen toestemming voor deze bonus vereist.

Volgens de wet in Rusland kunnen de volgende geldstromen van gepensioneerden worden vrijgemaakt van personenbelasting:

 • pensioenen;
 • financiële hulp tot 4.000 roebel per jaar;
 • gerichte hulp;
 • voordelen;
 • overheidssubsidies.

Gepensioneerden, net als alle andere werknemers, kunnen niet van de betaling van de persoonlijke inkomstenbelasting afkomen van hun salaris.

Babyverzorging

De volgende bonus is geen voordeel, maar een kans. Het wordt aangeboden aan alle werkende gepensioneerden. Het gaat om het ontwerp van ouderschapsverlof. Volgens de wetten van de Russische Federatie kunnen naaste familieleden hem (de vader van de baby, grootmoeder, grootvader) opeisen. Als de moeder van een pasgeborene om welke reden dan ook niet voor hem kan zorgen, neemt de andere persoon deze verantwoordelijkheid op zich.

Voor de registratie van ouderschapsverlof hebt u nodig:

 • certificaat / certificaat van geboorte van de baby;
 • documenten die de relatie met het kind aangeven;
 • bewijs dat de moeder van de baby geen verlof opneemt om te zorgen;
 • identiteitskaart van de aanvrager;
 • verlaat toepassing.

Alle documenten behoren tot de werkgever, waarnaDe gepensioneerde moet verlof krijgen om voor de baby te zorgen met alle bijbehorende voordelen. In de praktijk wordt deze functie niet vaak geïmplementeerd.

voordelen voor gepensioneerden in Moskou

Regionale kansen

Zoals reeds vermeld, kunnen alle voordelen worden verdeeld in federaal en regionaal. Deze laatste variëren afhankelijk van waar de burger woont. Bijvoorbeeld, inwoners van Moskou mogen hopen op:

 • een kleine maandelijkse pensioensupplement;
 • gratis spabehandeling (om medische redenen);
 • gratis reizen met spoorwegvervoer (voorsteden);
 • 50% korting wanneer u betaalt voor telefoon- en nutsvoorzieningen.

Eerder konden oudere mensen rekenen op gratis openbaar vervoer. Maar onlangs is dit voordeel geannuleerd. Het is alleen bewaard gebleven in sommige regio's van de Russische Federatie.

Diepe ouderdom

Sommige burgers krijgen speciale kansen na het bereiken van een bepaalde leeftijd. In Rusland hebben gepensioneerden na 80 jaar recht op speciale uitkeringen. Welke?

Onder hen zijn:

 • een verhoging van het verzekeringspensioen met 2 keer;
 • gratis zorg in medische instellingen, ook in kostscholen en verpleeghuizen;
 • verstrekking van woningen (indien nodig);
 • gerichte hulp (tijdelijk of permanent), uitgedrukt door het vrijgeven van producten, juridische en medische hulp.

Het is duidelijk wat de voordelen voor gepensioneerden zijn voor ouderen80 jaar gelegd. Naast deze bonussen kan een bejaarde persoon beweren dat hij voor zichzelf zorgt. Iedereen kan voor ouderen zorgen - deze periode zal in de ervaring worden meegenomen. Deze mogelijkheid wordt momenteel zeer actief in het land gebruikt.

wat zijn de voordelen voor gepensioneerden in Moskou

Registratie van belastingvrijstelling

Het is duidelijk welke voordelen gepensioneerden hebbenouderdom. Nu kun je erachter komen hoe ze zijn opgesteld. Het grootste deel van de staatssteun is van declaratieve aard - totdat de aanvrager informeert over de intenties om het recht op een uitkering te gebruiken, zullen de relevante autoriteiten het niet verstrekken.

Laten we beginnen met de registratie van belastingvoordelen. Ze worden aan de FTS verstrekt op de plaats van registratie van een burger. Moet je meenemen:

 • aanvraag voor vrijstelling van deze of die belasting;
 • documenten waaruit het eigendom van een bepaald eigendom blijkt;
 • pensioen certificaat;
 • TIN (indien aanwezig);
 • het paspoort;
 • certificaten van handicap (indien beschikbaar);
 • belastingontvangsten van het voorgaande jaar.

Dat is genoeg. Na bestudering van de verstrekte materialen, is de gepensioneerde vrijgesteld van het betalen van een belasting. Om de wijzigingen vanaf het jaar van aanvraag in werking te laten treden, moeten vóór 1 november documenten ter overweging worden ingediend.

We maken aftrekposten

Het volgende belangrijke punt is het ontwerpen van belastingaftrek. Het proces vindt plaats in de FTS. Om een ​​gepensioneerde af te trekken, zijn de volgende documenten vereist:

 • aanvraag voor aftrek;
 • het paspoort;
 • certificaten van inkomsten (2-NDFL, bankafschriften);
 • details van de rekening waarnaar het geld wordt overgemaakt;
 • pensioen certificaat;
 • het werkboek;
 • TIN (indien beschikbaar);
 • licentie van medische / educatieve instelling;
 • accreditatie van een specialiteit (tijdens de training);
 • contract (voor het verrichten van diensten, hypotheek, aankoop en verkoop van onroerend goed);
 • Ontvangsten die de betaling voor diensten / processen aangeven;
 • belastingaangifte;
 • documenten van eigendomsrecht.

Dit is meestal voldoende. Belastingaftrek wordt verleend voor 4-6 maanden. Deze operatie vereist een aanzienlijke wachttijd.

Een huis krijgen

Welke voordelen beloven gepensioneerden in Moskou en andere regio's in Rusland? Je kunt huisvesting krijgen als dat niet het geval is. In dit geval moet u contact opnemen met het stadsbestuur.

wat zijn de voordelen voor gepensioneerden sinds 80 jaar?

Met een gepensioneerde moet je brengen:

 • het paspoort;
 • certificaat van erkenning van het gezin in nood;
 • een schriftelijke aanvraag voor huisvesting;
 • documenten waaruit het eigendom van een woning blijkt;
 • pensioen certificaat;
 • Bewijs van handicap en ander bewijs van de speciale positie van een burger.

Vanaf nu is het duidelijk welke voordelen gepensioneerden hebben.ouderdom in Rusland. Alle staatssteun wordt zonder problemen aangeboden. Het belangrijkste is om van tevoren alle benodigde documenten voor dit (en hun kopieën) voor te bereiden.

 • evaluatie: