ZOEKEN

De dreiging is wat?

Een bedreiging is een mogelijk gevaar.Het is bekend dat onder de mensen het concept is heel gewoon: iemand dreigt een persoon op het internet, in persoon, per brief, enz. Is er een straf voor een bedreiging voor het leven ..? De meeste mensen ten onrechte veronderstellen dat de verantwoordelijkheid voor de bedoeling van het veroorzaken van fysieke en materiële schade die zij zal een andere persoon lijden. Maar dit is slechts speculatie, want in feite, kan de dreiging voor de rechter.

De betekenis van het woord "bedreiging"

De dreiging vormt een mogelijk gevaar, veroorzaakt schade, opzet om lichamelijk letsel te veroorzaken, etc. Dit concept kan op verschillende manieren worden geïnterpreteerd, maar de essentie hiervan zal niet veranderen.

Bedreiging vermeld of geschrevenintentie om te dreigen met fysieke schade aan persoonlijke, maar ook aan publieke belangen. Heel vaak kunt u bedreigingen op internet zien. Het gebeurt dat de gesprekspartners niet tot een gemeenschappelijke oplossing en tot een compromis komen, waarna een van hen de ander begint te bedreigen.

Waarschijnlijk houden heel weinig mensen rekening met het feit dat de dreiging een criminele handeling is waarvoor de dader gestraft moet worden.

de dreiging is

Bedreiging voor de gezondheid en het leven van een persoon

In het Wetboek van Strafrecht van de Russische Federatie is er een artikel dat details bevatlegt uit wat als een bedreiging kan worden beschouwd en welke straf daarvoor wordt opgelegd aan een persoon die het leven bedreigt, evenals de gezondheid van een andere persoon. Artikel 119 bepaalt dat de bedreiging voor het leven in verschillende vormen kan worden uitgedrukt:

• Mondeling.

• Geschreven.

• Dreiging van wapens.

• Bedreiging van gebaren.

Een bedreiging is de intentie om het leven te nemen of de gezondheid van een andere persoon te schaden. Deze handeling is een misdaad.

Er zijn verschillende voorwaarden waaronder een bedreiging moet worden bestraft:

• De realiteit van de dreiging.Dit betekent dat het slachtoffer alle reden moet hebben om de beschuldigde aan de rechtbank te verklaren. Dat wil zeggen, de eerste moet reden hebben om bang te zijn voor de dreiging. Bijvoorbeeld, als de bedreigende persoon voorwerpen had die als wapens werden gebruikt (mes, bijl, enz.).

• De dreiging bevat beloften en intenties die het individu en zijn gezondheid ernstig zouden kunnen schaden.

Opgemerkt moet worden dat bedreigingen kunnen zijnniet geuit als de acties van de verdachte geen twijfel lieten over zijn bedoelingen. Bijvoorbeeld, als de bedreigde persoon geen woord uitspreekt, maar de loop van het vuurwapen naar het slachtoffer stuurt. Dergelijke acties worden crimineel genoemd en de beschuldigde moet voor hen worden gestraft.

bedreiging van het leven

Straf voor een bedreiging

Een bedreiging is een criminele handeling waarvoor straf is voorzien:

• Verplichte gemeenschapsdienst voor maximaal 480 uur.

• Beperking van vrijheid voor maximaal 2 jaar.

• Opsluiting voor maximaal 2 jaar.

• Gedwongen arbeid voor maximaal 2 jaar.

• Arrestatie voor maximaal 6 maanden.

Als de intentie om iemand anders te doden of te schaden voldoet aan de voorwaarden waaronder het een bedreiging wordt genoemd, wordt een van de hierboven genoemde straffen verstrekt.

Als deze daad werd gepleegd door een lid van een georganiseerde groep, wordt een gevangenisstraf van drie tot vijf jaar voorzien.

bedreigingen voor Rusland

Bedreiging als geestelijk misbruik

De dreiging is een mentale mishandelingeen andere persoon. Tijdens het plegen van deze daad voelt het slachtoffer angst omdat hij geen vrede heeft en voortdurend in gevaar is. Dientengevolge, kan een persoon niet normaal werken en leven, omdat hij constant in angst is.

De bedreiging wordt als voltooid beschouwd onmiddellijk nadat deze aan het slachtoffer is meegedeeld.

Opgemerkt moet worden dat de bedreiging voor het leven lijkt oppoging tot moord, maar deze daden hebben een ander doel. Het voornemen om fysieke schade toe te brengen aan de gezondheid kan worden geïnterpreteerd als een verlangen om het slachtoffer bang te maken. Terwijl de poging tot moord het doel heeft een persoon van het leven te beroven.

betekenis van het woord dreiging

Bedreigingen van de Russische Federatie

Iedereen weet dat nu veel landen in crisis verkeren. Opgemerkt moet worden dat de bedreigingen voor Rusland uit de Verenigde Staten niet stoppen. De president van de Russische Federatie dringt erop aan dat het land alle moeilijkheden en beproevingen aankan.

Er moet aan worden herinnerd dat voor de dreiging van de dader moetstraf oplopen. Deze handeling wordt beschouwd als psychologisch misbruik van een persoon. Controleer altijd je emoties en spraak om niet in de plaats van de verdachte te zijn. Het is noodzakelijk om te leven in overeenstemming met de wetten van de Russische Federatie en ze niet te schenden.

  • evaluatie: