ZOEKEN

Wat is de afstand tussen de huizen: de normen

Zatevuyu bouw, de eigenaar van de site is verplicht om te weten en rekening te houden met veel juridische nuances. Vandaag kijken we naar een van de belangrijkste. Namelijk - hoeveel afstand zou er tussen huizen moeten zijn?

De kloof, die zich onder elkaar bevindenprivébezit, dat wil zeggen woongebouwen, is een van de belangrijkste normen waarmee u rekening moet houden wanneer u de bouw van een toekomstig gebouw ontwerpt. Als de eigenaar weigert zich te houden aan de rechtsorde, zal hij in het stadium van registratie van documentatie voor het gebouwde gebouw grote problemen krijgen.

Om ze te vermijden, laten we daar kennis mee makenvoorwaarden die momenteel op dit gebied van kracht zijn. In onze korte bespreking zullen we niet ingaan op de vraag wat de afstand moet zijn tussen hoogbouw. Laten we stilstaan ​​bij een eigen laagbouw.

welke afstand tussen huizen moet zijn

Waarom moet je dat weten?

Wat is het doel van de normalisatie van de genoemde afstanden? Allereerst - het geeft om brandveiligheid. Bovendien zorgen dergelijke normen voor het verbeteren van het leefcomfort in die woonwijken waar de dichtheid van private ontwikkeling vrij hoog is.

Het zijn niet alleen ruimtes waar rekening mee wordt gehouden.rechtstreeks tussen aangrenzende gebouwen. De ruimte die wordt ingenomen door de huizen aan weerszijden van de weg, en tussen de utiliteitsgebouwen is gereguleerd.

Om het makkelijker te maken om te berekenen wat de afstand tussen de huizen zou moeten zijn, was het toegestaan ​​om de groep van een aantal gebouwen te combineren in een afzonderlijke eenheid.

In het geval van het bouwen met één rij van dergelijke blokken, is dit toegestaanniet meer dan twee, met een dubbele rij - maximaal vier. Tegelijkertijd worden de afstanden tot de randen van de extreme gebouwen van elk blok tot het aangrenzende beschouwd. Binnen de gecombineerde groep zijn afstandsnormen niet van toepassing.

Over verschillende soorten woningen

Hoe wordt de afstand bepaaldmoet tussen naburige huizen zijn? Deze waarde is afhankelijk van het type bouwmateriaal dat wordt gebruikt en de feitelijke behuizing en de omliggende structuren eromheen.

welke afstand moet er zijn tussen privé huizen

Hier zijn de belangrijkste voorwaarden waarmee de norm wordt berekend op basis van afstand, op basis van bouwmaterialen.

Beide constructies in kwestie zijn gemaakt van onbrandbaar materiaal. Die beschouwen beton, gewapend beton, metselwerk. In dit geval is de waarde minimaal en gelijk aan 6 meter.

Welke afstand moet er zijn tussen houten huizen?

Als de basis bouwmaterialen niet-brandbaar zijn, maar de vloeren van het huis zijn houten (met brandbeveiliging), de afstand stijgt tot 8 meter.

Elk van de huizen werd gebouwd uit de klasse van gezaagd hout met verschillende ontvlambaarheid - de afstand zal minstens 15 meter zijn.

Een van de huizen in kwestie behoort tot de eerste, de andere tot de tweede van de groepen. De minimale afstand is dan 8 meter.

Huizen - respectievelijk uit de eerste en derde groep (en ook uit de tweede en derde groep) - 10 meter.

welke afstand moet er tussen woongebouwen zijn

Hoe te meten

Sleutelpunten voor de metingen - de meesteuitstekende delen van bouwconstructies. We hebben het over een veranda, een erker, etc. Bereken wat de afstand tussen de huizen moet zijn, in sommige gevallen is dat niet zo eenvoudig. Met een niet-standaard vorm van land (bijvoorbeeld, smal en langwerpig) om aan alle normen te voldoen is het vrij moeilijk, en zonder het advies van een specialist vaker wel dan niet.

Het belangrijkste is om rekening te houden met alle beperkingen opafstanden uiterlijk in de ontwerpfase. Omdat u na het ontdekken van een fout daarna het hele gebouw opnieuw hebt gepland en structurele elementen hebt overgebracht, waardoor u ongemeten materiaalkosten moet maken.

De toekomstige koper van onroerend goed

Over welke afstand er tussen moet zijnparticuliere huizen, om een ​​of andere reden vaak vergeten, een afgewerkt object kopen. Er zijn nogal wat gevallen waarin een nieuwe eigenaar, nadat de deal was afgerond, plotseling ernstige onregelmatigheden ontdekte in de gebouwen op de verworven locatie. In dit geval zal het lang duren om te gaan met huiseigenaren-buren (en alleen via de rechtbank).

Als het huis wordt gekocht, en later blijkt dathet werd opgericht zonder de nodige vergunningen, de situatie is nog erger - de eigenaar zal worden beschuldigd van een aanzienlijke boete, en de gebouwen zelf zullen hoogstwaarschijnlijk moeten worden verwijderd. Volgens de wet ligt elke aansprakelijkheid, inclusief materiaal, bij wie de huidige eigenaar is.

wat is de afstand tussen hoogbouw

Huis en straat

Laten we verder bekijken hoe de afstanden van gebouwen tot nabijgelegen straten worden genormaliseerd.

De volgende regels zijn van toepassing: 5 meter moet worden verdedigd door de rode lijn, die verwijst naar een woonstraat. Het moet worden gescheiden tot een afstand van ten minste 3 meter ten opzichte van snelwegen.

Met het oog op vrije doorgang moet een economische uitbreiding met een rode lijn op een minimumafstand van 5 meter van elkaar worden gehouden.

Toegestaan ​​om een ​​carport te bouwen of een garage te bouwengrenzend aan het hek aan de straatkant. Daarnaast is het toegestaan ​​om garages te bouwen die vrijstaand zijn, of zijn ingebouwd in een woonhuis, of eraan vastgemaakt (evenals aan een boerderijgebouw).

Wat is de afstand tussen woongebouwen met bijgebouwen?

Wat zeggen de normen van de wet over beperkingen op het stellen van grenzen? We hebben het over een aangrenzend stuk grond waarop een woongebouw is.

Van rechtswege, tussen een grond door de eigenaar gehoudende grens en het gebouw mogen niet minder dan drie meter zijn. Als we het hebben over bijgebouwen die bedoeld zijn om huisdieren te houden, dan moeten ze op zijn minst 4 meter van de grens verwijderd zijn.

welke afstand moet er zijn tussen houten huizen

Voor dit type gebouwen is toegestaan ​​dat ze worden uitgebreid tot kleine huizen. Het woongedeelte binnen elk gebouw moet worden gescheiden van dat waarin de dieren worden gehouden door ten minste drie hulpmiddelen.

Als een woonhuis wordt omringd door verschillende aangrenzende economische blokken, moeten de vereiste afstanden voor elk van deze objecten van dit type afzonderlijk worden gemeten en in aanmerking worden genomen.

Vergeet de garages niet

Wat is de afstand tussen huizen wanneeris er een garage? Hier biedt de wet ook alles. Vanuit het huis met een aangrenzende garage, moet de grens op een afstand van minimaal 3 meter worden ingesteld. Vanuit de garage zelf - 1 meter. Als het huis een verlenging heeft voor het houden van huisdieren, dan moet het er 3 meter vanaf weggaan, maar vanaf de extensie zelf - tot wel 4 meter.

In het geval van het plaatsen van gebouwen op het zomerhuisjemeter van de grens met de buren, moet de eigenaar ervoor zorgen dat er geen overstroming van aangrenzend land als gevolg van vallen op het grondgebied van neerslag vanaf het dak van het gebouw

welke afstand moet er zijn tussen naburige huizen

Andere beperkingen

De volgende normen moeten worden nageleefd tussen de gebouwen naast elkaar.

Van het appartementencomplex naar het bad - een afstand van 8 meter. Hetzelfde geldt voor de afstand tot de straaldouche of het toilet. Regelgeving zorgt voor de veiligheid en zuiverheid van drinkwater. Daarom moet de put ver van het toilet of de composttank ook 8 meter verwijderd zijn.

Funderingen van huizen met woningmoet op een bepaalde afstand van communicatienetwerken worden toegewezen. Het is niet minder dan 0,6 m voor telefoon- en elektriciteitskabels, open kanalen en communicatietunnels - vanaf 2 meter, waterleidingnetten en rioolbuizen - vanaf 5 meter.

De richtlijnen die hier worden gegeven, zullen niet helpen.alleen in de ontwerpfase van de bouwplaats, maar ook bij het leggen van een communicatienetwerk. Als u strikt voldoet aan alle wettelijke vereisten, zouden problemen met het ontwerp van het object en het in bedrijf stellen van uw eigendom er niet mogen zijn.

  • evaluatie: