ZOEKEN

Fiscaal beleid

Als we aandacht besteden aan de grondwet van de Russische Federatie, danwe kunnen zeggen dat het budgettaire en kredietbeleid in ons land in de regel wordt uitgevoerd door de overheid, aangezien dit deel uitmaakt van haar taken. De implementatie ervan vindt plaats op verschillende niveaus.

fiscaal beleid

Het staatsbudget is een vorm vanvan de bevolking en de middelen besteed aan staatsbehoeften, waarvan de ontvangst hoofdzakelijk te wijten is aan belastingen en heffingen op het vermogen van burgers en de winsten van ondernemingen. Met behulp van deze fondsen is er financiering voor de rechtbanken, het leger, de lokale overheid, enzovoort. Dit is het zogenaamde plan van de staat, dat voor een heel jaar wordt opgesteld en dezelfde kracht heeft als de wet. Het heeft drie functies:

1) Stabilisatie. Het doel is om macro-economisch beleid te voeren.

2) Herdistributie. Dat wil zeggen, het inkomen dat de staat ontvangt, wordt verdeeld in het belang van de hele samenleving.

3) Toewijzing. De taak van deze functie is om een ​​financiële basis te creëren voor de staat bij de productie van collectieve goederen.

staat fiscaal beleid

Het budgettaire en fiscale beleid van de staat wordt toegepastfuncties als het creëren van verschillende voordelen voor de samenleving, controle over de structuur van nationale inkomens en hun herverdeling. De implementatie ervan is zeer waarschijnlijk gebaseerd op een van de concepten, die 'neutraal' en 'functioneel' worden genoemd.

De eerste taak is omHet Russische begrotingsbeleid was gekoppeld aan het meest effectieve begrotingsevenwicht, terwijl het zorgde voor een neutrale houding ten opzichte van processen die de sociale en economische sfeer beïnvloeden. Met andere woorden, een dergelijk concept is gebaseerd op puur financiële taken die verband houden met de meest efficiënte toewijzing van middelen die werden ingetrokken. Het begrotingsbeleid, uitgevoerd onder het tweede concept, omvat de uitvoering, naast financiële, van economische functies. Het is gebaseerd op het principe dat het saldo van de overheidsbegroting niet zo belangrijk is als het evenwicht van de nationale economie. Uitgaande hiervan gaat de macro-economische stabilisatie gepaard met een overschot en vervolgens een begrotingstekort.

fiscaal beleid van Rusland

Het grootste deel van het budget van elke staatvormen belastingvorderingen van de bevolking. Daarom is fiscaal beleid een belangrijk onderdeel bij de uitvoering van het normale functioneren van overheidsinstanties. Het omvat een heel systeem van methoden en wettelijke normen met betrekking tot belastingadministratie. De belangrijkste elementen van alle belastingstelsels zijn soorten belastingen en, natuurlijk, de beginselen van hun opbouw. Met hun hulp wordt de hele staat gefinancierd.

Belastingvoordelen zijn het belangrijkste instrument,die een fiscaal beleid bevat. Omdat het met hun hulp is dat de impact op de economie wordt geëffectueerd. Het speelt een belangrijke rol, omdat de staat bijvoorbeeld bijvoorbeeld de activiteiten van ondernemingen kan stimuleren, wat bijdraagt ​​aan economische groei. En dit is de taak van elke staat.

  • evaluatie: