ZOEKEN

Staatsbelasting voor verblijfsvergunning: het bedrag en de vorm van betaling

In de afgelopen jaren, in ons land meer en meerhet aantal mensen verandert van woonplaats. Dit gebeurt vaak meer dan eens in het leven, maar meerdere keren in enkele en enkele tientallen keren. Gelukkig laten zowel de voorwaarden als de wetgeving zulke regelmatige (en niet zo) veranderingen toe. Een persoon in beweging moet onthouden dat hij een vrij beperkt tijdsbestek heeft om zich te registreren op een nieuwe woonplaats. In de regel geeft dit de gemiddelde persoon onmiddellijk de vraag "welke wettelijke plicht voor registratie" wettelijk wordt geboden.

Staatsbelasting voor permanent verblijf

Hoe gebeurt dit?

Reizen vinden niet altijd plaats oppermanente nieuwe huisvesting. Natuurlijk kopen sommige gelukkigen een eigen huis voor zichzelf, terwijl anderen een nieuwe woning kopen in een hoog gebouw. Sommige mensen hebben iets minder geluk, dus mensen komen aan op een nieuwe woonplaats, sluiten een huurovereenkomst af en krijgen een tijdelijke of permanente registratie. Iedereen heeft gehoord dat je documenten moet verzamelen voor huisvesting, alle contracten en paspoorten en contact moet opnemen met het paspoortkantoor, maar slechts weinigen hebben zich vooraf afgevraagd of de staatstaak nodig is voor registratie.

Heeft u een staatsplicht nodig voor registratie?

Waarom moet ik me registreren? Alles is heel eenvoudig: elke verantwoordelijke ondernemer geeft er de voorkeur aan alleen die werknemers in dienst te nemen die zich - in ieder geval tijdelijk, maar beter permanent - hebben geregistreerd in de stad waar het bedrijf is gevestigd. Dit geeft hem vertrouwen in de persoon. Het is meteen duidelijk dat een potentiële medewerker alert is op wetten en regels, en daarom is hij geloofwaardig. Neem dit in de staat van het bedrijf zal zeker een goede aanwinst zijn. Maar om hetzelfde te zeggen over wie niet heeft gezorgd voor de registratie van officiële papieren in een nieuwe woonplaats, is het onwaarschijnlijk dat iemand de verantwoordelijkheid op zich neemt.

Dat is nog steeds nodig?

Op basis van het voorgaande wordt het duidelijk datPapierwerk voor verhuizing is een belangrijke en noodzakelijke taak. Dus, vroeger of later, moet de staatsverplichting bij het wijzigen van de registratie worden betaald, als dat nodig is. Is het nodig?

Bijvoorbeeld als u zich registreert in uw eigen landeen privé huis, dan hoeft u er geen kosten voor te betalen. Dit wordt bewezen door de wetten die van kracht zijn in ons land. De gevallen zijn echter anders - soms moet u een bepaald bedrag betalen. Het belangrijkste ding - wees niet bang. Bureaucratie is iets onaangenaams, maar is nog steeds niet schadelijk, dus de betaling van de registratieplicht van de staat zal geen grote last zijn voor de portemonnee.

Registreer of registreer?

Voor de filister, de concepten van registratie en registratie van een vriendZe lijken erg op elkaar - zoals in die afbeeldingen "vind 10 verschillen". Maar vanuit het oogpunt van lokale ambtenaren zijn dit totaal verschillende concepten, die een andere aanpak vereisen. Wanneer is registratie vereist en wanneer is registratie?

Een registratie geeft een persoon zo'n permanent adres,die in alle boekhoudkundige autoriteiten is. Eerder was registratie een vergunning. Het krijgen gaf iemand de kans om in zijn gekozen gebied te wonen. Welnu, de weigering van registratie verbood het leven in het gebied dat de persoon voor zichzelf had bekeken.

Het concept werd in 1993 grondig herzien. Daarna is de registratie ingevoerd. Deze term impliceert de vrijwillige daad van een burger die de autoriteiten ervan op de hoogte brengt dat hij op een nieuwe woonplaats is aangekomen.

betaling van de staatsschuld voor registratie

Waarom en waarom?

Elke moderne burger van ons landhebben het recht om zich binnen het grondgebied van de staat te verplaatsen zoals hij dat wil. Dit betekent dat je kunt leven waar je wilt. De uitzondering zijn de zones bij de grens, gesloten nederzettingen en andere gebieden waar de toegang beperkt is. Bij aankomst op een nieuwe plaats moet u echter de autoriteiten van de staat informeren.

Registratie vindt plaats op de hoofdplaatswoonplaats, en als een persoon tijdelijk bij een vriend komt, staat hij hier op voor registratie op de plaats van verblijf. Het ontvangen van dergelijk papier wordt tegelijkertijd geregistreerd op de hoofdplaats.

En betalen?

Om een ​​permanente registratie te registreren, moet u dit doenOm voorlopig een pakket met documentatie te vormen, dient u het vervolgens in bij het overheidsorgaan, en op basis hiervan kunt u er al zeker van zijn dat er een woonplaats is, alles is zoals het zou moeten zijn. Zonder falen werd de staatsverplichting voor een permanente verblijfsvergunning eerder op de documenten toegepast. Veel mensen herinneren zich dit nog, dus ze zijn op zoek naar een mogelijkheid om te betalen voor de dienst om een ​​ontvangstbewijs in het algemene pakket van effecten te beleggen.

En wat echt? Moet ik een staatsprijs betalen voor registratie? Voorheen was het een verplicht evenement, maar een paar jaar geleden werd het geannuleerd. Momenteel bereidt elke burger van het land, die zich op een nieuwe plaats wil registreren, een documentatiepakket voor ambtenaren voor, maar betaalt er niets voor. Je kunt je ogen al geloven: er is geen registratieplicht in het appartement.

Wat, hoe en waarom?

Trouwens, in voorgaande jaren was de staatstaak voorregistratie registratie was een procent van het minimumloon. Welnu, aangezien de minimum salariswaarde verschilt van regio tot regio, werden verschillende bedragen betaald.

staat plicht voor registratie registratie

Updates waarop de stempel staat vermeldregistratie van de pasgeborene is niets waard, ze werden geïntroduceerd in 2005, toen de federale wet nummer 127 werd. Hij verklaart dat de procedure voor burgers van het land volledig gratis is.

Is alles zo rooskleurig?

Zoals eerder vermeld,bureaucratie is niet verschrikkelijk, maar soms lokt geld uit een portemonnee. Met betrekking tot de kwestie in kwestie: de staatstaksen voor een verblijfsvergunning in een appartement kunnen een klein bedrag kosten - u zult 350 roebel moeten betalen. Dit is van toepassing op diegenen die op het moment van het indienen van documenten burgers willen registreren die geen nationaliteit hebben. Ambtenaren zullen hetzelfde bedrag nemen van degenen die burgers van een ander land zijn. Deze statusplicht voor een tijdelijke verblijfsvergunning is vastgelegd in de belastingwet, namelijk in het derde deel van het 25e artikel.

Mee eens, alles zoals beloofd - niet echtduur, toch? En wat is vooral leuk - het bedrag is vastgesteld. Dit betekent dat het niet van regio tot regio verandert en ook niet met de tijd meegroeit, zelfs als het minimumloon in het land toeneemt. Toen de wet echter net was bijgewerkt, bedroeg de staatstaak voor registratie op de plaats van verblijf voor buitenlanders en staatlozen slechts honderd roebel, en na verloop van tijd groeide deze meerdere keren. Daarom suggereert de inflatie dat er na verloop van tijd zeker nieuwe verhogingen zullen zijn.

Komt alles terug?

In 2013 werd een initiatief gelanceerd om terug te kerenWetgeving volgens de oude normen - zowel met betrekking tot het documentatiepakket als de betaling. De poging van de FMS om de staatsbelasting voor registratie op de plaats van verblijf terug te geven, werd echter niet met succes bekroond, hoewel de rekening onmiddellijk werd gemaakt rekening houdend met de veranderingen die in NK zouden moeten worden aangebracht. Daarnaast hebben de initiatiefnemers nieuwe wetgevingshandelingen voorbereid en ontwerp-amendementen op een aantal bestaande aangenomen.

staat plicht voor registratie

Tot grote vreugde van veel gewone mensen die spottend toekijkenna de ontwikkeling van de situatie werden innovaties afgewezen. Er zijn een aantal wijzigingen aangebracht met betrekking tot personen die geen staatsburgerschap hebben of onderdaan zijn van een ander land.

Samenvattend: momenteel is de wetgeving zodanig dat wanneer een burger van een land documenten indient, er geen registratieplicht is. Als het papier door een buitenlander of iemand zonder burgerschap aan de instantie wordt toegewezen, moet u een bepaald bedrag betalen. Onder de huidige wetgeving, voor deze twee groepen personen, bedraagt ​​het registratierecht voor registratie 350 roebel. Of het met de tijd zal veranderen, is nog niet duidelijk.

Tijdelijk: is het allemaal zo eenvoudig?

De hierboven beschreven staatsverplichtingen voor registratie zijn dat nietbetaald als de persoon is geregistreerd op een vast adres, dat wil zeggen waar hij van plan is te wonen en te werken. Maar wat als u tijdelijk naar een andere stad komt? Wetten verplichten zich binnen 90 dagen om zichzelf te informeren over de autoriteiten van de staat. Velen zijn terecht bang - wat als je een grote hoeveelheid geld moet betalen? Een tijdelijk verblijf in een andere stad, of het nu toerisme of werk is, gaat meestal niet gepaard met de wens om links en rechts geld te verspillen.

Eigenlijke registratie van tijdelijke registratiegebeurt bijna hetzelfde als de belangrijkste. Dit betekent dat de staatstaak voor registratie en tijdelijke registratie volgens dezelfde regels in rekening wordt gebracht, dat wil zeggen, als we het hebben over een burger van Rusland, dan hoeft u niets te betalen. Als zij buitenlanders zijn en zij die helemaal geen staatsburgerschap hebben, dan zullen zij driehonderdenvijftig roebel moeten betalen en een ontvangstbewijs voor deze betaling moeten aan de ambtenaren samen met andere documenten verstrekken.

Hoe zit het met kinderen?

De wetgeving van het land maakt niet het verschil tussenburgers van verschillende leeftijden (tenzij we het natuurlijk niet over verantwoordelijkheid hebben). Dit betekent dat precies dezelfde regels en vereisten gelden voor pasgeborenen, kinderen, adolescenten als voor de volwassen bevolking. Dat wil zeggen, om een ​​kind te registreren, moet u de documentatie verzamelen die dezelfde is als die voor de oudere generatie, maar u hoeft over het algemeen geen geld te betalen.

overheidsplicht voor registratie in de woonplaats

Tegelijkertijd kunnen kinderen die als burgers van een ander land worden beschouwd of die geen staatsburgerschap hebben, alleen worden geregistreerd als de ouders het bedrag dat is vastgesteld door de belastingwet voor hen betalen.

Betaal: Is het moeilijk?

Dus de persoon die zich wil registreren is klaarbetaal het verschuldigde bedrag. Hoe kan hij het doen? Eerst moet je het begrijpen: de betaling gebeurt op basis van het aanbieden van openbare diensten, wat betekent dat je de middelen moet gebruiken die het mogelijk maken om met staatsinstellingen samen te werken. U kunt via de bank een betaling uitvoeren - misschien wel de gemakkelijkste optie.

staat plicht voor registratie in het appartement

Om te betalen, moet u een betalingsdocument hebben. Het moet worden ingevuld: de kolom met identificatiegegevens moet u zelf invoeren en u moet ook het overeenkomstige veld ondertekenen. Het bedrag dat u uit uw geld moet betalen. Volgens de wetten van ons land is het volstrekt onaanvaardbaar dat iemand anders geld betaalt voor één persoon, net zoals u zelf geen documenten kunt indienen.

En nogmaals: niet nodig om te betalen!

Ik wil nog een keer opletten: de plicht om de plicht van de staat te betalen valt uitsluitend onder degenen die geen Russische staatsburgers zijn. Alle burgers van ons land kunnen zich vrijwillig registreren en uit het register worden verwijderd, zonder enige bedragen te betalen.

Als je geconfronteerd wordt met een soort overredingdat je moet betalen voor registratie, onthoud: dit is een fraude. Het is niet nodig om zulke mensen geld te geven, het maakt niet uit hoe vol vertrouwen ze je ervan overtuigen dat de plicht van de staat hier en nu moet worden betaald, recht in zijn handen, en de weigering zal door de wet worden vervolgd. Laat jezelf niet uitgeven!

Sberbank tot de redding

Wat voor soort reclame deed Sberbank niet! En in het beeld van God geportretteerd en een superheld genoemd. En geen wonder: het is via Sberbank dat je bijna alles kunt doen. Wel, echt iets zeker betalen. Alle betalingen met betrekking tot overheidsinstellingen zijn beschikbaar voor klanten van deze bank.

Staatsplicht voor registratie van een pasgeborene

Als u naar het bankfiliaal bent gekomen, moet u dit verduidelijken metwerknemer die verantwoordelijk is voor het helpen van klanten waar de formulieren zijn. In de regel is er een informatiebord op tafel, daarom is het mogelijk om documenten te vinden, zelfs als alle medewerkers bezig zijn. De volgende stap is het invoeren van persoonlijke informatie in de identificatievelden. Indien nodig kunt u om hulp vragen bij het invullen van dit document - meestal helpt het afdelingspersoneel elke klant gemakkelijk. Het ingevulde blad wordt samen met het geld overgemaakt naar de kassier.

Moderne technologie om te redden

Een alternatief is het gebruik van terminals.om staatskosten te betalen. In dit geval moet u beschikken over de details waarvoor geld wordt omgeleid. Ze worden uitgegeven door de lokale belastingdienst. Als u liever met de terminal werkt, maar niet precies weet hoe u dit moet doen, kunt u de hulp van een gratis consultant in de hal gebruiken. Vriendelijke medewerkers zullen helpen om de informatie correct in te voeren, zonder fouten.

Ten slotte zijn de ontvangstformulieren te vinden op het net.Internet - in feite op de website van overheidsinstellingen die verantwoordelijk zijn voor registratie en registratie. Je kunt ze handmatig invullen of in blokletters. Het is waar dat je met de hand moet tekenen. Als u twijfelt over wat en hoe u in de bon schrijft, onderzoek dan de vulpatronen. Gelukkig zijn er die in de bank en op het World Wide Web.

Hoe kun je anders?

Tot nu toe kunt u van maand tot maand de wachtrij zienin postkantoren. Op de oude manier gaat alles hier met energierekeningen - mensen zijn eraan gewend dat je alles per post kunt betalen. Ondanks het feit dat er veel alternatieve mogelijkheden zijn ontdekt, zijn anderen nog steeds klaar om uren op het postkantoor te staan, al was het maar "alles is oud".

staatspositie bij het wijzigen van een verblijfsvergunning

Wat betreft buitenlanders die wensenom zich in Rusland te registreren op de nieuwe plaats van verblijf, kunnen ze ook contact opnemen met het postkantoor - ze accepteert echt iedereen en alles. Gewoonlijk werken ofwel grote kantoren ofwel het hoofdpostkantoor in de stad hiermee. Om de betaling te accepteren, moet u een identiteitsbewijs en een vooraf ingevuld ontvangstbewijs meenemen. De tweede is echter meestal niet categorisch - er zijn formulieren op bijna alle postkantoren. Maar hier, zoals ze zeggen, als geluk - ze kunnen plotseling eindigen, dan zal de procedure niet werken. Het is raadzaam om de aanwezigheid bij te wonen van de details van de belastingdienst waarin het geld moet worden verzonden.

Internet te redden!

Er zijn bronnen op het World Wide Web diesta toe dat u de staatsprijs betaalt, indien nodig. De meest opvallende zijn twee opties: een persoonlijke account van uw bank (vooral als het Sberbank is) en de officiële website van de federale belastingdienst. Regionale kantoren hebben echter meestal persoonlijke sites op het World Wide Web en de betaling kan ook daar worden gedaan.

Moet ik een staatsprijs betalen voor registratie?

Om correct te betalen, moet je eerder hebbendoor de ogen van een paspoort (of ander document dat een persoon identificeert in uw land). Het introduceert informatie over een persoon. U moet ook uw bankgegevens opgeven - als de ontvanger, de afzender van het geld, dat wil zeggen uzelf. U moet de naam van de te betalen service invoeren.

Stabiliteit en betrouwbaarheid

Zoals de statistieken laten zien, nu een beetje meerGedurende tien jaar voor Russische burgers veranderen de vereisten voor registratie, registratie en betaling van staatstaksen niet. Dat wil zeggen, een burger van het land kan zich veilig inschrijven op een nieuwe plaats, zonder er iets voor te betalen, maar een buitenlander zal een klein bedrag moeten betalen.

U kunt er echter niet zeker van zijn dat dit gebeurtde stabiliteit zal in de toekomst worden voortgezet. De initiatiefnemers van de federale belastingdienst hebben al getracht de betaalde registratie terug te geven voor alle burgers en gasten van het land. Het kan niet worden ontkend dat het initiatief in de toekomst opnieuw zal worden herhaald, maar het zal al door de autoriteiten worden gesteund. Er bestaat echter geen twijfel over: de kennisgeving op de website van de Federale Belastingdienst zal hieromtrent onmiddellijk worden gemarkeerd. Dit betekent dat burgers die zich in de toekomst zullen verzamelen om zich te registreren op een nieuw adres, eerst moeten kijken naar de virtuele vertegenwoordiging van het staatsorgaan en moeten controleren of alles nog gratis is. Overigens, om dit te verifiëren, is dit niet overbodig in een ander aspect: de betaling kan onder dezelfde regels blijven, maar de documenten die nodig zijn voor presentatie aan de functionarissen zullen veranderen. In ieder geval is het noodzakelijk om informatie "uit de eerste hand" te verkrijgen, pas daarna gaat u over tot registratie. Als u twijfelt aan uw vermogen om het netwerk te gebruiken, kunt u het lokale kantoor bellen. Deskundigen geven snel commentaar op de situatie.

Staatsplicht voor tijdelijke registratie

Ten slotte moet u intermediairs vermelden. Dergelijke bedrijven bestaan ​​vandaag in een meer of minder grote stad. Hun diensten zijn relevant als een persoon niet de mogelijkheid heeft (bijvoorbeeld om gezondheidsredenen) om persoonlijk contact op te nemen met de bank, terwijl er tegelijkertijd problemen zijn met het gebruik van het netwerk. Ik zou willen waarschuwen: de laatste tijd hebben veel oplichters gescheiden, dus selecteer een bemiddelaar met uiterste voorzichtigheid.

  • evaluatie: