ZOEKEN

Verplichtingenwet - de basis van civiele transacties

Onder de subsectoren van het burgerlijk recht wordt een speciale plaats ingenomen door een aansprakelijkheidswet. Deze situatie wordt hem geboden door het feit dat het de verplichtingen zijn die ten grondslag liggen aan de burgerlijke omzet.

Het concept van een aansprakelijkheidswet

Om het concept van deze industrie te onthullenburgerlijke normen, is het noodzakelijk om het woord "verbintenis" rechtstreeks te definiëren. Dus, sinds de tijd van de klassieke Romeinse jurisprudentiële wetenschap, werd het begrepen als de relatie, op grond waarvan de schuldenaar verplicht is om bepaalde acties ten gunste van de schuldeiser uit te voeren of van dergelijke acties af te zien. Hieruit volgt dat:

- een verplichting is altijd een relatie tussen ten minste twee personen;

- het onderwerp van de relatie moet altijd individueel worden gedefinieerd;

- de schuldenaar is verplicht al dan niet in het voordeel van de schuldeiser op te treden.

Deze drie functies zijn belangrijk bij het bepalen of,dan is de verbintenissenwet, namelijk: set van normen die attitudes bepalen betreffende de uitvoering door een persoon van de ondernomen concrete geconcretiseerde verplichtingen aan een ander.

De deelsector in kwestie heeft speciale kenmerken die hem onderscheiden van een aantal andere. Dus de verplichtingenwet:

- bemiddelt altijd in de overgang van zaken binnen de civiele omzet;

- vertegenwoordigt het proces van overdracht van eigendomsrechten tussen entiteiten;

- reguleert niet alleen het verkeer van goederen, maar ook het verrichten van diensten, alsmede het verrichten van werk;

- gebruikt alleen mechanismen van dispositieve regulering;

- is niet alleen gebaseerd op wetgeving, maar ook op normale normen.

Dit alles stelt ons in staat om een ​​ander concept van de verbintenissenwet te ontlenen, namelijk: het is een verzameling privaatrechtelijke, dispositieve normen die gericht zijn op het reguleren van de economische omzet.

Om overtuigd te zijn van de juistheid van deze definitie, zou men alleen het systeem van deze tak van wetgeving moeten beschouwen.

Het systeem van de wet van verplichtingen

Verplichtingen in de meeste burgerlijke wetboekenlanden van de wereld zijn toegewijd aan vrij grote hoeveelheden wetgeving. Dus, in de Russische wetgeving, besteedt het burgerlijk wetboek veel aandacht aan een dergelijke subindustrie als de wet van verplichtingen.

De hele reeks normen daarin kan worden onderverdeeld in 2 categorieën - algemeen en speciaal, die dit type wet van de rest onderscheidt, in zijn structuur en een speciaal deel.

Het stelsel van verbintenissenrecht is gebaseerd op het grootste deel. In deze categorie vallen de regels die van toepassing zijn op de belangrijkste punten met betrekking tot de verplichtingen, namelijk:

- juridische definitie en gevallen van optreden van de verplichting;

- regels voor het voorkomen, wijzigen en beëindigen daarvan;

- Algemene bepalingen over onderwerpen en voorwerpen van verplichtingen;

- manieren om verplichtingen na te komen;

- algemene bepalingen over contracten.

Alle vijf genoemde regels zijn verplicht voor openbaarmaking, sinds de daarin vastgelegde definities brengen een meer precieze, ontbrekende lacune met zich mee in de regulering van instellingen die een bepaald deel vormen.

En de laatste moet omvatten:

- verplichtingen die voortvloeien uit contracten;

- niet-contractuele verbintenissen.

De eerste groep omvat traditioneel alle contractengerelateerd aan het verplaatsen van dingen in tijdelijk of permanent gebruik, en contracten gericht op het leveren van diensten of het uitvoeren van werk. Dit omvat ook de categorie verplichtingen die voortvloeien uit het gebruik van intellectuele-eigendomsrechten.

De tweede groep als geheel is een motivatiedeel van onrechtmatige plichten en verplichtingen van ongerechtvaardigde verrijking.

Het bovenstaande systeem geeft een duidelijk beeld vandat de wet van verplichtingen een van de belangrijkste subsectoren van het burgerlijk recht is, de burgerlijke circulatie dient en een krachtig juridisch hulpmiddel is voor de ontwikkeling van de economie.

  • evaluatie: