ZOEKEN

Bronnen van constitutioneel recht

Bronnen van wetenschap zijn een complex van allesmaterialen, die het proces van vorming van alle verschijnselen weerspiegelen. Ze bevatten informatie die de aard en inhoud van verschijnselen uitdrukt. In overeenstemming daarmee zijn de bronnen van de wetenschap van het constitutionele recht materialen op basis waarvan een mening wordt gevormd over de aard, essentie, hoofdrichtingen van de ontwikkeling van de beschouwde sector. Samen hiermee wordt het mogelijk om de relaties te beoordelen die worden gereguleerd door het raamwerk van deze sfeer, de trends van hun ontwikkeling.

Bronnen van constitutioneel recht inVolgens de bijzonderheden van de gegevens die ze bevatten, zijn ze onderverdeeld in verschillende categorieën. Deze omvatten theoretisch en normatief, de resultaten van praktische acties van overheidsinstanties en sociologisch onderzoek.

Normatieve bronnen van grondwettelijk rechtomvatten de grondwet van het land, de basiswetten van de republieken, de statuten van andere onderwerpen van de staat, wetten, andere wetten, de bepalingen van de uitvoerende organen, presidentiële besluiten en voorschriften van de voormalige Sovjet-Unie die niet in tegenspraak zijn met de huidige wetgeving.

De weloverwogen juridische tak analyseertde begrippen die in de regels zijn vastgelegd, in vergelijking met de vorige bepalingen, alsook opmerkingen over het gebruik van de relevante regels, formuleert nieuwe voorstellen ter verbetering van de wetgeving.

Juridische vormen van expressie van normen zijn voornamelijkmanier, definities en beslissingen van het Constitutionele Hof van Rusland. Deze documenten analyseren de bestaande problemen die voortvloeien uit de grondwettelijk vastgestelde principes van de soevereiniteit van de staat, de rechten van de burger en het individu, en zorgen voor de scheiding, interactie en eenheid van de staatsmacht, de daadwerkelijke uitvoering van de lokale overheid en de bescherming van het staatssysteem. Beslissingen van andere rechtbanken dienen ook als externe vormen van uitdrukking van normen.

Theoretische bronnen van grondwettelijk rechtgepresenteerd in de vorm van werken, concepten van buitenlandse en binnenlandse wetenschappers. Elke discipline ontwikkelt zich op basis van eerder geformuleerde conclusies. Deze conclusies worden toegepast bij de implementatie van een kritische analyse van de concepten die naar voren zijn gebracht. Bovendien worden bij het opstellen van bepaalde voorwaarden enkele conclusies getrokken die om een ​​of andere reden niet eerder waren geïmplementeerd.

Bronnen van constitutioneel recht ingediend doorin de vorm van sociologische onderzoeksresultaten, hebben een relatief korte geschiedenis. Het is echter uiterst moeilijk om betrouwbare informatie te verkrijgen en toekomstige gebeurtenissen te voorspellen zonder ze te gebruiken. Op het gebied van het grondwettelijk recht wordt sociologisch onderzoek in verschillende opzichten gebruikt. Tegelijkertijd draagt ​​hun gebruik bij tot een significante convergentie van de betrokken sector met de politieke wetenschap en sociologie.

Bronnen van constitutioneel recht ingediend doorin de vorm van de resultaten van praktische activiteiten van overheidsinstanties, bijdragen aan de ontwikkeling van discipline. De industrie ontwikkelt zich op basis van de praktische implementatie van bepaalde standaarden. Het is noodzakelijk om de dualiteit van het verband tussen de praktische implementatie van concepten en het constitutionele recht als een wetenschap op te merken. Aan de ene kant stelt de praktijk specifieke taken op die de discipline moet oplossen. Aan de andere kant kan de industrie conclusies van praktische aard formuleren. In dit opzicht is de praktische staatservaring en de activiteiten van zijn organen de belangrijkste bron van grondwettelijk recht.

De externe vormen van de uitdrukking van normen omvatten enopenbare toespraken van staatsleiders, afgevaardigden, evenals publicaties van relevante aard in de periodieke pers. Analytisch onderzoek omvat de studie van het gehele bronnencomplex.

  • evaluatie: