ZOEKEN

Bronnen van strafrecht

Als het gaat om het strafrecht van de RusFederatie en haar structuur, een van de belangrijkste kwesties is het concept van "bronnen van het strafrecht", "strafrecht en de structuur ervan", "strafrechtelijke regel". In dit artikel zullen we spreken over deze concepten en hun essentie.

Het strafrecht is de belangrijkste factor onder die,die de doeltreffendheid van de misdaadbestrijding beïnvloeden. Het is geen geheim dat hoe vollediger het rekening houdt met de werkelijke levensomstandigheden van de maatschappij en de staat van de misdaad op dit moment, hoe meer succes de basisfuncties zullen worden gerealiseerd.

Het strafrecht en normatieve handelingen in zijn samenstelling- de belangrijkste bronnen van het strafrecht van de Russische Federatie. Ze worden gekenmerkt door een aantal kenmerken die de werking van de bestaande wet beschrijven en het doel ervan toelichten. Het strafrecht is dus een rechtshandeling die wordt aangenomen door de federale vergadering (wetgevend en representatief orgaan van Rusland) en rechtstreeks wordt ondertekend door de president van het land. Bovendien heeft een dergelijke wet de hoogste juridische waarde in de hele staat. Er zijn een aantal rechtshandelingen die uitsluitend op basis van het Wetboek van Strafrecht worden aangenomen. Het eerste artikel van het Wetboek van Strafrecht bepaalt dat alle nieuwe wetten die strafrechtelijke aansprakelijkheid strafbaar stellen, in dit document moeten worden opgenomen. De kern van het Wetboek van Strafrecht is de grondwet van de Russische Federatie en de algemene beginselen en normen van internationale rechtsbetrekkingen. Tegelijkertijd is het belangrijkste doel van het strafrecht de oplossing van specifieke taken om het publiek te beschermen tegen criminaliteit en criminele aantasting.

Gezien al deze feiten, is het mogelijk met zekerheidom te zeggen dat de zinsnede 'bronnen van het strafrecht' onjuist is, aangezien het precies in Rusland is dat deze bron er één is, en het is het Wetboek van Strafrecht. Alleen dit document bevat uitsluitend alle strafrechtelijke normen waarop het werkterrein van het strafrecht en al zijn lichamen is gebaseerd.

Er is een misvatting dat managementuitleg van zaken van het Hooggerechtshof en beslissingen van het Grondwettelijk Hof zijn ook bronnen van het strafrecht, maar dit is niet helemaal waar. Het ding is dat ze geen nieuwe normen creëren, maar de reeds bestaande in de strafwet uitleggen. Aldus zijn daden die de interpretatie van de wet bevatten niet de bronnen ervan.

Kenmerkend voor het strafrecht is hetcodificatie. Dit betekent dat absoluut alle strafrechtelijke normen zijn opgenomen in de artikelen van het Wetboek van Strafrecht van Rusland. De set normen is duidelijk gesystematiseerd en heeft een bepaalde structuur: de CC bestaat uit het algemene en speciale deel, hoofdstukken, artikelen, onderdelen en items. Dankzij deze structuur van het document, is het mogelijk om snel en duidelijk het tarief te bepalen waaronder een crimineel of een verdachte in een misdrijf zal worden vervolgd.

Eigenlijke bronnen van strafrechtelijke procedurede rechten in Rusland zijn de relevante wettelijke normen in het internationale recht, die door ons parlement worden geratificeerd. Dus als de gevestigde normen niet voldoen aan de internationale normen, moeten ze worden gewijzigd of in overeenstemming worden gebracht met hen.

De strafrechtelijke normen vervat inHet speciale deel heeft twee structurele elementen - sanctie en dispositie (er zijn geen sancties in het algemene deel). Dispositie is dat deel van de norm dat de tekenen van een misdrijf beschrijft. De dispositie kan eenvoudig zijn (de naam van het misdrijf), beschrijvend (de naam en beschrijving van de belangrijkste kenmerken van de criminele handeling), verwijzing (verwijzend naar andere normen om herhalingen te vermijden) en deken (verwijzing naar wetteksten). Sanctie maakt deel uit van de norm, die het type straf en de grenzen ervan bepaalt. Sancties zijn relatief specifiek en alternatief. Relatief specifiek kan een minimale en maximale straf vast te stellen, alternatief - zorgen voor verschillende soorten straf.

De belangrijkste bronnen van strafrecht zijn dus de wettelijke normen die ten grondslag liggen aan één hoofdbron van het Wetboek van Strafrecht.

  • evaluatie: