ZOEKEN

Onderwerp van het administratief recht

De wetenschap van het administratief recht is eentak van de wet van de Russische Federatie, een speciaal systeem van wettelijke normen. Dit systeem zorgt voor de regulering van public relations, die wordt gevormd in de loop van de uitvoering van de functies en taken van nationale en lokale autoriteiten bij het uitvoeren van uitvoerende, administratieve activiteiten. Het onderwerp bestuursrecht omvat ook intra-organisatorische relaties in instellingen, ondernemingen en organisaties.

De industrie in kwestie is een van defundamenteel in het rechtssysteem. De volledige structuur wordt weergegeven door een reeks overeenkomstige normen. Het onderwerp administratief recht is een managementrelatie. Deze relaties worden gevormd zowel op het gebied van staatsbeheer als op andere gebieden. De tak van het administratief recht heeft zijn eigen methode van wettelijke regulering, interne consistentie, omvat bepaalde componenten. De hele structuur heeft een externe expressie, dat wil zeggen dat deze is vastgelegd in specifieke bronnen (formulieren).

Het onderwerp administratief recht is de wisselwerking van openbaar belang op het gebied van openbaar bestuur, evenals regelgevende interactie, die op andere terreinen van het openbare leven wordt gevormd.

Onder de managementrelaties, waarvan de regulering wordt verzekerd door de normen van de betreffende sector, zijn er:

  1. De groep interacties gevormd inovereenstemming met het onderwerpteken. Deze categorie omvat de relatie tussen ondergeschikte overheidsdeelnemers (verticale relaties), uitvoerende onderwerpen die niet ondergeschikt zijn (horizontale relaties), vertegenwoordigers van de uitvoerende macht en andere entiteiten, burgers, ambtenaren, openbare verenigingen.
  2. Een groep relaties gevormd inovereenstemming met het teken van de territoriale organisatie van de staat. Deze categorie omvat interacties tussen centrale en vakbondsbesturen, tussen subjectafgevaardigden, alsook tussen instanties van personen en lokaal zelfbestuur.
  3. Een groep gevormd in overeenstemming metrichting van invloed. Deze categorie omvat met name externe betrekkingen met betrekking tot de uitvoering van de bevoegdheden van de uitvoerende organen van buitenaf en de interacties die in het systeem bestaan.

Het onderwerp bestuursrecht wordt gekenmerkt doordynamiek. Sommige relaties, bijvoorbeeld douane, worden gereguleerd door de normen van verschillende industrieën. Een aantal interacties die het onderwerp vormen van deze juridische sfeer zijn het resultaat van de systematisering van de bepalingen die de overeenkomstige verantwoordelijkheid vestigen.

De methoden van administratief recht zijneen reeks methoden voor het verbieden van, prescriptieve, permissieve invloed op regelgevende relaties. Alle componenten waaruit hun totaliteit bestaat, zijn in een bepaalde verhouding weergegeven. Voor methoden van bestuursrecht zijn meer karakteristieke middelen van administratieve vorm. Het sluit niet het gebruik van dispositieve technieken uit. De methode wordt in de regel vertegenwoordigd door de eenzijdige wil van de deelnemer in de gereguleerde interactie. Het hele scala aan middelen dat in de industrie wordt gebruikt, wordt gekenmerkt door dynamiek. Dit komt door de aard van de gereguleerde relatie.

Kenmerken van methoden:

  1. Ban. Gaat ervan uit dat bepaalde taken worden opgelegd op basis van regelgevende interacties. Deze plichten voorzien in het afzien van het uitvoeren van bepaalde acties onder de dreiging te worden gebruikt in overeenstemming met de overtreding van dwangmaatregelen van de staat.
  2. Prescription. Deze manier van regulering voorziet in het opleggen van verplichtingen aan de deelnemers om bepaalde acties uit te voeren binnen het kader dat is vastgelegd in administratieve en wettelijke bepalingen.
  3. Toestemming. Deze methode wordt gekenmerkt door de mogelijkheid om het meest acceptabele gedrag te kiezen in het kader dat wordt bepaald door de rechtsregels.
  4. </ ol </ p>
  • evaluatie: