ZOEKEN

Administratieve overtreding - wat is het?

Vandaag de verantwoordelijkheid voor overtredingen,met betrekking tot openbaar bestuur, voorziet in bestuurlijke bestraffing. De essentie van administratieve overtredingen ligt in het feit dat er schade wordt toegebracht aan de openbare of staatsorde, de rechten en vrijheden van burgers, eigendom enzovoort.

Het administratieve misdrijf heeft de volgende kenmerken:

  • er is altijd een aantasting van prioriteiten, evenals de waarden van de staat of de samenleving. Een administratief misdrijf schendt iemands interesses en rechten;
  • deze overtreding heeft een negatief effect op het leven van de staat en de samenleving, breekt de gevestigde sociale orde;
  • een administratief misdrijf is onwettig.

Normatieve rechtshandelingen die betrekking hebben opadministratieve overtredingen, vroeger of later gecodificeerd. Let op: neem deel aan de code - dit betekent systematiseren, bestellen. De administratieve misdrijven van de RK, Oekraïne, Rusland en andere landen hebben veel gemeen. In principe is het strafsysteem hetzelfde.

Een administratieve overtreding isEen onwettige handeling die in tegenspraak is met de normen die zijn vastgelegd in de wetten. Kan niet alleen worden uitgedrukt door acties, maar ook door niet-handelen. Het gedrag van de persoon met dit alles moet inherent zijn aan een wilskrachtig karakter. Het punt is dat een persoon zich bewust moet zijn van wat hij doet, de onvermijdelijkheid van het begin van een negatief resultaat begrijpen.

Administratieve regels hebben het doel om te behoudenstaatsdiscipline, evenals openbare orde. Een administratieve overtreding, waarvan verschillende voorbeelden kunnen zijn, kan te maken hebben met overtredingen van verkeersregels, gedragsregels op openbare plaatsen, handelsregels, vissen, jagen, regels voor militaire registratie enzovoort.

Verplichte regels van het administratief rechtaltijd gericht aan een kring van personen die breed is. Dit betekent dat sommige van hen alleen betrekking hebben op juridische entiteiten, sommige op mensen die in de economische sector werken, sommige uitsluitend op ambtenaren, enzovoort.

Administratieve overtreding kan zijngeassocieerd met de actie of nalatigheid van het onderwerp. Onder actie wordt niets meer verstaan ​​dan de actieve gedragsvorm van een persoon die een overtreding begaat die verband houdt met het niet uitvoeren van bepaalde taken, het overtreden van verboden, wettelijke vereisten, enzovoort.

Onder nietsdoen wordt verstaan ​​een passieve vorm van gedrag. Het houdt verband met het overtreden van verboden, het niet naleven van wettelijke vereisten, specifieke taken.

Wijs een administratieve overtreding toetoestaan ​​om een ​​administratieve overtreding van een andere te scheiden. De samenstelling van de overtreding - de verzameling elementen van de overtreding, die bij wet is vastgesteld. Als er alle nodige tekenen zijn, wordt de handeling erkend als asociaal en kan een sanctie worden opgelegd in overeenstemming met de regels van het administratief recht. Juridische samenstelling - de enige basis voor administratieve verantwoordelijkheid.

Elementen (tekens) met een administratieve overtreding:

  • subjectieve kant;
  • het onderwerp;
  • objectieve kant;
  • een object.

Het object verwijst naar dat publiekrelaties die hebben geleden als gevolg van een administratieve overtreding, de objectieve kant is verbonden met de onrechtmatigheid van de handeling. Het onderwerp administratief recht is de persoon die het uitvoert, en de subjectieve kant hangt samen met de specifieke omstandigheden van zijn opdracht.

Een administratieve overtreding is een grond voor bestuurlijke bestraffing. Meestal wordt het geproduceerd buiten de rechtbank.

  • evaluatie: