ZOEKEN

Functies van de president van de Russische Federatie als een nationale leider

In het algemeen, de constitutionele functies van de president van de Russische Federatieteruggebracht tot de vervulling van de laatste plichten van het hoofd van de Russische staat. In feite gaat het om de status van een nationale leider, die de implementatie van drie basisbepalingen inhoudt: het behoud en de versterking van het grondwettelijk systeem, de bescherming van de soevereiniteit en territoriale integriteit van de staat en juridische ondersteuning voor het werk van alle politieke instellingen.

Functies van de president van de Russische Federatie

Bovendien, vanwege het feit dat hij is gekozendoor populaire geheime stemming, dat wil zeggen, het verwerft het recht op legitieme macht, de functies en bevoegdheden van de president van de Russische Federatie impliceren een strategische definitie van trends in binnenlands en buitenlands beleid, en een kwalitatieve definitie van prioriteiten voor economische, sociale en humanitaire ontwikkeling. Als hoedster van de rechten en vrijheden van burgers is het staatshoofd dus drager van de basisprincipes van een rechtsstaat en de aanbieder van nationale en internationale grondwettelijke normen.

Functies en bevoegdheden van de president van de Russische Federatie

De functies van de president van de Russische Federatie zijn aanwezigde kandidaat die de nationale verkiezingen heeft gewonnen voor een periode van zes jaar. Volgens de huidige wetgeving kan een persoon niet meer dan twee keer achter elkaar het hoogste staatsbureau van het land zijn. De meeste politieke experts geven aan dat er in Rusland een systeem van post-Sovjet-voorzitterschap bestaat, dat de overdracht van de volledige staatsmacht in één hand inhoudt, afhankelijk van het nominale bestaan ​​van het kabinet van ministers, het parlement en het rechtsstelsel.

Praktische functies van de president van de Russische Federatie:

  • Benoeming van de premier navoorafgaande toestemming van het adjunct-corps van de Doema. De jure, de voorzitter van de regering vormt onafhankelijk de persoonlijke samenstelling van het kabinet, maar in feite neemt de president actief deel aan de vorming ervan. Gezien het huidige grondwettelijke model kan ook met vertrouwen worden gezegd dat het staatshoofd nog steeds de meest actieve speler is in het bureaucratische veld, en de persoonlijke samenstelling van het topleiderschap van de staat is afhankelijk van zijn positie.
    Constitutionele functies van de president van de Russische Federatie
  • De functies van de president van de Russische Federatie staan ​​hem toe leiding te gevenKabinetsvergaderingen, prioriteit geven aan het afwegen van problemen tijdens dergelijke vergaderingen. Deze omstandigheid stelt sommige advocaten en politicologen in staat om aan te nemen dat het staatshoofd het hoofd is van de uitvoerende macht.
  • De benoeming van de datum van verkiezingen voor de Doema. Zo laten de functies van de president van de Russische Federatie het staatshoofd toe om de rol van een actieve speler in een partijveld te spelen, aangezien het lagerhuis van het parlement op een pro rata basis wordt gekozen. De verkiezingspraktijk van het afgelopen decennium heeft het aantal actieve politieke spelers teruggebracht tot het vereiste minimum, waardoor de controleerbaarheid van het politieke systeem als geheel is toegenomen.
  • De nationale leider heeft het recht een land te benoemenreferendum over belangrijke kwesties van staatsontwikkeling. Dit betekent dat de functies van de president van de Russische Federatie beperkt zijn tot de missie van het gratis onderhouden van de legitimiteit van het staatshoofd. Immers, als zijn hypothetische voorstellen worden bevestigd in een referendum, kan hij extra informele bevoegdheden krijgen om zijn eigen beleid uit te voeren.
  • </ ul </ p>
  • evaluatie: