ZOEKEN

Intellectuele eigendom en methoden voor de evaluatie ervan

In moderne wetgeving is er zo'n term,als intellectueel eigendom. Onlangs is deze juridische term vaker gebruikt, omdat er voortdurend vragen zijn over auteursrechten en naburige rechten. Om dergelijke conflicten op te lossen, moet u de wettelijke basis kennen.

Intellectuele activiteit is een specialiteitDe richting van het werk, waarvan het resultaat niet altijd voelbaar of realiseerbaar is. Maar toch is het dezelfde eigenschap als elk ander materieel object of iets dergelijks. Alles dat een bepaalde waarde vertegenwoordigt, kan nu een oorzaak van conflicten worden en in sommige gevallen wordt intellectuele eigendom hoog gewaardeerd. In dit geval hebben we het over producten of enkele resultaten van menselijke intellectuele activiteit.

Vanuit een juridisch oogpunt, deze termverwijst naar de totaliteit van rechten die een individu of het hele bedrijf bezit. Deze persoon of bedrijf wordt respectievelijk de rechthebbende genoemd. Alleen degenen die over alle intellectuele rechten beschikken, beschikken over deze eigenschap.

Zoals al vermeld, in de moderne wereldintellectueel eigendom vertegenwoordigt een bepaalde waarde, omdat het inkomsten kan genereren, soms behoorlijk hoog. In dit verband is er behoefte aan bescherming en rechtsgeldigheid van bezit en bezit van de gebruiksrechten, omdat producten van intellectuele activiteit, in tegenstelling tot een materieel object, meestal niet van belang zijn en gemakkelijk door andere mensen kunnen worden gebruikt, ook voor inkomen.

Juridische beoordeling en aanwijzing van de grenzen van de toepassing van wetten

Het concept van intellectueel eigendom omvateen paar basisvariëteiten van producten en documenten die wettelijk de rechten van een persoon of entiteit waarborgen. Deze documenten kunnen worden verkregen nadat de relevante evaluatieprocedures zijn uitgevoerd. Het belangrijkste doel is om te proberen het intellectuele eigendom als geheel objectief en nauwkeurig te beoordelen, de waarde ervan te bepalen en de rechten erop vast te stellen voor een bepaald persoon.

In Rusland zijn er normen voor het beoordelen van eeneigendom van MKSOI, volgens welke de evaluatie van intellectuele eigendom wordt uitgevoerd. De eisen van de Amerikaanse en Russische samenlevingen van taxateurs, evenals de Internationale Vereniging van Taxateurs, worden in aanmerking genomen.

Soorten intellectuele eigendom

Het onderwerp van evaluatie is in dit gevalconcreet resultaat van creatieve activiteit. In deze hoedanigheid kunnen wetenschappelijke en technische prestaties, professionele geheimen en kennis, ontwerpprojecten, boeken, muziek, films, enz. Optreden. De procedure is bedoeld om hun mogelijke kosten in termen van belang en materieel voordeel voor de eigenaar te bepalen.

Het eigendom van een eigendom wordt bepaaldspeciale documenten. Het patent definieert het recht om uitvindingen te bezitten en geeft ook het recht om het naar eigen goeddunken te gebruiken en inkomsten te ontvangen. Een licentie is een document waarmee het gebruik van bepaalde producten met een intellectueel eigendom wordt geautoriseerd, hoewel het niet het recht geeft om het te bezitten.

Onder de categorie producten van creatieve activiteitkan ook een verscheidenheid aan merken en merken krijgen, reclameslogans, enzovoort. Vaak worden ze ook geëvalueerd en gepatenteerd om het gebruik van derden te beperken. Auteursrecht en naburige rechten beginnen te werken als het gaat om boeken, muziek, films en andere producten. Deze intellectuele eigendom veroorzaakt vaak conflicten.

  • evaluatie: