ZOEKEN

190-FZ "On Credit Cooperatives": algemene kenmerken van de wet met de nieuwste amendementen van 2016

Kredietcoöperatie - niet ongebruikelijk inRussische staat. Daarom is er een afzonderlijke federale wet die zijn activiteiten en de basisprincipes van de werking in detail regelt. Dit is de 190-FZ "On Credit Cooperation". De belangrijkste bepalingen van deze regeling zullen in het artikel worden besproken.

Waar gaat de wet over?

De gepresenteerde verordening wordt opgelosteconomische en juridische beginselen voor de oprichting van kredietverenigingen van het consumenten type. Wat is een kredietcoöperatie? Artikel 1 Nr. 190-FZ "Over kredietsamenwerking" verwijst naar de vrijwillige vereniging van personen op basis van de beginselen van lidmaatschap en de financiële behoeften van de vertegenwoordigers van de organisatie. De coöperatie omvat aandeelhouders - gewone burgers of personen van juridische aard die wettelijk zijn toegelaten tot de organisatie.

fz 190 over kredietsamenwerking met wijzigingen

Coöperaties komen vaak samen in een coöperatie -holistisch systeem van kredietorganisaties van verschillende typen en niveaus. Zulke systemen zijn opgedeeld volgens de vorm. Er kan dus een civiele coöperatie zijn (alleen met individuen) en een coöperatie van het tweede niveau (alleen met rechtspersonen). In beide gevallen zijn leden van organisaties verplicht om vaste bijdragen te storten - de zogenaamde aandelen, die de kosten van de coöperatie dekken.

Wat doet een kredietcoöperatie?

Het is ten slotte om te vertellen over de activiteitoverwogen organisaties. Volgens artikel 3 nr. 190-ФЗ "Op kredietcoöperaties" zijn de coöperaties zelf geen organisaties van een commercieel type. Alle werking van de onderneming is gebaseerd op de wederzijdse financiële hulp van de aandeelhouders. Om kwalitatief hoogwaardige werkzaamheden van de kredietcoöperatie op verschillende manieren te bereiken:

 • door een deel van de financiering te plaatsen door het verstrekken van leningen;
 • door besparingen te combineren en fondsen te werven van geregistreerde leden van de organisatie.

190 fz over kredietsamenwerking

Op welke principes werken volgens het 190-FZ "Over kredietsamenwerking" coöperaties? Dit is het vermelden waard:

 • financiële wederzijdse bijstand van aandeelhouders;
 • self-management;
 • vrijwillige toegang;
 • gelijkheid van rechten van leden en gelijke toegang;
 • hoofdelijke aansprakelijkheid.

Het is vermeldenswaard dat de coöperaties zich bezighouden met het aantrekken van financiering op basis van het sluiten van leningsovereenkomsten en documenten over de overdracht van persoonlijke spaargelden.

Oprichting van een kredietcoöperatie

Volgens artikel 7 van Wet 190-FZ "Op kredietcoöperaties, coöperaties kunnen alleen worden opgericht en gerealiseerd als er ten minste 15 gewone burgers of 5 rechtspersonen zijn.

De coöperatie zelf moet worden gevormd dooraan een bepaalde voorwaarde: professioneel, regionaal, enz. Staatsregistratie is een integraal en verplicht element in de hele procedure van vorming van coöperaties. Voor een succesvolle registratie moet een onderneming echter al een naam, toegestaan ​​kapitaal, het vereiste aantal leden en een statuut hebben dat voldoet aan de wet.

 Wet 190 FZ op kredietsamenwerking

Overigens zou het handvest van de kredietcoöperatie het volgende moeten omvatten:

 • naam van de organisatie en haar locatie;
 • specifieke doelen en onderwerp van activiteit;
 • de procedure en voorwaarden voor toelating tot het lidmaatschap;
 • voorwaarden van bijdrage;
 • taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van aandeelhouders, etc.

Volgens artikel 10 van de federale wet 190-FZ "Op samenwerking bij kredietverlening", is de liquidatie van een organisatie mogelijk door gezamenlijke beslissing van de aandeelhouders of door een rechterlijke beslissing.

Grondbeginselen van het functioneren van de coöperatie

De organisatie die verantwoordelijk is voor de betreffende vergaderingaandeelhouders. De structuur van de coöperatie kan ook extra autoriteiten omvatten, zoals audit, audit of andere instanties. Alle aandeelhouders moeten worden vermeld in het Unified State Register. Hetzelfde geldt voor vertegenwoordigers van de leencommissie, het bestuur van de coöperatie of extra instanties.

Het eigendom van de organisatie moet worden onderworpen aanverplichte boekhouding en audit. Inkomensverdeling moet strikt in overeenstemming zijn met de wet. Het is ook vermeldenswaard de mogelijkheid om een ​​unie van coöperaties te creëren. In dit geval zal een hele hiërarchie worden gevormd, omdat de coöperatie zelf de associatie is die bestaat uit coöperaties.

Federale wet op kredietcoöperaties 190 fz

Wat zijn de laatste wijzigingen van de wet? In de 190-FZ "On Credit Cooperation", zoals gewijzigd op 3 juli 2016, is artikel 5 toegevoegd, dat vertelt over organisatorische regulering. De nieuwe editie introduceerde bepalingen over de noodzaak om documentatie aan te vragen, waarvan de toegang beperkt is (dit is een staatsverificatie van insiders), evenals de bevoegdheden van de Bank of Russia.

 • evaluatie: