ZOEKEN

Intellectuele eigendomsrechten: basisbegrippen

Intellectueel eigendomsrecht is een rechtpersoon over het onderwerp of informatie gecreëerd door zijn geest, evenals die resultaten van creatieve of mentale activiteit, die in de wetgeving zijn gespecificeerd. Het kan zowel eigendom als niet-eigendom zijn. Ook kan niemand die iets met zijn geest heeft gemaakt van dit recht worden beroofd en daarin beperkt worden.

intellectueel eigendomsrecht

Het resultaat van menselijke activiteit kan zijndatabase, literair werk, foto's, computerprogramma's, gegevens op video- of audiomedia, wetenschappelijke ontdekkingen, uitvindingen. De entiteit met intellectuele-eigendomsrechten is de persoon die het object heeft gemaakt.

Als we het hebben over eigendomsrechten en niet-eigendomsrechten, dan omvat de eerste optie:

- Officiële erkenning van de persoon als makerobject. Tegelijkertijd kan hij zijn uitvinding gebruiken zoals hij wil. Het onderwerp heeft ook het recht om het gebruik van zijn eigendom door anderen toe te staan ​​of te verbieden.

- De noodzaak om hun eigen uitvindingen te beschermen tegen de aantasting van een ander persoon die alle rechten wil toepassen of het object wil vernietigen.

intellectuele eigendomsrechten

Wat het andere type rechten betreft, bestaan ​​deze onafhankelijk van de wettelijke normen, hoewel er gevallen zijn waarin ze kunnen worden overgedragen aan een ander onderwerp.

Intellectuele eigendom heeftbepaalde geldigheidsperioden. Als het geen eigendom is, kan het voor altijd werken. Als echter eigendomsrechten worden geboden, dan zijn ze geldig zolang als vastgesteld door de wetgeving in elk afzonderlijk geval. En ze kunnen van tevoren worden beëindigd.

Intellectueel eigendomsrecht maakt het mogelijkafhankelijk van het gebruik van het object. Het is echter noodzakelijk om de rechten van anderen te respecteren. Als de persoon die het ding of object heeft gemaakt anderen toestaat om het te gebruiken, dan moeten ze dit doen binnen het kader van de huidige wetgeving. Uiteraard moet u voor het gebruik van een object over een machtigingsdocument beschikken - een licentie.

Als het object is gemaakt vanwegevoorwaarden van de arbeidsovereenkomst kan het intellectuele-eigendomsrecht toekomen aan de persoon voor wie de uitvinder werkt. Maar dit betreft niet-eigendomsrechten. Als ze eigendom zijn, dan behoren ze tot de werknemer die het object, zijn superieuren heeft gemaakt of mogelijk gemeenschappelijk is.

intellectuele eigendomsrechten

Als het onderwerp of de uitvinding is gemaakt doorpre-order, de eigendomsrechten zijn eigendom van de maker van het object en eigendomsrechten - door de klant. Ook kunnen de maker en de klant het object samen bezitten.

Elke maker kan er zeker van zijn dat hijde uitvinding zal niet door een andere persoon worden gebruikt zonder zijn toestemming. Intellectuele eigendomsrechten worden beschermd door wetgeving die voorziet in aansprakelijkheid voor hun overtreding. Meestal kunnen eigenaren van onroerend goed hun rechten verdedigen in een rechtbank, tenzij anders bepaald door de wet.

  • evaluatie: