ZOEKEN

Russische zakelijke wetgeving

Russische zakelijke wetgeving houdt ineen reeks van bepaalde juridische principes en normen die noodzakelijk zijn voor gereguleerde en geciviliseerde zakelijke relaties. Dit omvat ook niet-commerciële banden en relaties met betrekking tot de regulering van een markteconomie op het niveau van de staat. Dat wil zeggen dat het ondernemingsrecht twee problemen oplost: de belangen van individuen en de staat waarborgen.

Het onderwerp van de weloverwogen wettelijke normen kan in twee categorieën worden verdeeld. In het bijzonder zijn dit:

  • Ondernemersrelaties. Dit is met name een duidelijke interactie die wordt gevormd tussen bedrijfsorganisaties op basis van verschillende civielrechtelijke transacties. Het kunnen bijvoorbeeld conclusies zijn met betrekking tot de levering, huurovereenkomst, commissie. Op een andere manier kunnen dergelijke relaties 'horizontaal' worden genoemd, omdat hun belangrijkste kenmerk gelijkheid van de partijen is.
  • Relaties bezittenorganisatorisch en onroerend goed karakter. Dit zijn met name interacties die nodig zijn voor het vormen van omstandigheden die gericht zijn op het realiseren van ondernemersactiviteiten. Dit is bijvoorbeeld de oprichting van een organisatie, de liquidatie van een onderneming, de reorganisatie.
  • Het volgende onderwerp van het ondernemingsrecht isdit zijn relaties die ontstaan ​​bij de regulering van de activiteiten van economische entiteiten op staatsniveau. Het kan bijvoorbeeld de controle van de relevante autoriteiten zijn, belastingheffing. Dergelijke relaties worden "verticaal" genoemd vanwege de ongelijkheid van de betrokken partijen.

Het Russische ondernemingsrecht wordt gevormd op basis van de volgende principes:

  • Vrijheid beperkt door wettelijke normen. Het is duidelijk dat elke persoon zijn / haar capaciteiten en eigendom kan gebruiken voor het uitvoeren van zakelijke activiteiten. Het is de bedoeling om verboden en beperkingen op dit gebied uit te sluiten. Deze vrijheid is echter niet onbeperkt. Dergelijke principes van het ondernemingsrecht impliceren de toestemming van acties die de wetten niet tegenspreken. Deze vrijheid wordt gereguleerd door de praktijk van het verlenen van licenties voor bepaalde soorten economische activiteiten.
  • Wettelijke gelijkheid van alle vormeneigenschap. Dat wil zeggen, de rechten van personen die particuliere, gemeentelijke en staatseigendommen gebruiken bij hun zakelijke activiteiten worden beschermd. In het bijzonder zijn verschillende illegale restricties of, in tegendeel, privileges uitgesloten.
  • Russische zakelijke wetgeving is gerichtom vrijheid van concurrentie te creëren. Dit doel wordt onder meer bereikt door het beperken van monopolies. Deze maatregel is nodig om een ​​efficiënte en geciviliseerde markteconomie te creëren.
  • Naleving van balans. Dat wil zeggen, overheidsregulering van de activiteiten van economische entiteiten is gericht op de bescherming en bescherming van de belangen en rechten van zowel de samenleving als ondernemers.
  • Legaliteit. Dat wil zeggen, de activiteiten van bedrijfsentiteiten moeten plaatsvinden in overeenstemming met alle wettelijke vereisten van de wetgeving. De staat moet ook zorgen voor de legaliteit van de activiteiten van structuren die ondernemerschap reguleren. Bovendien moet de wettigheid van handelingen met betrekking tot economische entiteiten worden geëerbiedigd.
  • Russische zakelijke wetgeving is gerichtom een ​​enkele economische ruimte te verzekeren. Het is wel verstaan ​​dat het opwerpen van belemmeringen voor het verkeer van fondsen, producten en diensten verboden is op het grondgebied van de Russische Federatie. In het bijzonder zijn toeslagen, douane en verschillende taken niet toegestaan.

Om samen te vatten. Het ondernemingsrecht is bedoeld om relaties te regelen die verband houden met de activiteiten van economische entiteiten. De effectiviteit van de weloverwogen wettelijke normen bepaalt hoe effectief de markteconomie zal zijn. Bijgevolg beïnvloedt het ondernemingsrecht onder meer het welzijn van het land.

  • evaluatie: