ZOEKEN

Wat is de boete voor het oversteken van de dubbele doorgang

Het oversteken van een vaste lijn is serieusovertreding van Niettemin komt het heel vaak voor op de wegen van Rusland. Voor zo'n overtreding van de straf. Het is mogelijk niet alleen een straf voor het overschrijden van een dubbele aaneengesloten, maar ook een meer serieuze straf in de vorm van beslaglegging op rechten voor een jaar, dus het is belangrijk om de verschillen tussen een reguliere lijn en een dubbele doorlopende te kennen, evenals om de procedure voor een aansprekende straf voor de rechtbank te begrijpen, tenzij deze straf illegaal was.

dubbele continue kruisende penalty

Verschil dubbele continu vanaf gebruikelijk

Beide markeringen hebben dezelfde functies:

  1. Aparte rijstroken.
  2. Bepaal de grenzen van de beweging van auto's.

Ook een enkele getrokken lijn kanworden gebruikt om rijstroken te scheiden of de rijbaan van de stoep te scheiden. Meestal wordt het toegepast op plaatsen waar er tegenliggers zijn en niet meer dan vier banden in totaal worden gebruikt. Als er 4 of meer rijstroken op een grote snelweg in beide richtingen zijn, wordt dubbele vaste stof gebruikt om de rijrichting te scheiden. Maar zijn functie blijft hetzelfde: de scheiding van stromingen in tegengestelde richtingen.

In welke gevallen de kruising van dubbele continu is toegestaan

doorsnede dubbele vaste stof

Er is een speciaal geval wanneer de bestuurder is toegestaanvertrek naar de rijstrook in de tegenovergestelde richting. Het gaat over het vermijden van obstakels. Misschien is dit het enige geval waarbij de kruising van een ononderbroken lijnmarkering is toegestaan. Het obstakel is een vast object dat niet op de weg zou moeten zijn. Als de auto vanwege alle regels is gestopt (bijvoorbeeld bij een verkeerslicht of in een verkeersopstopping), is dit geen obstakel. Het is ten strengste verboden om om hem heen te rijden op een "tegemoetkomend" en wordt bestraft met een boete (de grootte kan 1000-1500 roebel zijn). Maar zelfs een echt obstakel kan niet rondgaan in de tegenoverliggende rijstrook, als er vrije ruimte is om aan de rechterkant te manoeuvreren. Als dat niet het geval is, kunt u naar de "tegenligger" gaan met de kruising van een dubbele vaste lijn (of alleen een vaste lijn). Je moet eerst wachten tot de hele tegenstroming van auto's voorbij is.

In dit geval kan de boete voor het doorkruisen van een dubbele doorlopende procedure niet worden benoemd en als deze wordt benoemd, kan deze voor de rechter worden aangetekend door bewijsmateriaal te overleggen.

Draai of draai

straf voor het kruisen van dubbele vaste stof

De kruising van een ononderbroken lijnmarkering is verboden ininclusief bij het maken van een afslag of afslag. De straf is dezelfde als bij het overschrijden van de lijn bij het inhalen - 1000 - 1500 roebel. Om te draaien of te draaien, is het noodzakelijk om een ​​onderbrekingslijn te vinden en een manoeuvre uit te voeren. Er zijn deze gaten op kruispunten en op de sporen worden ze zelfs aangegeven door speciale tekens.

Camcordervergrendeling

Er kunnen speciale wegen op de weg zijn geïnstalleerd.middelen om verkeersovertredingen te verhelpen. Als de bestuurder de vaste schijf passeert, en dit wordt door de camera verholpen, kunnen ze de rechten om het transport van de bestuurder te regelen niet ontnemen. In dit geval wordt echter een boete opgelegd. De maximale grootte is 5000 roebel.

Het is vermeldenswaard dat camera's alleen opnemende overtredingen geven echter geen definitie van de intenties of voorwaarden waaronder de stuurprogramma's ze begaan. Dat wil zeggen, de apparatuur houdt geen rekening met het feit of de bestuurder voorbijging of gewoon rond een obstakel op de weg ging. De kwitantie per post ontvangt een boete voor het betalen van 5.000 roebel met een fotofeit waaruit blijkt dat de kruising solide is.

Als de bestuurder zeker weet dat hij geen verkeersregels heeft overtreden ennet voorbij het obstakel, heeft hij het recht om in beroep te gaan tegen de boete voor het oversteken van een dubbele vaste stof. Het wordt 10 dagen na de datum van ontvangst van de kennisgeving gegeven.

kruising van dubbele solide markeringslijnen

Vertrek vanaf de werf of een ander aangrenzend gebied

Als de chauffeur de tuin verlaat, dan vaakeen ononderbroken lijn voorkomt dat hij een bocht naar links maakt. Echter, als de bestuurder het risico neemt en naar links draait, overtreden hij verkeersregels, wacht een boete (1000-1500 roebel) op hem.

Voor een dergelijke overtreding is niet voorzien voor het ontnemen van rechten, alleen een boete is mogelijk.

Verantwoordelijkheid voor het kruisen van dubbele vaste stof

Straffen kunnen variëren afhankelijk van de situatie. Als u zich aan de wet houdt, is het verbod mogelijk in de volgende gevallen:

  1. Bij het rijden op de snelweg met drie rijstroken. In dit geval kan de strip in het midden worden gebruikt door auto's die in beide richtingen bewegen. In dit geval is het verboden om naar de meest linkse rijstrook te gaan.
  2. Er zijn 4 of meer rijstroken op de weg. In dit geval worden stromen met verschillende bewegingsrichtingen gedeeld door een dubbele ononderbroken lijn.
  3. Bij het rijden op kruispunten, op hellingen, met onvoldoende zichtbaarheid.

Ontbering van rechten

Bij het inhalen van een auto die in dezelfde richting rijdt, is de boete voor het oversteken van een dubbele solid 5000 roebel. Het is ook mogelijk dat de controlerechten van het voertuig 4-6 maanden worden ingetrokken.

de gangdb kruising dubbele vaste stof

In sommige gevallen draait de chauffeur naar links,het manoeuvreert echter te vroeg (zelfs voordat een stippellijn wordt benaderd). Als gevolg hiervan, volgens de verkeersregels, passeert hij een klein gedeelte in de tegemoetkomende rijbaan. Deze overtreding wordt beschouwd als een beweging in de tegemoetkomende rijbaan en daarom kan dit leiden tot het ontnemen van rechten.

Verkeerspolitie boetes

De kruising van een dubbel vast lichaam in sommige gevallen geeft de inspecteurs niet het recht om bestuurdersrechten in te trekken. Dit laatste kan alleen uitstappen met een boete in de volgende gevallen:

  1. Er zijn drie rijstroken op de rijbaan, waarvan er tweeontworpen voor tegemoetkomende stroom, de derde - voor het passeren. De stromen worden gescheiden door dubbele vaste stof. Een omgevallen boom of een ander obstakel bevindt zich op het pad van de bestuurder. Als hij naar de tegemoetkomende baan gaat om het obstakel te vermijden en niet rond het obstakel aan de rechterkant rijdt, als er zo'n mogelijkheid is, dan zal er een boete zijn. Als het onmogelijk is om rond een obstakel aan de rechterkant te rijden, gebeurt er niets met de bestuurder.
  2. Bij het draaien of links draaien door een dubbele vaste stof. Voor deze overtreding worden ook de rechten niet ingetrokken, maar moet de bestuurder een boete betalen (1000-1500 roebel).
  3. Draai naar links wanneer u vanuit het aangrenzende gebied (van de werf, vanaf de parkeerplaats) door het vaste land rijdt. De bestuurder kan gestraft worden met een boete (1000-1500 roebel).

Uit dit alles volgt dat ontneming van rechten mogelijk isalleen in de volgende gevallen van het oversteken van een dubbele solide: bij inhalen en bij het te vroeg naar links rijden, wanneer de bestuurder enige tijd in de tegemoetkomende rijstrook moet rijden.

In art. 4.2. CAO heeft verzachtende omstandigheden genoemd waaronder de straf kan worden versoepeld.

conclusie

De kruising van de dubbele lijn voor vaste markering iseen van de meest ernstige schendingen die gemakkelijk te vermijden is. Straf voor hem kan heel ernstig zijn, dus is het bij het rijden op de weg wenselijk om zich aan de SDA te houden.

  • evaluatie: