ZOEKEN

Diplomatiek paspoort - "groen licht" bij buitenlandse reizen

Tegenwoordig verrast niemand gewoonpaspoort, omdat er exotische paspoorten zijn die jaloezie en respect veroorzaken bij vrienden en kennissen. De meeste van deze documenten hebben geen speciale waarde, maar bieden nog steeds enkele deuren naar hun eigenaars die gesloten zijn voor andere burgers. Hier hoort ook het diplomatieke paspoort bij.

Diplomatiek paspoort
Dit is een van de meest prestigieuze referenties.persoonlijkheid, die alleen tot een beperkte kring van personen kan behoren. Het diplomatieke paspoort van de Russische Federatie wordt afgegeven aan leden van de Federatieraad, diplomatieke koeriers en medewerkers van het ministerie van Buitenlandse Zaken, afgevaardigden van de Doema en natuurlijk de president. Het document is officieel eigendom van de staat, en niet van de persoon aan wie het is afgegeven, dus na het verstrijken van zijn ambtstermijn wordt het paspoort teruggegeven aan de organisatie die de burger op zakenreis heeft gestuurd en dat het op zijn beurt het certificaat van zijn werknemer terugstuurt aan het ministerie van Buitenlandse Zaken van de Russische Federatie.

Diplomatiek paspoort in het Engels en het RussischDe volgende gegevens worden ingevoerd in talen: naam, staatsburgerschap, geboortedatum, uitgiftedatum en vervaldatum van het certificaat, persoonlijk identificatienummer en naam van de autoriteit van afgifte. Gewoonlijk is een paspoort niet langer dan vijf jaar geldig, als een persoon eerder aankomt, moet hij binnen drie dagen een certificaat afgeven aan de organisatie. Als de reis naar het buitenland langer dan vijf jaar wordt gepland, wordt het paspoort uitgegeven voor de duur van de reis, maar niet meer dan tien jaar.

Hoe een diplomatiek paspoort te krijgen
Voordat u een diplomatiek paspoort ontvangt, dient u de volgende documenten te verzamelen en in te dienen bij de consulaire afdeling van het ministerie van Buitenlandse Zaken van de Russische Federatie:

  • een vragenlijst die alle informatie weergeeft over de burger die naar het buitenland is gestuurd;
  • 4 foto's van een specifiek monster;
  • een registratiekaart met een foto van de eigenaar van het paspoort en de stempel van de organisatie die hem opdraagt ​​naar het buitenland te reizen;
  • documenten ter bevestiging van de betaling van consulaire diensten en een paspoortformulier.

Consulaire vergoeding en de kosten van het certificaatformulierbetaalt de organisatie die de burger op zakenreis stuurt. Een diplomatiek paspoort wordt voorgelegd aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken als de geldigheidsperiode is verstreken, het uiterlijk of de informatie van de eigenaar is gewijzigd, de overeenkomst tussen de houder van het certificaat en de organisatie die het naar het buitenland heeft verzonden, is verbroken, omstandigheden beperken het recht van een burger om het land te verlaten, overlijden is voorgekomen documenteigenaar.

Diplomatiek paspoort van de Russische Federatie
Diplomatiek paspoort ook ongehinderduitgegeven aan familieleden die naar het buitenland gaan met een gedetacheerde burger van de Russische Federatie, als zij samenwonen en hem volgen. Veel mensen willen een dergelijk document, maar het is bedoeld voor eenheden. De eigenaren krijgen, samen met een certificaat, diplomatieke onschendbaarheid.

Tijdens het reizen vereenvoudigt een paspoort aanzienlijkleven, want bij het overschrijden van de grens voor zijn eigenaar is de "groene corridor" open en in geval van problemen in het buitenland reageert het binnenlandse consulaat sneller dan in andere gevallen. Misschien kunnen om deze reden alleen de uitverkorenen zo'n document ontvangen, en zelfs dan nog slechts voor een bepaalde periode.

  • evaluatie: