ZOEKEN

Afvalpaspoort: kenmerken van dit document

Het afvalpaspoort is een document datgeeft hun samenstelling aan en behoort tot de relevante soorten, evenals de gevarenklasse. Het wordt gevormd en goedgekeurd door rechtspersonen, evenals individuele ondernemers.

afval paspoort
Het afvalpaspoort is samengesteld voor stoffen van Klasse I-IV. De volgende eigenschappen worden in rekening gebracht:

• toxiciteit;

• explosie- en brandgevaar;

• overmatige reactiviteit;

• de aanwezigheid van infectieuze pathogenen.

De code en de naam van het afval worden aangegeven volgens de FCCW. Voor elk type stof moet een apart paspoort worden gevormd.

Toxiciteit wordt bepaald door het vermogen om te veroorzakenernstige of chronische ziekten van mensen, met inbegrip van kankerpathologieën. Brandgevaar wordt bepaald door na te gaan of het afval in staat is brandbare dampen of gassen te ontwikkelen, snel in brand te vliegen, op te warmen of brand te veroorzaken bij contact met water of lucht.

 gevaarlijk paspoort
De reactie-eigenschappen worden bepaald door het gehalte aan organische stoffen, die worden gekenmerkt door een bivalente structuur en de vervanging van waterstofatomen door organische radicalen.

De afvalfiche bevat ook informatiemet betrekking tot het niveau van gevaar voor het milieu, het leven en de gezondheid van mensen van verschillende stoffen. Het duidt noodzakelijkerwijs op het technologische proces waarbij schadelijke verbindingen worden gevormd, evenals de omstandigheden waaronder het product of product van de consument de eigenschappen van de consument heeft verloren.

Ik moet zeggen dat de eigenaars van afval wanneermoet de juiste etikettering van de recipiënten worden aangebracht die de gevaarlijke eigenschappen van de daarin opgeslagen stoffen aangeeft. Het paspoort voor gevaarlijk afval moet de positie "Aanvullende informatie" hebben, die de maatregelen aangeeft die moeten worden genomen om noodsituaties die gepaard gaan met gevaarlijke stoffen te voorkomen of te elimineren.

Bovendien moet gevaarlijk afval worden opgeslagen op speciaal uitgeruste plaatsen. Het is verboden om veilige en gevaarlijke verbindingen te mengen in het productieproces, de opslag en het transport.

ontwikkeling van paspoorten voor gevaarlijk afval
De ontwikkeling van een paspoort voor gevaarlijk afval wordt uitgevoerdmet deelname van Rosprirodnadzor en relevante territoriale lichamen. Dit houdt rekening met de informatie die door de eigenaar van het afval wordt verstrekt. Het moet gegevens bevatten over de oorsprong, samenstelling, evenals eigenschappen, omstandigheden en locatie, technologie van gebruik en desinfectie. Dit document moet worden opgesteld en vastgelegd in de periode vóór de eerste verwijdering van een deel van het afval buiten de onderneming of het territorium waar het werd gevormd.

Opgemerkt moet worden dat op basis van een laboratoriumonderzoek ook een certificaat wordt afgegeven waarin wordt verklaard dat de stoffen tot een bepaalde gevarenklasse behoren.

Het moet ook gezegd worden dat wanneer meervolledige en betrouwbare informatie, het afvalpaspoort moet worden bijgewerkt en opnieuw worden opgenomen. Bovendien, als de stoffen hun gevaarlijke eigenschappen veranderen als gevolg van veranderingen in de technologie van hun formatie, wordt het eerder verkregen paspoort voor hen als ongeldig beschouwd.

  • evaluatie: