ZOEKEN

Kernpunten van IP-sluiting

Individueel ondernemerschap is het meesteen populaire vorm van het runnen van uw eigen bedrijf. In geval van beëindiging van dergelijke activiteiten, moet de ondernemer een speciale juridische procedure ondergaan - liquidatie (sluiting). Het sluiten van een IP is het beëindigen van een activiteit van een individuele ondernemer met verplichte staatregistratie. Om zijn ondernemersactiviteiten te voltooien, kan de onderneming met de vorm van eigendom "IP" om verschillende redenen in de Russische wetgeving worden vastgelegd:

1. vrijwillig besluit om het OT te sluiten,
2. overlijden van de ondernemer,
3. De beslissing van de rechtbank (ontzegging van het recht op ondernemersactiviteit, verbod op verblijf in de RF voor buitenlandse staatsburgers geregistreerd als IP)

Het afronden van een onderneming is eenvoudiger dan de activiteiten van een rechtspersoon. Er zijn veel bedrijven die helpen bij het sluiten van dergelijke bedrijven. Kosten van liquidatie zal direct afhangen van de stand van zaken in het bedrijf: het is veel gemakkelijker om een ​​IP te sluiten zonder schulden dan met schulden. We hebben een competente beoordeling van de situatie nodig door een advocaat en een accountant om de juiste volgorde van liquidatie in acht te nemen en onaangename situaties voor de ondernemer te voorkomen. In het geval dat het IP schulden heeft, is het mogelijk om de faillissementsprocedure toe te passen.

Het sluiten van het IP is in het geval wanneerde onderneming voert geen echte economische activiteit uit en genereert geen inkomsten. Omdat ongeacht of de onderneming inkomsten oplevert en of er sprake was van enige activiteit gedurende het jaar, u een jaarlijks vast bedrag aan verzekeringspremies aan het Pensioenfonds moet betalen. Na de vereffening van een IP wordt een dergelijke belasting geannuleerd.

U kunt zelfstandig alle procedures voor de vereffening van het IP doorlopen op de volgende items:
1. betaling van het staatsrecht voor de sluiting van intellectuele eigendom op een toegankelijke manier;
2. indiening van de aanvraag en andere documenten over de liquidatie van het OT bij de belastingcontrole;
3. kennisgeving van de PF over de sluiting van het IP;
4. terugbetaling van schulden op alle beschikbare schulden.

Om het IP te sluiten, moet u het volgende pakket documenten verzamelen:
• rapportage,
• certificaat van staatregistratie van een individuele ondernemer,
• zijn paspoort,
• Certificaat van INN (kopie),
• Kennisgevingen van FSS, MHIF, PF.

Nadat de activiteit van het IP is beëindigd,en het beëindigingsrecord is ingeschreven in het register (EGRIP), de ondernemer krijgt een certificaat van registratie van de staat van beëindiging van een ondernemersactiviteit door een persoon. Maar ondanks de succesvolle liquidatie van de ondernemer, is de ondernemer verantwoordelijk voor de resterende schulden van de onderneming met zijn eigen vermogen.

  • evaluatie: