ZOEKEN

Educatieve licentie: verkrijgen en opnieuw uitgeven

Om educatieve activiteiten uit te voerenop het grondgebied van de Russische Federatie moet je een speciale licentie verkrijgen. Dit proces heeft een hoge duur en daarom zal het geen positieve emoties oproepen. Alleen docenten die individueel onderwijsdiensten aanbieden, kunnen dit echter voorkomen.

educatieve licentie

Een educatieve licentie is in de eerste plaats nodig voor instellingen en individuele ondernemers die een bedrijf willen openen met de daaropvolgende inhuur van docenten.

Wie moet licenties doorlopen?

De volgorde van een vergelijkbare procedure in deze situatiebeheerst door bepaalde wetgeving. Dit is de wet op onderwijs en de wet inzake vergunningen en de bepaling over het verlenen van licenties voor educatieve activiteiten.

Maar wie heeft er precies behoefte aan educatieLicentie? Het is nodig om het te krijgen bij staats- en niet-overheidsinstellingen die opleidings- en onderwijsdiensten zullen aanbieden, met speciale programma's voor dit doel. We hebben het over voorschoolse organisaties, onderwijsinstellingen, beroepsonderwijs en aanvullende onderwijs, andere vormen en soorten onderwijs.

Op basis van het voorgaande is een licentie voor het uitvoeren van educatieve activiteiten vereist voor alle organisaties die worden geassocieerd met training. Maar er zijn uitzonderingen.

Een dergelijk document is niet vereist als u:

 • je gaat eenmalige lezingen geven, je houdt afzonderlijke seminars met trainingen, waarna je geen certificering hoeft uit te voeren en geen overeenkomstige korstjes hoeft uit te geven op officiële formulieren
 • u bent zelfstandig en geeft persoonlijke privélessen zonder dat u andere werknemers hiervoor nodig hebt.

Wat is vereist voor licentieverlening

Het verkrijgen van een educatieve licentie houdt indat het noodzakelijk is om aan een aantal voorwaarden te voldoen. Het is om deze reden dat het proces arbeidsintensief en tijdrovend is. Sinds de registratie van een rechtspersoon of individueel ondernemerschap kan het meer dan een maand duren. En het moet worden opgemerkt dat het verzamelen van de benodigde documentatie niet de moeilijkste taak is.

Allereerst moet je de vereisten bestuderennaar voren gebracht naar de kamer, gebruikte apparatuur, aangetrokken samenstelling van leraren. Vergeet trainingsprogramma's niet. Maar dit zijn slechts hoogtepunten. Veel zal afhangen van het type organisatie, op de leeftijd van studenten, op het tijdstip van de lessen.

het verkrijgen van een educatieve licentie

Om een ​​educatieve licentie te krijgen,het zal noodzakelijk zijn om rekening te houden met sanitaire voorschriften met brandvoorschriften, rekening te houden met speciale methodologische aanbevelingen die beschrijven hoe de ontwikkeling van trainingsprogramma's plaatsvindt. Er moet worden nagedacht over het opstellen van ten minste een voorlopig tijdschema en het werven van docenten.

Regeling van gebouwen

Het wettelijke adres alleen is niet genoeg. Een kamer is vereist die geschikt is voor educatieve doeleinden, en voldoet aan alle voorschriften en wetten. Het is noodzakelijk om niet alleen rekening te houden met de minimale grootte, maar ook met het aantal kamers, de aanwezigheid van afzonderlijke ingangen, het gebied waarop het platform moet worden geplaatst. Maar veel in deze situatie zal afhangen van het type instelling. Daarom, als een educatieve licentie nodig is, is het noodzakelijk om alle normen voor een bepaald type activiteit te bestuderen, om op verantwoorde wijze de keuze van de locatie te benaderen.

Om een ​​licentie te krijgen,u moet titeldocumenten voor het onroerend goed verzamelen. Daarom is het noodzakelijk om te controleren of alles "schoon" is met de papieren, zelfs vóór het sluiten van de lease- of koopovereenkomst.

Het is noodzakelijk om de ruimte in de gewenste vorm te brengen,geleid door alle veiligheidsnormen. Denk aan de reparatie en gebruik de aanbevolen materialen. Niet doen zonder de installatie van alarmen, brandmelders, verlichtingsapparatuur. Bovendien moet de temperatuur worden gehandhaafd. Dit alles zal worden gecontroleerd door medewerkers van SES en de Staatsbrandinspectie. Ze zullen de conclusie van beveiliging trekken.

Aangenomen dat het gepland is dat studenten zullen ontvangenmaaltijden op het grondgebied van de onderwijsinstelling, zal het noodzakelijk zijn om niet alleen de keuken, maar ook de eetkamer uit te rusten. Bovendien hebt u ook toestemming van Rospotrebnadzor nodig.

onderwijsinstelling licentie

Het is noodzakelijk om alle benodigde meubels en apparatuur te kopen.en inventaris. In dit geval moet het niet alleen worden geleid door veiligheidscriteria, maar ook door sanitaire normen. Alle gekochte goederen moeten vergezeld zijn van certificaten, anders wordt de educatieve licentie niet verkregen.

Educatieve programma's en onderwijzend personeel

Het is noodzakelijk om educatieve programma's te ontwikkelenonafhankelijk deze kwestie aan te pakken of contact op te nemen met deskundigen voor hulp. Alles moet voldoen aan de staatsnormen. Elk programma moet worden goedgekeurd door de handtekening van het hoofd.

Het is noodzakelijk om de samenstelling van leraren te vormen voordat je ze indientlicentieaanvragen. Specialisten moeten een opleiding hebben in het profiel, kwalificaties, een bepaalde ervaring. Dit alles moet worden bevestigd door speciale documentatie. Vergeet niet alle benodigde literatuur te kopen.

een educatieve licentie krijgen

Na het uitvoeren van alle bovenstaande acties, blijft het om de vereiste documentatie te verzamelen en de staatstaak te betalen.

Welke documenten zijn vereist?

 1. Charter van een juridische entiteit met een notariële kopie.
 2. Certificaat van registratie van de staat, over het aanbrengen van wijzigingen in het Unified State Register van juridische entiteiten (indien deze plaatsvonden). Kopieën moeten notarieel zijn.
 3. Beslissingen over de oprichting van een LLC, evenals de aangebrachte wijzigingen (kopieën ondertekend door de manager).
 4. INN.
 5. Titel documenten voor het gehele studiegebied.
 6. Educatieve programma's en curricula.
 7. Informatie over de leraren (kopieën van diploma's met werkboeken).
 8. Hulp, die de materiële en technische uitrusting zal bevestigen.
 9. Conclusies van Rospotrebnadzor, de Staatsbrandinspectie.
 10. Is een licentie van een onderwijsinstelling nodig voor een filiaal of een structurele eenheid? Een besluit over de oprichting en een certificaat van registratie, evenals kopieën van de verordeningen op het bijkantoor.
 11. Betalingsopdracht voor de betaling van de staatsschuld, evenals een inventaris.

Licentieprocedure

Alle verzamelde documenten met aanvraag en paspoortmoet worden toegeschreven aan de vergunningverlenende autoriteit. Daarna wordt de documentatie binnen 3 dagen op nauwkeurigheid gecontroleerd. Corrigeer fouten toegestaan ​​binnen 30 dagen.

educatieve licentie

Klopt dat? De verificatiefase begint. Dit kan zowel op papier als tijdens reizen gebeuren. De beslissing wordt genomen binnen 60 dagen na de datum van registratie van de aanvraag. De vergunningverlenende autoriteit kan weigeren als er valse gegevens zijn verstrekt of als er omstandigheden zijn die de educatieve activiteiten verstoren.

Educatieve licentie is eeuwigdurendmaar kan worden opgeschort of ingetrokken door het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. Als ze weigerden dit document uit te geven, kan het de beslissing in de loop van een gerechtelijke procedure betwisten.

heruitgeven

Wanneer kan een heruitgave van een schoolvergunning worden vereist?

 1. Als reorganisatie is uitgevoerd.
 2. Als de naam van de instelling en het adres is gewijzigd.
 3. Als educatieve activiteiten zijn gepland in filialen die niet in de licenties zijn vermeld.
 4. Als de lijst met services en trainingsprogramma is gewijzigd.
 5. Als er een nieuwe wet op onderwijs is.

vernieuwing van de educatieve licentie

Als een technische fout is vastgesteld, is typografie niet vereist om het document te vernieuwen. De vergunningverlenende instantie corrigeert onnauwkeurigheden. En het zal gratis worden gedaan als de fout is gemaakt door zijn schuld.

Voor verlenging moet u zich onderwerpen aan de uitgiftedocumentenvergunning overeenkomstige verklaring, origineel van een geldige licentie, ontvangst van betaling van rechten. Alle documentatie mag ook per aangetekend schrijven worden verzonden met een bericht van ontvangst. Documenten die door de vergunningverlenende instantie worden geïnventariseerd, waarvan een kopie wordt teruggestuurd of wordt afgeleverd.

conclusie

We hopen dat deze beoordeling heeft geholpen verduidelijkende belangrijkste subtiliteiten van een dergelijk proces als een licentie, en binnenkort heb je nog steeds een licentie van een onderwijsinstelling. Het belangrijkste is om dit probleem aan te pakken met alle beschikbare verantwoordelijkheid en zorg, zodat u uw eigen fouten niet hoeft te corrigeren.

 • evaluatie: