ZOEKEN

Landwet

Het concept van landwet definieert een specialcomplex van sociale relaties. Deze relaties worden geregeld door de relevante normen. Landwet ontstaat in verband met de distributie, bescherming en gebruik van land.

Er is een speciale methode voor het reguleren van relaties die zich voordoen in het kader van deze industrie. De identificatie van de kenmerken ervan is een belangrijk onderdeel dat het landrecht als een discipline kenmerkt.

De methode van de industrie wordt opgevat als een manier om normen te beïnvloeden voor het gedrag van alle partijen die deelnemen aan sociale relaties in het kader van deze discipline.

Landwetgeving wordt geïmplementeerd door te voorzienpercelen voor huishoudelijke behoeften. Het proces wordt uitgevoerd in overeenstemming met de beslissing (beslissing) van het bevoegde staatsorgaan. Hetzelfde orgaan neemt een beslissing over het aanbrengen van wijzigingen in het recht op landgebruik. Dus de beëindiging, het optreden of de wijziging van juridische relaties binnen de gespecificeerde industrie vindt plaats in overeenstemming met de administratieve normatieve handeling. Opgemerkt moet worden dat in dit geval het staatsorgaan een economische entiteit is - de beheerder van het landbezit van de staat.

Partijen die bij dergelijke relaties betrokken zijn,heb geen gelijkheid. Dit is te wijten aan het feit dat het grondrecht dwingende voorschriften bevat. Aan de ene kant pinnen ze aan de andere kant. Tegelijkertijd verbindt de tweede deelnemer zich ertoe deze instructies nauwkeurig en op tijd te vervullen. Dus, met behulp van de bestuurlijke normatieve methode, is er een regeling voor de terugtrekking (aflossing) en terbeschikkingstelling van grond voor natuurbescherming, verdedigingsdoeleinden en communicatie. Er zijn ook enkele andere relaties die zich voordoen op het gebied van staatscontrole over het competent gebruik van percelen. De bestuurlijke normatieve methode van regulering wordt toegepast wanneer relaties ontstaan ​​als gevolg van secundair en primair landgebruik. De methode van beheer in deze zaak wordt gebruikt in dat deel van de genoemde relaties, waarin er een algemeen staatsbelang is.

Grondwettelijke grondslagen van het landrechtde belangrijkste principes van deze industrie bepalen. Op het gebied van staatsbeheer van het grondfonds is het nauw verbonden met administratieve normen. Op grond van grondwettelijke en bestuursrechtelijke handelingen worden de plegers van strafbare feiten op het gebied van landbetrekkingen voor het gerecht gebracht en wordt het juridisch beheer van het bestaande grondfonds verzorgd. Civiele wetgeving heeft speciale betekenis voor de industrie. Landrelaties, vanwege het feit dat ze gebaseerd zijn op het eigendomsrecht, zijn van nature eigendom, gerelateerd aan burgerlijke betrekkingen. Er is ook een nauwe relatie tussen de grondwet en de juridische sector bos, water, bergen en milieu.

Relaties gevormd in het kader vanDe industrie in kwestie wordt gereguleerd door verschillende soorten normen. Opgemerkt dient te worden dat het belang van de afbakening van de reikwijdte van de bepalingen in de bestuurlijke, grond- en burgerlijke wetgeving te wijten is aan het feit dat rechtshandelingen van andere sectoren niet van toepassing zijn op alle soorten wettelijke relaties op het stuk grond.

Vanwege het feit dat de wet de transactie met de site toestaat en het object van de omzet wordt, neemt de mogelijkheid om de normen van de burgerlijke wetgeving toe te passen aanzienlijk toe.

Opgemerkt moet worden dat relaties op het land inin het kader van de betrokken sector worden beschouwd als vrij ingewikkeld gezien het feit dat ze kunnen worden geregeld door verschillende rechtshandelingen; samen met dit land kan de wetgeving in bepaalde situaties verder gaan dan het strikte kader van de genoemde relatie.

  • evaluatie: