ZOEKEN

Het concept van persoonlijkheid in de psychologie

De mens is een wezen dat erg complex is. We doen dit en niet anders, niet vanwege instincten. Onze motieven zijn niet altijd duidelijk. Om het gedrag van een persoon te voorspellen, moet men zijn karakter, temperament en, natuurlijk, zijn persoonlijkheidstrekken kennen. Wat is dit? De definitie van persoonlijkheid in de psychologie is er niet. Deze vraag is complex, wat betekent dat er voldoende meningen zijn. Het concept van persoonlijkheid in de sociale psychologie is waar veel vooraanstaande psychologen mee hebben gewerkt en waarmee ze samenwerken. Dit is de sociale kant van een persoon, het is precies datgene wat hem tot een deel van de samenleving maakt.

Het concept van persoonlijkheid in de psychologie

Zoals al genoemd, geven wetenschappers een verscheidenheid aanantwoorden op vragen met betrekking tot de persoon. Vaak kan men een sterke meningsverschil waarnemen. We merken echter op dat alle theorieën die vandaag worden gebruikt, wetenschappelijk zijn gebaseerd.

Het concept van persoonlijkheid in de psychologie is grotendeelsHet is gebaseerd op het feit dat een persoon niets anders is dan een combinatie van verschillende soorten verworven, maar ook louter sociale kwaliteiten. In dit geval wordt grote nadruk gelegd op het feit dat persoonlijke kwaliteiten niet gerelateerd zijn aan die welke direct gerelateerd zijn aan fysiologie en niet gerelateerd zijn aan het leven in de maatschappij.

Soms bevat het concept van persoonlijkheid in de psychologieeen aanwijzing dat de psychologische kwaliteiten van mensen ook geen betrekking hebben op persoonlijke kwaliteiten. Het gaat over mentaal, gerelateerd aan cognitieve processen, individuele stijl van activiteit.

Het concept van persoonlijkheid in de psychologie is gebaseerd opstabiele eigenschappen die alleen in de samenleving worden gevormd. Dat wil zeggen, in het proces van interactie en communicatie met andere mensen. De persoonlijke kwaliteiten van een persoon maken hem individueel, uniek, origineel.

Op basis van het bovenstaande kunnen we concluderen datpersoonlijkheid is een persoon die wordt beschouwd in het systeem van mentale kenmerken dat sociaal bepaald is en zich alleen kan manifesteren in sociale relaties en relaties. Dergelijke kenmerken moeten duurzaam zijn.

Het concept van persoonlijkheid in de psychologie heeft een nauwe band met begrippen als "individualiteit", "individueel", maar we zullen onmiddellijk zeggen dat het onmogelijk is om ze op een of andere manier te identificeren - er zijn genoeg verschillen.

Als we een persoon beschouwen als een verzameling van absoluut alle beschikbare kwaliteiten (zowel sociaal als natuurlijk), dan zal dit een individu zijn. Men kan zeggen dat het individu een enkel menselijk individu is.

Individualiteit is een nogal smal concept. Hiermee wordt de combinatie van de unieke kenmerken van een persoon bedoeld die hem anders maakt dan andere mensen.

Waaruit bestaat de persoonlijkheid van een persoon? Natuurlijk heeft het zijn eigen structuur. Meestal omvatten psychologen in haar karakter, emoties, volwaardige kwaliteiten, temperament, sociale attitudes, motivatie, vaardigheden. De laatste zijn niets anders dan stabiele individuele eigenschappen van iemands persoonlijkheid. Vaak bepalen zij ons succes bij het proberen zichzelf te realiseren bij bepaalde activiteiten.

Temperament bepaalt (meestal) de snelheidonze reactie op bepaalde verschijnselen van de wereld. Over het personage hangt grotendeels af van hoe we in bepaalde situaties handelen. Het ligt vaak aan de basis van keuzes, besluitvorming, enzovoort. Eigenzinnige kwaliteiten bepalen hoe een persoon zich beweegt in de richting van de gestelde doelen, hoe hij is ingesteld voor bepaalde prestaties. Motivatie en emoties worden geassocieerd met een stimulans om te werken, en sociale attitudes zijn hoe een persoon het leven zelf en andere mensen waarneemt.

Ten slotte merken we dat alleen mensen een persoonlijkheid hebben. Geen andere levende organismen bezitten het. We merken ook op dat een kind dat buiten de maatschappij is opgegroeid (kinderen - Mowgli) geen persoon is.

  • evaluatie: