ZOEKEN

Bewustzijn en het onbewuste: definities, kenmerken, componenten

Voor de moderne mens zijn de begrippen 'bewustzijn' en 'onbewust' bekend geworden, algemeen erkend, geen vragen aan het veroorzaken. Dit was echter niet altijd het geval.

Aanvankelijk weigerden ze te geloven in het onbewuste,alle uitingsvormen in menselijke activiteit beschouwen als de actie van fysiologische processen. Iets later herkende de mensheid: bewustzijn en het onbewuste bestaan ​​parallel, en niet alle processen en acties zijn afhankelijk van fysiologie of bewustzijn.

Tegenwoordig zijn wetenschappers van mening dathet onbewuste is een enorme wereld, echt als een gewoon bewustzijn. Het onbewuste, ondanks het feit dat het de kracht van de mens te boven gaat, is veel breder en intenser dan het bewustzijn.

Er zijn onbewuste gevoelens, bijvoorbeeld evenwicht, visuele, auditieve, olfactorische gevoelens, die bepaalde reacties in het zenuwstelsel veroorzaken.

De eerste om het bewustzijn en het onbewuste te bestuderenPlato, toen was er Freud, Jung, andere onderzoekers. En zij, en moderne wetenschappers die op dit gebied werken, zijn zeker: het onbewuste zendt ons signalen die we vaak niet weten en hoe ze niet willen horen. Als je naar hen luistert, kun je je leven verrijken met nieuwe, betere inhoud.

Het onbewuste is de manier van reflectierealiteit, waarin zowel het als de subjectieve houding van een persoon fungeert als een monolithisch geheel. Het onbewuste zijn processen die plaatsvinden in de psyche, maar die de mens niet bewust zijn, niet zozeer afhankelijk van zijn wil.

Bewustzijn wordt gegenereerd in de loop vanhet sociale leven is de hoogste vorm van mentale reflectie van de wereld, die een gegeneraliseerd subjectief patroon van de omringende realiteit vertegenwoordigt in de vorm van concepten, woorden, beelden. Met andere woorden, bewustzijn is een verzameling afbeeldingen.

Het is heel natuurlijk dat bewustzijn, zoals elk proces, zijn eigen bijzonderheden heeft.

De belangrijkste kenmerken van bewustzijn:

  • Cognitieve processen. Deze omvatten de processen van waarneming, verbeelding, geheugen, denken. Sensaties zijn hier opgenomen.
  • Het onderscheid tussen de concepten 'ik' - 'niet ik', onderwerp en object. Deze eigenschap is alleen inherent aan de mens. Alleen wij, in tegenstelling tot andere dieren, zijn in staat om hun paranormale activiteit te richten op zelfkennis.
  • Een doelbepaling die de intelligentie van een activiteit verzekert. Het menselijke bewustzijn construeert een schema dat rekening houdt met de taken van de activiteit, de manieren waarop het wordt uitgevoerd, de verkregen resultaten.
  • Relatie met de realiteit: gevoelens, emoties, enz.
  • Mastering speech. Dit is misschien wel het belangrijkste kenmerk van bewustzijn, dat alleen de mens eigen is. Het definieert alle andere kenmerken van bewustzijn. Alleen door het beheersen van spraak, kan men kennis verwerven, een wil vormen, doelen stellen, deze bereiken, het object en het onderwerp verdelen. Filosofen, psychologen zijn unaniem van mening: taal is het bewustzijn van een persoon.

Naast de basiskenmerken zijn er componenten van bewustzijn. Ze zijn weinig:

  • De cognitieve component is daar verantwoordelijk voorgeassocieerd met kennis. Het omvat methoden van cognitie, attitudes, cognitieve technieken en strategieën, soorten controle, de resultaten van cognitieve processen.
  • Emotioneel. Dit zijn de affectief-motivationele componenten van de psyche: emoties, relaties, zelfrespect, etc.
  • De gedragsactiviteitscomponent die de technieken, methoden en mechanismen bepaalt die zorgen voor het functioneren van een persoon in zijn eigen mentale, interpersoonlijke, externe ruimte.

Bewustzijn en het onbewuste zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het is bewustzijn dat onbewuste impulsen controleert, socialisatie helpt, dicteert het gedrag dat in een bepaalde samenleving wordt herkend aan een persoon.

Als het onmogelijk is om het onbewuste te beïnvloeden, danbewustzijn is met succes gevormd. In de kindertijd zijn ouders, opvoeders en leraren verantwoordelijk voor dit proces. Op oudere leeftijd beïnvloedt een persoon zelf de vorming van zijn eigen bewustzijn.

  • evaluatie: