ZOEKEN

Wat is trots en hoe verschilt het van trots?

Ieder van ons is zich bewust van de zeven hoofdzonden. Ongeacht of een persoon een gelovige is of niet, geen van de ondeugden zal hem naar iets goeds leiden. Naast afgunst is woede en hebzucht trots. Veel mensen verwarren dit concept met trots, in de overtuiging dat er geen verschil tussen hen is. Laten we proberen uit te zoeken hoe en hoe deze twee woorden verschillen, of het verschil groot is. Laten we eerst eens kijken wat trots is, hoe het kan worden gekarakteriseerd.

wat is trots

Interpretatie van het woord

Volgens verklarende woordenboeken kan hoogmoed worden gedefinieerd als:

  1. Eigenwaarde, zelfrespect.
  2. Een gevoel van voldoening van elke actie.
  3. Hoog zelfrespect, arrogantie, arrogantie.

Zoals we kunnen zien, is dit aan de ene kant positief.het gevoel dat een persoon voelt in relatie tot zichzelf en anderen. Aan de andere kant is dit een negatief concept, zoals een trotse persoon zichzelf verheft door andere mensen te vernederen. Dus wat is trots? Goed of slecht? En kan dit gevoel goed of slecht worden genoemd? Het hangt allemaal af van wat ten grondslag ligt aan het concept in kwestie. Als dit het talent van een man is, zijn harde werk en succes, dan is dat een verdrietig gevoel. Het brengt vreugde en positieve emoties voor zowel de persoon zelf als de mensen om hem heen. Het gebeurt echter vaak dat het bovengenoemde gevoel zonder enige rechtvaardiging wordt ervaren. Mooie meisjes bijvoorbeeld verheffen zichzelf vaak en vernederen degenen die in dit opzicht minder geluk hebben. Gegevens uit de aard van kwaliteit mogen niet zo'n gevoel als trots veroorzaken. De betekenis van het woord in dit geval is negatief.

Verschillende inzichten in één woord

Hetzelfde concept op verschillende tijden kan hebbenzowel positieve als negatieve zin. Een goed voorbeeld hiervan is nationale trots. In de meeste gevallen is dit gevoel welkom. Het betekent liefde en genegenheid van een persoon voor zijn land, bereidheid om gemeenschappelijke belangen te beschermen en te verdedigen. De geschiedenis kan echter leiden tot nogal tragische voorbeelden van het gebruik van dit concept: Duitsland in de jaren 30-40 (het idee van superioriteit van de 'hogere natie'), het Britse rijk in de 19e eeuw (het idee van de 'last van de blanke man') enzovoort. Wat is trots in dit geval, zo niet een gevoel van superioriteit van vertegenwoordigers van één natie, racen over andere mensen? Zoals de trieste ervaring van vorige generaties heeft aangetoond, brengt het niets goeds met zich mee.

trots betekenis van het woord

Trots en zijn metgezellen

De betekenis van het woord trots en trots is vergelijkbaar, maarEr zijn aanzienlijke verschillen. In de moderne samenleving wordt het concept 'trots' slechts zelden gebruikt. Het wordt vervangen door vergelijkbare termen: arrogantie, ambitie, arrogantie, ijdelheid, eigenliefde. We zien dus dat er niets positiefs is in de betekenis van dit woord. In tegenstelling tot trots is het alleen maar negatief. Onder de kwaliteiten die kenmerkend zijn voor hoogmoed kan men noemen: hypocrisie, ijdelheid, grilligheid, koppigheid en arrogantie. Evenals achterdocht, onbeheersbaarheid, fussiness, kieskeurigheid, egoïsme en brutaliteit. Bovendien wordt een persoon die vatbaar is voor deze doodzonde gekenmerkt door wrok, opgewekt humeur, lust naar macht, een neiging tot harde kritiek, jaloezie en wraakzucht. Je kunt ook negatieve kenmerken noemen als onverzettelijkheid en wreedheid, bijtende eigenschappen, de afwijzing van algemeen aanvaarde normen en autoriteiten.

de betekenis van het woord trots en trots

Wat is trots en wat is trots?

Deze twee concepten kunnen de tegenovergestelde betekenis hebben. En tegelijkertijd even negatief zijn. Om te begrijpen, moet je weten wat deze of andere gevoelens en ambities heeft veroorzaakt:

  • Arrogantie, arrogantie, arrogantie, trots, arrogantie - dit alles suggereert dat een persoon ernaar verlangt om macht te verwerven en mensen met een lagere sociale status veracht.
  • Ambitie en ambitie zijn signalen dat een persoon meer wil bereiken, om hogerop te komen op de carrièreladder.
  • Insolentie, arrogantie, onbeschaamdheid, egoïsme en arrogantie wijzen op de bereidheid van een persoon om tegen elke prijs zijn belangen na te streven, zonder naar anderen te kijken.
  • </ ul </ p>
  • evaluatie: