ZOEKEN

De koopvaardij is ...

De koopvaardijvloot is een verzameling schepen met personeel dat momenteel actief is in commerciële activiteiten.

Het doel van de koopvaardij

De onderverdeling is verantwoordelijk voor de volgende taken:

  • naleving van vreedzame en handhaving van de militaire orde;
  • bescherming van territoriale zeegrenzen;
  • bescherming van nationale belangen van burgers.

In aanvulling op de belangrijkste hierboven vermeld, zijn er secundaire, maar daarom niet minder belangrijke taken, waarvan de uitvoering is betrokken bij de koopvaardij.

Tijdens het bestaan ​​van de structuur speelde lading zeevervoer een belangrijke rol bij de vorming van de economische staat van het land, zijnde de financiële steun van de staat.

De vloot is

De vloot is de basis van navigatie. Tegenwoordig omvat de koopvaardijvloot niet alleen schepen en schepen van lange afstanden, maar ook klein watervervoer. Kleine schepen houden zich bezig met het onderhouden van de zeekust en het watergebied.

Welke boten maken deel uit van de koopvaardijvloot

Naast grote en kleine voertuigen omvat de koopvaardijvloot van het land ook:

  • De organisaties en ondernemingen die zich bezighouden met reparatie- en sleepwerkzaamheden;
  • Operationele beheersorganen;
  • mariene verzekeringsagentschappen;
  • onderhoudscentra voor scheepsbunkers, scheepswerven, ligplaatsen.

De koopvaardijvloot is een onderverdeling inde meeste daarvan behoren tot particuliere structuren. Hun activiteiten worden dus onafhankelijk van de leiding van het staatshoofd uitgevoerd. Maar er zijn gevallen waarin het hoofd van de republiek de activiteiten van de koopvaardijvloot verstoort.

Hoe een koopvaardijschip te herkennen

Koopvaardijvloot
Drijvend materieel verkrijgt automatisch de status van officieel zeevervoer, als het de nationale vlag van het land weergeeft. Dit is het symbool van de status van het zeeschip.

Opgeheven op het schip impliceert de vlag van de staat,dat het schip officieel is geregistreerd in het register van zwemzwemmiddelen, een certificaat heeft dat dit bevestigt en een volledig pakket scheepsdocumenten.

Vanwege de nationale status ontvangt het schipprivileges in de vorm van diplomatieke steun, niet alleen van de heersende staat, maar ook van naburige bevriende landen. De overheid heeft het volledige recht om over de particuliere vaartuigen van de koopvaardijvloot te beschikken in geval van nood.

De koopvaardijvloot is een onderverdeling voor het beheer en de werking waarvan de overheidsvoorschriften van toepassing zijn.

  • evaluatie: