ZOEKEN

Braves - dit wordt vergeleken met de drie musketiers

Meestal wordt het woord "bravoure" gekenmerkt door een negatiefcontext. En dit ondanks zijn nabijheid tot het woord 'dapper', wat een positief kenmerk van een persoon of een door hem gepleegde daad betekent. Waar is het verschil tussen deze woorden? En is het echt de persoon die pronkt - is het noodzakelijkerwijs een man die handelt met frivole moed?

Laten we luisteren naar de taalkundigen

Wetenschappers schrijven de oorsprong van dit woord toe aanFranse moed. De belangrijkste betekenis is 'razernij'. Demonstratieve moed, minachtende houding ten opzichte van gevaar, agressie wordt meestal gelijkgesteld met het woord 'dapper'. De betekenis wordt min of meer duidelijk.

Wat betreft de negatieve kleuring van het woord, de wortelshet ligt in het opzichtige karakter van bravoure. Dat wil zeggen, we hebben het over de afwezigheid van een redelijke reden voor dergelijk gedrag. Bovendien kan niet alleen het subject zelf, maar ook de mensen om hem heen, zinloos lijden onder de gekozen manier van handelen.

Het blijkt dat pronken - het betekent net als de beroemde drie musketiers. Zij waren het die het belegerde bastion Saint-Gervais kochten, en niet een rustiger en veiliger plek.

trotseert het

Hoe zit het met de realiteit?

De echte realiteit is opvallendverschilt van kunstwerken. Daarom moed en onbevreesdheid tonen, niet lang om onaangename gevolgen te krijgen. Om dezelfde reden is voor veel mensen het gebruik van het woord 'bravoure' in spraak een uitdrukking van afwijzing van de acties en het gedrag van een persoon.

Laten we proberen om psychologen te vertrouwen

Vanuit het oogpunt van de psychologie is de persoon die pronkt een persoon die niet voldoende zelfvertrouwen heeft en die grotendeels afhankelijk is van wat anderen om hem heen van hem denken.

Dat wil zeggen, hij compenseert voor dit of dat complex. Vertrouwend dat hij voor anderen een lafhartig en zwakzinnig onderwerp is, wordt iemand geneigd om absurde en gevaarlijke daden te plegen. Dit kan bijvoorbeeld worden uitgedrukt in overtreding van de snelheidslimiet op de wegen of pogingen om op grote hoogte te zijn zonder speciale behoefte.

pronkende waarde

Jonge mensen zijn meestal geneigd om zich zo te gedragen.ze begrijpen niet dat anderen verschillende gevoelens hebben: neerbuigende sympathie, oprechte bezorgdheid, maar op geen enkele manier vreugde en respect

Dus, wetende dat echt "bedriegt" isHet betekent het maken van opzichtige handelingen, je kunt het gedrag van geliefden en bekende mensen correct beoordelen. En waarschuw hen zo nodig tegen dergelijke lichtzinnige acties.

  • evaluatie: