ZOEKEN

Leeftijdspsychologie.

Leeftijdspsychologie is een van de takken van de psychologische wetenschap. Ze bestudeert de wetten en feiten van de menselijke ontwikkeling, evenals zijn psyche en zijn leeftijdsdynamiek.

Het doel van het bestuderen van de leeftijdspsychologie isnormaal, gezond, veranderend en zich ontwikkelend in ontogenie. Ze identificeert verschillende leeftijdsveranderingen in menselijk gedrag en probeert ze uit te leggen, om alle patronen van verwerving van kennis en ervaring bloot te leggen. In de focus van dit gebied van de psychologische wetenschap zijn verschillende vormen van psychische organisatie, die typerend zijn voor individuele perioden en stadia van het leven van mensen. Zijn hoofdtaak is het bestuderen en onderzoeken van de mentale ontwikkeling van een persoon vanaf de geboorte tot aan zijn dood.

Het thema van de leeftijdspsychologie is de leeftijdde perioden van ontwikkeling, de mechanismen en oorzaken van de overgang van de ene naar de andere, de algemene tendensen en patronen, de richting en het tempo van de mentale ontwikkeling van de mens in ontogenie.

Het belangrijkste onderdeel van de leeftijdspsychologie -kinderpsychologie. Het concept van het onderwerp van deze wetenschap is in de loop van de tijd getransformeerd vanwege het feit dat de methodologie van onderzoek is veranderd. Aan het begin van de 19e en vroege 20e eeuw probeerden wetenschappers specifieke gegevens, empirische informatie, te verzamelen om de fenomenologie van mentale ontwikkeling juist in de kindertijd te bestuderen. Ze waren geïnteresseerd in wat er in deze periode gebeurt in de ontwikkeling van kinderen, welke nieuwe vaardigheden verschijnen er in het kind, in welke volgorde en wanneer. Deze taak werd uitgevoerd met behulp van methoden zoals observatie en een cut-off-experiment.

In het midden van de 20e eeuw begonnen onderzoekers te betalenmeer tijd voor wat zijn de voorwaarden, factoren en drijvende krachten van mentale ontwikkeling. Op dit moment is het mogelijk om de theoretische problemen van de leeftijdspsychologie te onderscheiden. Ten eerste om de drijvende krachten, mechanismen en bronnen van mentale ontwikkeling gedurende de hele levensloop van de mens te bestuderen. Ten tweede om een ​​periodisering van de mentale ontwikkeling van mensen in ontogenie te maken. Ten derde, verschillende leeftijdsgroepen bijzonderheden en wetmatigheden van mentale processen (aandacht, geheugen, perceptie), dat wil zeggen te verkennen, als ze zich voordoen, worden een manier veranderd, verbeterd, afgebroken en gecompenseerd. Ten vierde, aan leeftijd gerelateerde functies, de wetten, de mogelijkheid om bepaalde soorten activiteiten, het proces van het leren vast te stellen. Ten vijfde om de ontwikkeling van het individu te onderzoeken.

Een groot aantal wetenschappers die een significant spoor achterlieten in de wetenschap, waren noodzakelijk betrokken bij problemen die werden opgelost door de leeftijdspsychologie. Er werd veel aandacht besteed aan kinderpsychologie LS. Vygotsky.

Leeftijdspsychologie heeft een aantal praktischetaken. Ten eerste is het ontworpen om de leeftijdsnormen van verschillende mentale functies te bepalen, om het creatieve potentieel van een persoon en zijn psychologische hulpbronnen te onthullen. Ten tweede om een ​​dienst te creëren om het hele traject van mentale ontwikkeling te volgen, om alle mogelijke hulp te bieden aan ouders die zich in probleemsituaties bevinden. Ten derde, om leeftijd en klinische diagnostiek uit te voeren. Ten vierde, om de functies van psychologische ondersteuning uit te voeren, om te helpen in tijden van crisis. Ten vijfde is het optimaal om het onderwijsproces te organiseren.

Leeftijdspsychologie gebruikt kennis en ervaringgerelateerde wetenschappen: algemene, genetische, pedagogische en sociale psychologie. Daarnaast vertrouwt het op verschillende kennis van de natuurwetenschappen: gerontologie, culturologie, pedagogiek, geneeskunde, sociologie, etnografie, logica, linguïstiek, kunstkritiek, literaire kritiek en andere wetenschapsgebieden. Leeftijdspsychologie onthult de patronen van de ontwikkeling van de psyche en maakt ze openbaar.

  • evaluatie: