ZOEKEN

Wat is de consul in het oude Rome?

In de moderne politiek wordt de consul genoemdeen ambtenaar die een vertegenwoordiger is van zijn staat in een andere regio. Deze diplomaat vervult een aantal functies om de politieke, economische en juridische belangen van zijn land te beschermen. In deze publicatie zullen we in detail beschrijven wat een consul is in het voorbeeld van het oude Rome.

Kracht in het oude Rome

Om te begrijpen wat een consul in de OudeRome, het is noodzakelijk om het regeringssysteem te overwegen. De Republikeinse periode werd gekenmerkt door een combinatie van aristocratische en democratische kenmerken.

De belangrijkste autoriteiten in die tijd warenvolksvergaderingen (die alleen op bevel van hoge ambtenaren werden bijeengeroepen), de senaat en magistraten. De Senaat speelde een belangrijke rol in het leven van de staat. Dit lichaam had een deliberatief karakter. Daarnaast had hij bevoegdheden op het gebied van buitenlands beleid en oefende hij een controlerende functie uit. Tot zijn beschikking stond ook de schatkamer van Rome.

Romeinse magistraties zijn staatposities. Ze werden gekozen door de volksvergadering (behalve dictators). De post van consul was een van die magistraten. Deze persoon had samen met de dictator en de praetors de zogenaamde opperste macht. De Consul had een "groot imperium". Deze functionaris had het recht om doodvonnissen op te leggen. In het Republikeinse Rome waren er 2 consuls. Elk van hen voerde dezelfde functies uit.

Laten we eens kijken wat een consul is.

wat is een consul

De kracht van de consul in het oude Rome

In het oude Rome van de Republiek deed de consul de volgende functies:

  • Het opleggen van de doodstraf. Aan deze beslissing van de consul kon door het volkscongres slechts in één geval een beroep worden gedaan. Het doodsvonnis zou kunnen zijn ingetrokken als het buiten Rome was opgelegd.
  • De consuls waren hoofd van het hele Romeinse magistratenstelsel.
  • Had militaire machten. De consuls leidden het leger, verkozen commandanten en verdeelden de buit.
  • Bezat de hoogste burgerlijke autoriteit.
  • Tijdens de militaire operaties kon de Senaat hen onbeperkte bevoegdheden verlenen.

In het oude Rome werden de consuls gekozen voor één jaar, dat wil zeggen dat hun positie gewoon was. Speciale assistenten, quaestoren, waren aan deze personen verbonden.

Consul van de Verenigde Staten

Consuls in de moderne politiek

In de moderne politiek is de consul een persoon die staatin de diplomatieke dienst. Hij vertegenwoordigt de belangen van zijn staat in een ander land of een andere stad. De Amerikaanse consul in Rusland verdedigt bijvoorbeeld de politieke en economische belangen van Amerika. Haar functies omvatten het vergemakkelijken van het leggen van banden tussen staten, het verstrekken van visa en paspoorten aan de burgers van het land wiens belangen het vertegenwoordigt.

Het consulaat is een speciale instelling die zich op het grondgebied van een andere staat bevindt (met zijn toestemming) om bepaalde functies uit te oefenen.

  • evaluatie: