ZOEKEN

De mensen van Dagestan: cultuur, tradities, gebruiken

Dagestan is de Russische republiekin het meest zuidelijke deel van het land. Bovendien is het multinationaal en verenigt het 102 nationaliteiten. Onder hen zijn zowel inheemse als bezoekende bevolkingsgroepen. Inheemse volkeren omvatten de Avaren, Agulians, Andians, Kubachins, Dargins, Laks, Rutul, Lezgins, Tabasarans, Cesium en anderen.

De cultuur en tradities van de mensen van Dagestan zijn ergze werden gevormd gedurende vele jaren en doorgegeven van generatie op generatie. Elk van deze mensen heeft zijn eigen kenmerken en verschillen, die hem identiteit geven.

Gebruik van de volkeren van Dagestan

Avars

Maarulal of Avars zijn de mensen van Dagestan,nummering over 577 duizend mensen. Ze zijn verspreid over de westelijke Dagestan, vooral in bergachtige gebieden. De meesten van hen zijn plattelandsbewoners. Ze communiceren in hun Avar-taal, die veel dialecten heeft. Avaren belijden islam, maar elementen van heidendom in hun geloof zijn nog steeds aanwezig. Ze zijn heilig voor de natuur, eren het en roepen om hulp, het uitvoeren van magische rituelen.

De traditionele bezetting voor deze mensen isveeteelt en landbouw. Van dieren wordt het vee bij voorkeur gefokt, en in de bergen - schapen. Avars ontwikkelde een zeer georganiseerde structuur van rijtjeskwekerijen, die in de bergen werd aangevuld met een irrigatiesysteem. Net als andere mensen uit Dagestan, gebruiken Avars al sinds de oudheid actief huishoudelijke artikelen. Deze omvatten weven, borduren, breien van wol, houtsnijwerk en steen, smeden.

De mensen van Dagestan

Agultsy

Het Agul-volk van Dagestan woont in het zuidenpart. De bevolking van deze bevolking is ongeveer 8-9 duizend mensen. Voor communicatie gebruiken ze de Agul-taal, die verwant is aan Lezgin. Deze bevolking leeft in 21 nederzettingen van Zuidoost-Dagestan.

De tradities van dit volk, evenals de tradities van de mensenDagestan als geheel is uniek. De belangrijkste bezigheid eeuwenlang Agulians was veeteelt. Alleen mannen hadden het recht om voor de schapen te zorgen. Vrouwen waren uitsluitend bezig met groot vee.

Metaalverwerking was een zeer belangrijk aspect.leven van de Aguli. Smeden maakten bijlen, zeisen, messen en sikkels, die nuttig zijn in elke economie. De Agulians waren uitstekende bouwers. Ze bouwden bruggen, huizen en moskeeën. Ze versierden hun gebouwen met vakkundig bewerkte stenen, in wiens ornamenten de hele cultuur van de volkeren van Dagestan werd getoond.

Andesgroep van volkeren

De Andiërs zijn een hele groep nationaliteitenomvat dergelijke mensen van Dagestan als de Akhvakhis, de Botlikhs, de Tyndals, de Bagulals, de Karatines, de Godoberins, de Chmalalas en, in feite, de Andians zelf. Het totale aantal mensen van deze nationaliteiten is 55-60 duizend mensen. Ze wonen in de hooglanden van West-Dagestan. Communicatie vindt plaats in de Andes-taal met veel dialecten.

De religie van de Andes toont de gebruikenmensen van Dagestan, aangezien de meerderheid van de inheemse bevolking soennitische moslims zijn. Hun voornaamste bezigheden waren ook landbouw en veeteelt. Sinds de oudheid werden de huizen van deze volkeren gebouwd van steen. Er waren niet zo veel woningen met twee verdiepingen, huizen met één verdieping hadden een rechthoekige vorm. Deze Andianen, die zich bezighielden met landbouw, ontwikkelden hun landbouwkalender, die hielp bij het bepalen van de tijd van het zaaien en verzamelen van verschillende planten.

Volkeren van Dagestan

Dargin

Dargins - traditioneel de mensen van Dagestanin bergachtige gebieden. Er is geen taal die alle Dargins zou verenigen, er zijn veel variaties op de Dargin-taal. De gebruiken en tradities van de volkeren van Dagestan, zoals de Dargins in het bijzonder, zijn nauw verbonden met de algemene sociale en economische processen die plaatsvonden in de oude periode van de geschiedenis. Ze waren bezig met de gebruikelijke activiteiten voor de bewoners van dit gebied, dat wil zeggen, veeteelt, landbouw en volksambachten. Dargins waren beroemd om hun sieraden en leerwolproducten, wapens. Vrouwen werkten met wol, geweven stoffen en tapijten.

Cultuur en tradities van de mensen van Dagestan

Kubachy mensen

Dit volk van Dagestan leeft in het kleindorp Kubachi Dakhadaevskogo gebied. Hun aantal is niet groter dan 1900 mensen. Bovendien leven Kubachins in andere nederzettingen in Centraal-Azië en de Kaukasus. Hun moedertaal is Kubachi. De bewoners van deze nederzetting zijn meestal handwerkslieden. Als ze voedsel verbouwden of vee graasden, was dat van bijkomende aard.

De meest voorkomende ambachten zijn al lang geledenmetaalbewerking, constructie, hout en steensnijwerk. Vrouwen die zich bezighouden met breien, weven, borduren, vilt maken, waarvan ze schoenen maakten. Kennis en vaardigheden in de verwerking van metaal gingen van vader op zoon over. Interessant zijn de volksdansen van Kubachins, die zorgvuldig zijn ontworpen om verschillende rituelen uit te voeren.

Laks

Het centrale deel van Nagorno-Dagestan is geregeldeen ander volk is de Laks. Taal - Lak, religie - Islam. Deze mensen uit de oudheid leven op het grondgebied van Dagestan. Hun voornaamste bezigheid is de teelt van tarwegewassen (rogge, tarwe, gierst, peulvruchten, gerst, enz.). Vee werd ook ontwikkeld. Van handwerk, doek, sieraden, aardewerk, zilver en goud borduurwerk werden ontwikkeld. Laktsy waren beroemde handelaren, banketbakkers en acrobaten. Rijk en epos van deze natie. Verhalen van de grote helden uit het verleden en hoe ze tegen het kwaad vochten werden van mond tot mond overgebracht.

Tradities van de volkeren van Dagestan

Lezghins

Lezgins vestigde zich compact op de landen van het zuidenDagestan. Hun aantal in dit gebied is 320 duizend mensen. Communicatie vindt plaats in de Lezgin-taal, die vaak wordt aangepast door de lokale bevolking. De Lezghiaanse mythologie is rijk aan verhalen over de goden die de natuur regeerden. Maar het heidendom werd vervangen door het christendom, dat na een tijdje de islam nog steeds verving.

Zoals alle mensen van Dagestan, groeide Lezginsgekweekte planten, met name tarwe, rijst en maïs, fok vee. Lezgins hebben prachtige tapijten gemaakt die tot ver buiten hun grenzen bekend zijn. Ook veel voorkomende handwerken waren weven, spinnen, vervaardigen van vilt en sieraden. Lezgins staan ​​ook bekend om hun volksdans, de lezginka, die traditioneel is geworden voor alle volkeren van de Kaukasus.

Cultuur van de mensen van Dagestan

Rutul

De naam van deze mensen komt van degrote nederzetting - Rutul, gelegen in Zuid-Dagestan. Deze mensen spreken de Rutul-taal, maar de dialecten verschillen aanzienlijk van elkaar. Religie is traditioneel voor dit gebied - de islam. Er zijn ook elementen van het heidendom: de aanbidding van de bergen, de graven van de heiligen. Een ander kenmerk is dat samen met Allah de rutuls een andere herkennen, hun eigen god Yinshli.

Tabasaran

Deze natie woont ook in Zuid-Dagestan. Hun aantal is 90 duizend mensen. De taal van de Tabasaran is verdeeld in zuidelijke en noordelijke dialecten. Het belangrijkste geloof is de islam. Klassen zijn ook erg traditioneel voor deze regio - veeteelt en landbouw. Tabasarans zijn ambachtslieden in het weven van tapijten, aardewerk, smeden, houtbewerking en het maken van sokken met een verscheidenheid aan patronen. Verschillende folklore-genres zijn goed ontwikkeld, zoals mythische legendes en rituele liederen.

Gebruik van de volkeren van Dagestan

Tsez-groep van mensen

De Tsez-volkeren omvatten Ginukhs, Bezhtins,ces, gunzibtsy en Khvarshin. Er is geen gemeenschappelijke taal, de mensen communiceren in hun eigen dialecten. Voor deze nationaliteiten zijn de bloedbanden van families, de zogenaamde tukhums, lang van groot belang geweest. Deze verenigingen hielpen elk lid, de meest winstgevende partij voor het huwelijk. Van de gebruikte producten melk, gedroogd en vers vlees, granen, meel, vers en gedroogd fruit. Hoewel deze mensen de islam belijden, blijven de overtuigingen in jinn, brownies, duivels en heksen bewaard.

Zo is Dagestan de bakermatsets van naties. De cultuur en tradities van de volkeren van Dagestan hebben hun kenmerkende eigenschappen zelfs tegenwoordig behouden, waardoor ze interessant zijn om te bestuderen. Hun geloof combineerde de belangrijkste kenmerken van de islam met de overblijfselen van het heidense verleden, waardoor ze uniek zijn.

  • evaluatie: