ZOEKEN

Bewustzijn in de filosofie

Bewustzijn en zelfbewustzijn in de filosofie zijn complexDe concepten waarmee veel problemen zijn verbonden. Ja, vandaag kan deze wetenschap inderdaad antwoorden bieden op vele vragen, maar het probleem van het bewustzijn is nog steeds een mysterie dat niet zo gemakkelijk kan worden ontdekt.

Bewustzijn in de filosofie is een totaliteitmentale en sensuele beelden. Perceptie is de basis van het bewustzijn. Vijf zintuigen helpen mensen zich te oriënteren in de wereld. Perceptie is een proces dat zich in de tijd afspeelt. Pas op het moment dat het een beeld wordt, beginnen we de werkelijkheid waar te nemen. Sommige filosofen geloven dat juist dit beeld bewustzijn is. Het proces van het vormen van zo'n beeld is een proces van zichzelf scheiden van de omringende wereld. Als iemand een beeld heeft ontvangen, krijgt hij het vermogen om zich in die wereld te onderscheiden. Dat is eromheen. Opposing is het begin van zelfbewustzijn.

Bewustzijn in de filosofie

Veel geweldige mensen dachten aan de essentie ervan. De filosofie van bewustzijn is complex. Tegenwoordig zijn filosofen er absoluut zeker van alleen dat:

- het bewustzijn bestaat eigenlijk;

- het heeft een ideale aard. Het is belangrijk op te merken dat deze positie zelfs door materialisten wordt erkend, hoewel ze geloven dat de basis van het ideale bewustzijn nog steeds materie is.

Filosofie, het bewustzijn waarin belangrijk iskwestie, biedt verschillende benaderingen. Fysicalisme is er een van. Deze aanpak is buitengewoon materialistisch. Volgens hem bestaat zo'n onafhankelijke substantie als bewustzijn niet, omdat het alleen het product van materie is. De essentie van bewustzijn kan worden verklaard met behulp van de natuurkunde.

Solipsisme is een andere extreme benaderinghet oplossen van het probleem van het bewustzijn. De essentie hiervan is dat het bewustzijn van een individu de enige betrouwbare realiteit is. De materiële wereld is eenvoudig een product van dit bewustzijn.

Tussen de beschreven benaderingen is er een doelstellingidealisme, evenals gematigd materialisme. De eerste herkent dat bewustzijn verbonden is met materie, maar is nog steeds de oorzaak. In het tweede geval wordt bewustzijn erkend als een unieke manifestatie van materie, waardoor het zichzelf kan reflecteren. In ons land is deze weergave de meest voorkomende.

Bewustzijn in de filosofie kan niet alleen worden verklaard door de hierboven beschreven benaderingen. Om het probleem te begrijpen, moeten extra gezichtspunten worden onderzocht.

Over de oorsprong van bewustzijn:

- de oorsprong is kosmisch;

- bewustzijn is absoluut alle levende organismen;

- alleen de mens heeft bewustzijn.

Het kosmische beeld is gebaseerd op het feit datbewustzijn is op geen enkele manier afhankelijk van materiële dragers. Bewustzijn is de gave van de kosmos of zelfs van God. In feite is het ondeelbaar. Er zijn veel theorieën gebaseerd op dit standpunt.

Het hoofdidee ondersteund door supportersbiologisch standpunt is dat bewustzijn inherent is aan alle levende organismen, omdat het het product is van de levende natuur. Het idee wordt gerechtvaardigd door het feit dat:

- het leven van een schepsel is niet spontaan, maar gaat over in de kracht van bepaalde specifieke wetten. Er is niets onlogisch en betekenisloos rond;

- instincten bestaan ​​niet alleen aangeboren, maar ook verworven;

- alle levende wezens verzamelen ervaring;

- Dieren zijn ook in staat om complexe acties uit te voeren;

- dieren hebben een soort van "moraal".

In het derde hierboven genoemde standpunt wordt gezegd dat bewustzijn alleen inherent is aan de mens - dieren bezitten alleen instincten.

Bewustzijn in de filosofie is een belangrijk onderwerp,waarvan het onwaarschijnlijk is dat deze ooit volledig zal worden onthuld. De menselijke geest is iets beperkt, maar voortdurend in ontwikkeling en probeert alles te begrijpen wat realiteit is.

  • evaluatie: