ZOEKEN

Driver-courier: taakomschrijving en feedback over het beroep

Vacature "chauffeur-koerier" kan vandaag vrij zijnvaak te vinden in kranten en op sites die zich toeleggen op het vinden van werk. Dit is niet verrassend, omdat het in onze tijd erg belangrijk is om verschillende soorten vracht, goederen en waardepapieren te vervoeren. Wij bieden vandaag om kennis te maken met het beroep, om te begrijpen wat de chauffeurskoerier precies doet en hoe hij deze baan kan krijgen.

koerier bestuurder

Beschrijving van beroep

Als je dit beroep kort beschrijft, kan datom te zeggen dat de koerierbestuurder een medewerker is die de goederen aan de geadresseerde levert. Tegelijkertijd zijn zijn taken onder meer het ophalen van goederen of documenten, het zo snel mogelijk naar hun bestemming vervoeren en, na de ontvangstbevestiging van de ontvanger te hebben ontvangen, andere goederen te leveren. Opgemerkt moet worden dat echte professionals tot enkele tientallen bestellingen per dag kunnen bezorgen.

Vereisten voor aanvragers voor deze functie

Wij bieden aan om kort over het hoofd te lereneisen die door bedrijven worden gesteld aan sollicitanten voor een koeriersdienst. Een kandidaat voor deze functie moet goed georiënteerd zijn in de stad waar hij zal werken, omdat als een persoon veel tijd besteedt aan het vinden van het adres dat hij nodig heeft, dit een negatieve invloed zal hebben op het aantal leveringen dat hij overdag kan voltooien. Bovendien, goed geleid door het terrein, zal de bestuurder in staat zijn om een ​​plan van zijn route op te stellen, wat het mogelijk zal maken om meer opdrachten uit te voeren. Uiteraard geven werkgevers in de meeste gevallen de voorkeur aan sollicitanten die lang in het dorp wonen waar het bedrijf actief is.

taakomschrijving koerierbestuurder

De koerierbestuurder moet ook verantwoordelijk eneen betrouwbaar persoon die de vertrouwelijkheid tijdens het vervoer van goederen (geld, documenten, enz.) zal handhaven. Als er een aantal waardevolle items zijn gepland in de levering, dan zal de werkgever hoogstwaarschijnlijk van de kandidaat voor de functie een certificaat van geen strafblad verlangen.

Een kandidaat voor een koerierbestuurder zou dat moeten doenverschillen stiptheid, nauwkeurigheid en ondernemerschap. Het moet dus in de kortst mogelijke tijd alle problemen die zich in het transportproces kunnen voordoen effectief oplossen. Daarnaast is de koerier verantwoordelijk voor de veiligheid van de geleverde goederen, waarmee hij zorgvuldig om moet gaan en deze aan de geadresseerde moet overdragen in zijn integriteit en veiligheid. Meer aandacht vereist het papierwerk voor de levering en ontvangst van goederen.

Functieomschrijving koerierbestuurder

Arbeidsactiviteit van werknemers op dit gebiedbeheerst door de functiebeschrijving. Dit document beschrijft de functies, rechten en plichten van de koerierbestuurder. We stellen voor om op deze punten nader in te gaan.

Functies koerierbestuurder

koerierbestuurder met privé-auto
De belangrijkste taak die moet worden uitgevoerdeen medewerker van deze sfeer is de bezorging van brieven, pakjes, belangrijke papieren en bepaalde goederen (meestal met kleine afmetingen) zo snel mogelijk strikt naar het opgegeven adres. Bij aflevering van de goederen aan de geadresseerde, moet de koerier de handtekening van de ontvanger verkrijgen.

Verantwoordelijkheden van dit beroep

Afhankelijk van de specifieke kenmerken van het bedrijf dat een koerierbestuurder heeft aangenomen, kunnen de verantwoordelijkheden enigszins variëren. In de meeste gevallen bevatten ze echter de volgende items:

  • Ontvang van de werkgever de taak om papieren, pakketten, pakjes, goederen en andere soorten vracht af te leveren of te ontvangen.
  • Verduidelijking van details over de exacte locatie van de ontvangers, het opstellen van de transportroute van goederen en het overeenkomen van het exacte tijdstip van levering aan elke ontvanger.
  • Bewaak de beschikbaarheid van de nodige begeleidende documentatie voor de lading. Stuur indien nodig tijdig een volmacht voor het recht op transport.
  • Voer alle taken op tijd uit. Als het onmogelijk is om een ​​bepaalde bezorging te doen, moet u uw oversten onmiddellijk op de hoogte stellen van de redenen voor de vertraging.
  • Zorgvuldig en zorgvuldig omgaan met de vervoerde goederen.
  • Geef dagelijks of wekelijks een rapport over de verrichte werkzaamheden rechtstreeks aan het hoofd of aan de personeelsafdeling.

Koerier chauffeur werk beoordelingen

Salarisniveau, functiebeoordelingen

Koerierbestuurder is vandaag vrijpopulair beroep. Omdat dergelijk werk echter geen kwalificaties vereist (behalve de ervaring met autorijden en het hebben van een rijbewijs), kan het niet als zeer goed worden beschouwd. Tegenwoordig hebben bedrijven in de meeste gevallen een koerierbestuurder nodig met een eigen auto, omdat het om welke reden dan ook niet rendabel is om een ​​eigen wagenpark voor hen te maken. Dergelijke aanvragers kunnen een hoger loonniveau verwachten. In een aantal bedrijven worden ze (in bepaalde bedragen) vergoed voor de huidige reparatie van het voertuig. Dus, als u een persoonlijke auto bezit, kunt u rekenen op lonen van ongeveer 800-1000 dollar. Zonder een auto zal uw gemiddelde salaris liggen tussen $ 400 en $ 600. Natuurlijk zijn deze cijfers niet definitief en kunnen ze variëren, afhankelijk van de regio waar u woont en het bedrijf.

koerier chauffeur taken

Over feedback op hun werkkoerierbestuurders, de meeste vertegenwoordigers van dit beroep beschouwen hun werk als vrij moeilijk. Dit komt door de noodzaak om constant door de stad te bewegen, vaak in krappe tijdsframes.

  • evaluatie: