ZOEKEN

Functiebeschrijving van een ontwerpingenieur in de bouw

Ingenieur-ontwerper - redelijk degelijkberoep, en om deze functie te vervullen, is het niet alleen noodzakelijk om professionele kennis te hebben, maar ook om ze op een hoog niveau in de praktijk te kunnen toepassen. Het salaris van dergelijke werknemers is afhankelijk van de organisatie waarin zij werken en van hun directe verantwoordelijkheden. In elk geval kunnen alleen het leiderschap en de taakomschrijving van de ontwerpingenieur alle vragen beantwoorden.

Algemene bepalingen

Ingenieurs-ontwerpers zijn specialisten,die alleen het hogere management kan accepteren of van werk kan ontslaan. Om deze positie te krijgen, moet je een hogere technische opleiding hebben, je kunt geen werkervaring hebben. Of kan een persoon met een secundaire specialisatie die al minstens drie jaar op dit gebied werkzaam is, volgens de functiebeschrijving van de ontwerpingenieur van de 1e categorie, kiezen.

functieomschrijving ingenieursprojector
Want de functie van plaatsvervanger kan iemand bijstaansecundair gespecialiseerd onderwijs, dat minstens vijf jaar in projectorganisaties heeft gewerkt. Voor de positie van de ontwerper van de tweede categorie kan een persoon met een hogere technische opleiding solliciteren, die minstens drie jaar werkervaring heeft opgedaan. Maar voor de derde categorie heb je een hogere opleiding technische focus nodig, en om te werken als een ontwerpingenieur van de tweede categorie die je minimaal drie jaar nodig hebt.

Wat wordt geleid door

Zo'n specialist tijdens zijn activiteitmoet in eerste instantie worden geleid door normatieve documentatie die rechtstreeks verband houdt met zijn professionele taken. Bovendien moet het voorzien zijn van methodologische informatie, die rekening houdt met relevante kwesties. Hij moet het charter van het bedrijf en zijn werkschema respecteren, opdrachten en andere opdrachten van het topmanagement uitvoeren en ook de functiebeschrijving van de ontwerpingenieur observeren.

Wat je moet weten

Ingenieur-ontwerper moet het normatieve kennenrechtshandelingen en andere documentatie, evenals alle gerelateerde informatie met betrekking tot het ontwerp, de werking en de bouw van faciliteiten. Belangrijke kennis voor een specialist in deze functie zijn ontwerpmethoden en hoe technische en economische berekeningen worden uitgevoerd. Weet hoe de technologie werkt en hoe de apparatuur en structuren worden geassembleerd en welke soorten en soorten materialen beschikbaar zijn.

taakomschrijving van de hoofdingenieur van de ontwerper
Zijn kennis moet betrekking hebben op uitmuntendheid inconstructie en ontwerp, zowel buitenlandse als binnenlandse. Het moet rekening houden met de vereisten voor de geplande voorzieningen van een technisch, economisch, sociaal en ecologisch type. Hij moet de materialen kennen van het leidende type, normen en technische voorwaarden voor de ontwikkeling en uitvoering van ontwerpschattingen en andere documenten. Bovendien moet hij weten wat de technische middelen van ontwerp zijn, de grondbeginselen van octrooiering en de regels voor arbeidsbescherming in combinatie met brandveiligheid. De taakomschrijving van een ontwerpingenieur houdt in dat op het moment van zijn afwezigheid zijn taken worden toebedeeld aan zijn plaatsvervanger, die op de voorgeschreven manier wordt gekozen. En alle verantwoordelijkheid voor deze positie valt op hem.

Officiële taken

De taken van een ontwerpingenieur omvattende ontwikkeling van individuele delen van het project, rekening houdend met de prestaties op het gebied van wetenschap en technologie, evenals de ervaring die buitenlandse en binnenlandse professionals hebben opgedaan bij het ontwerp, de constructie en de bediening van afgewerkte objecten. Dit alles moet worden geautomatiseerd en voldoen aan alle normen en standaarden.

functieomschrijving van ingenieur in de bouw
Hij moet direct deelnemen aan devoorbereidende activiteiten voor taken in verband met de ontwikkeling van projectbeslissingen. De specialist in deze functie moet de initiële gegevens verzamelen die nodig zijn voor een succesvol ontwerp. Dit is van toepassing op technische problemen op sites die door het management eraan zijn toegewezen. En hij zou gedurende de hele periode moeten deelnemen, totdat de ontwerpcapaciteiten onder de knie zijn. Hij moet ook de oplossingen van verschillende delen van het project verenigen. Bovendien moet hij de zuiverheid van het octrooi controleren en daartoe alle noodzakelijke onderzoeken uitvoeren.

Andere taken

Functiebeschrijving van de ingenieur-ontwerperimpliceert dat het de naleving van normen voor alle documentatie voor projecten en technische operaties zal waarborgen. Met andere woorden, hij moet controleren of alle documenten voldoen aan de normen en procedures. Beheers de constructie van de door hem ontworpen objecten en geef ook advies als dit binnen zijn competentie valt. Hij is verplicht om de ervaring met de ontwikkeling en uitvoering van bouwprojecten te analyseren en samen te vatten om voorstellen voor te bereiden die de opportuniteit bevestigen van het corrigeren van genomen besluiten in de algemene orde.

taakomschrijving van de ingenieur van de ontwerper van de eerste categorie

Functiebeschrijving van de hoofdfunctieingenieur-ontwerper betekent dat hij beslissingen moet nemen op basis van de voorbereide aanvragen voor uitvindingen, feedback en conclusies moet voorbereiden, zijn rationaliteit moet bevestigen of weerleggen en zich moet houden aan technische voorwaarden, normen en andere regelgevingsregels. Geef hun ondergeschikten arbeidsomstandigheden die in overeenstemming zijn met de wetgeving van het land.

taakomschrijving van de hoofdingenieur van de ontwerper
Observeer en zorg ervoor dat andere werknemers dat niet doenovertreden de regels voor arbeidsbescherming. En stel ook de autoriteiten op de hoogte als dergelijke gevallen zich hebben voorgedaan of als iemand van de werknemers een industrieel trauma heeft ontvangen. Voorkom noodsituaties of als ze beschikbaar zijn om liquidatie af te handelen, geef eerste hulp aan slachtoffers en bel naar artsen ter plaatse.

rechten

Taakbeschrijving van de presentatoringenieur-ontwerper houdt er rekening mee dat hij een aantal rechten heeft, waaronder bekend zijn met de beslissingen van het management over projecten die zijn activiteiten rechtstreeks beïnvloeden. En ook het recht om het management voor te stellen om het werk dat verband houdt met zijn taken te verbeteren of eenvoudig te veranderen en is toegestaan ​​in de instructies. Vraag documenten en ander materiaal aan bij de hoofden van bedrijfseenheden die hij nodig heeft voor zijn werk.

taakomschrijving van de ingenieur van de ontwerper van zwakstroomsystemen
Het kan ook specialisten uit verschillende landen aantrekkenstructurele eenheden, zodat ze hem hielpen om de taken op te lossen die hem door het management van het bedrijf waren toegewezen. Maar dergelijke rechten zijn niet altijd, soms laat het leiderschap dergelijke manipulaties niet toe, vooral als de ingenieur in een klein bedrijf werkt. Hij kan het management nodig hebben om hem bij te staan ​​in zijn werk, maar ook deelnemen aan algemene vergaderingen met betrekking tot arbeidsbescherming.

verantwoordelijkheid

De functiebeschrijving van een ontwerpingenieur inconstructie suggereert dat hij een bepaalde verantwoordelijkheid heeft. Hij antwoordt als zijn werk niet correct of helemaal niet wordt uitgevoerd. Dit alles rekening houdend met de huidige wetgeving van het land. Hij is ook verantwoordelijk voor elke schending van rechten en wetgeving tijdens het werk dat aan hem is toegewezen.

taakomschrijving van de hoofdingenieur van de ontwerper in de bouw
Verantwoordelijkheid wordt in aanmerking genomen met verwijzing naarcriminele, administratieve en arbeidswetgeving. Hij antwoordt ook financieel voor het toebrengen van financiële schade aan de organisatie waarin hij werkt. Volgens de taakomschrijving van de ingenieur-ontwerper van zwakstroomsystemen, is hij verantwoordelijk voor eventuele schendingen van de normen en regels voor arbeidsbescherming, sanitaire voorzieningen op het werk, brandveiligheid en andere regelgevingshandelingen.

conclusie

Ingenieur-ontwerper - een serieus beroep. Om bij deze post te komen, moet je niet alleen voldoende kennis hebben, maar ze ook in de praktijk kunnen toepassen. In zijn carrière moet een professional rekening houden met verschillende factoren en voldoen aan de normen en standaarden van de organisatie waar hij werkt. De taakomschrijving van de leidende ontwerpingenieur in het gebouw bepaalt duidelijk zijn taken tijdens het werk, de rechten en de verantwoordelijkheid die de werknemer draagt. Alle concepten en normen worden voorgeschreven rekening houdend met de huidige wetgeving van het land.

  • evaluatie: