ZOEKEN

Functies en samenvatting - "The Death of Ermak"

Vandaag zullen we een kort overzicht van uw aandacht gevencontent. "Death of Ermak" is een werk waarvan de essentie in dit materiaal zal worden vermeld. Het werk is grotendeels te danken aan het leven van de auteur zelf.

Ryleev "Death of Ermak" - een samenvatting

een korte samenvatting van de dood van de ermak
De Doema beschrijft hoe de Irtysh-bank zitbedachtzame Ermak. Alsof hij anticipeert op zijn eigen naderende dood, denkt hij aan het leven, maar ook aan vrienden en hoe correct ze handelen. Veel Kozakken waren wanhopige criminelen die naar de dienst van de tsaar gingen. Ermak veroordeelt hen niet, bewondert eerder moed en moed. Hij gelooft dat ze de misdaden hebben weggewassen en nu sparen ze hun leven niet voor de tsaar en Rus. De dappere Yermak wordt tegengewerkt door Kuchum - het hoofd van het vijandige kamp is een gemene en verraderlijke man.

dood

Een beschrijving van hoe de held deze wereld verlietga door met ons overzicht (samenvatting). "Ermak's Death" vertelt hoe een krijger zich in een rivier stortte, verkleed als een geschenk van een koning. Hij verdrinkt. Volgens Ryleeva was de uitrusting de belangrijkste reden voor zijn overlijden. De rivier verzwolg de krijger bijna onmiddellijk. De held stierf, trouw dienend aan de autocratie. Rileyev maakt het werk af met een beschrijving van onweer en woedende winden.

analyse van

de dood van de ermak
Het bovenstaande werd kort beschreven. "Death of Ermak" is een werk dat verwijst naar een eigenaardige cyclus van filosofische en patriottische gedichten van de auteur. Voor Ryleev is persoonlijke vrijheid ongelooflijk belangrijk. Het dienen van de tsaar en Rusland is geen equivalent concept voor hem. Hij bewondert de heldenmoed van Ermak, evenals zijn dienst gericht op het voordeel van Rusland. Rileyev is echter negatief over het feit dat de held van de tsaar een duur geschenk ontving dat zijn dood veroorzaakte. Dus hebben we de redenen voor het schrijven onderzocht, evenals de korte inhoud ervan. "Death of Ermak" is een in 1822 gecreëerde gedachte. Het is deels gebaseerd op muziek en is belichaamd in de vorm van een lied.

  • evaluatie: