ZOEKEN

Het belastingstelsel is een effectief instrument voor het overheidsbeleid

Het belastingsysteem is een complex van belastingen enDe vergoedingen die worden geheven aan bedrijven en gewone burgers in overeenstemming met de relevante wetgeving (bijvoorbeeld de belastingwet). De noodzaak van zijn bestaan ​​wordt bepaald door de taken van de functionele staat, en de ontwikkelingsfasen hangen af ​​van de historische kenmerken van de evolutie van de soevereiniteit. Met andere woorden, de organisatie en structuur van het belastingstelsel zouden het niveau van de soevereiniteit van het land en de ontwikkeling van zijn economie moeten karakteriseren.

Principes van constructie

Het belastingsysteem is een set ontvangsten,belast met begrotingen van verschillende niveaus, waarvan de constructie wordt uitgevoerd op basis van bepaalde beginselen in overeenstemming met de belastingwet en de grondwet van de Russische Federatie. Het binnenlandse belastingstelsel wordt gekenmerkt door een type met drie niveaus, hetgeen een opsplitsing betekent in federale, regionale en lokale belastingen. Dit type komt volledig overeen met de wereldpraktijk van verschillende federale landen.

belastingsysteem is

Als belangrijkste beginselen van het belastingstelsel moet speciale aandacht worden besteed aan:

- elke persoon moet belastingen en vergoedingen tijdig betalen;

- belastingen zijn niet discriminerend en kunnen niet op verschillende manieren worden gebruikt, op basis van raciale, sociale of religieuze criteria;

- gedifferentieerde tarieven worden niet toegepast, evenals bepaalde voordelen op basis van de vorm van eigendom, plaats van kapitaalvorming of burgerschap;

- willekeur bij het bepalen van het bedrag van belastingbetalingen is niet toegestaan.

Belastingstelsel en belastingstelsel

belastingheffing en belastingstelsel
De doeltreffendheid van elk belastingstelsel moet worden gewaarborgd door te voldoen aan bepaalde vereisten, criteria en basisbeginselen van belastingheffing:

- justitie, wat uniformiteit en proportionaliteit bij de verdeling van belastingen tussen burgers impliceert;

- zekerheid, dat is de exacte vaststelling van het bedrag, de methode en het tijdstip van betaling;

- gemak: belastinginning wordt uitgevoerd op het meest geschikte moment en op de meest handige manier voor de betaler;

- besparingen, wat betekent dat de kosten worden verlaagd bij het innen van belastingen.

Deze principes werden reeds in de 18e eeuw door A. Smith geformuleerd.

Functies van het belastingstelsel

Dit systeem dient als een overheidsmechanisme voor de herverdeling of verdeling van inkomsten, dat wordt bepaald door zijn functies.

belastingssysteem functies
Dus het belastingstelsel is een hulpmiddel datdraagt ​​bij aan de vorming van de inkomsten deel van de staatsbegroting uitgegeven aan verschillende behoeften van het land, uitgedrukt in de inhoud van het staatsapparaat, het leger, wetenschap en technologie, onderwijs, weeshuizen, gezondheidszorg en het milieu. De hierboven genoemde factoren zijn uitdrukkingen in het belastingstelsel van de fiscale functie.

Het belastingstelsel is een effectief hulpmiddel.economische regulering van de staat, gemanifesteerd in de impact op sociale reproductie, door de introductie van bepaalde beperkingen of de implementatie van eenvoudige controle van sommige processen. Dus, in deze manifestatie van het belastingstelsel hebben we het over zijn economische functie.

  • evaluatie: