ZOEKEN

Inkomstenbelasting - teruggave van gelden

Belastingen, die het hoofdtype van direct zijnbetalingen die worden geheven van zowel rechtspersonen als natuurlijke personen, worden gedefinieerd als inkomstenbelasting. Dergelijke belastingen worden afgetrokken van het totale inkomen, dat wil zeggen van de cumulatieve inkomsten van het afgelopen jaar. Ook kunnen belastingen worden afgetrokken van het huidige en maandelijkse inkomen. Meestal ziet het eruit als een eenmalige betaling.

Als het salaris lager is dan het bedrag dat belastbaar is, worden er geen aftrekposten gemaakt. In ons land is geen belasting pensioen verschuldigd.

Het inkomen onderworpen aan belastinginning wordt bepaald door 13% van het totale verdiende bedrag af te trekken, rekening houdend met alle voordelen en kortingen die rechtsgeldig zijn.

Burgers zijn onderworpen aan belastingheffing, ongeacht of zij een permanente verblijfplaats in Rusland hebben of niet. Het belangrijkste is dat ze 13 dagen of langer op het grondgebied van de Russische Federatie zijn.

Velen zijn geïnteresseerd in hoe het inkomen terug te verdienenbelasting, als er een voorrecht is, maar hoe het te gebruiken, weten ze niet. Dit is een vrij ingewikkelde procedure, vergezeld van bureaucratische vertragingen. Het is noodzakelijk om een ​​belastingaangifte, een aanvraag voor de terugkeer van belastinggelden en een verklaring voor aftrek in te dienen. Als u zich voor het eerst in deze situatie bevindt, is het beter om de documenten toe te vertrouwen aan een juridisch bekwame persoon op dit gebied.

Wie de inkomstenbelasting kan terugbetalen, vinden we hieronder. Persoon die voor de eerste keer een woning koopt, heeft het volledige recht om het bedrag van 260.000 roebel terug te betalen, als het eigendomsdocument werd ontvangen na 1 januari 2008. Wanneer u een transactie vóór de opgegeven datum registreert, kunt u geld met een bedrag van maximaal 130.000 roebel retourneren. Soms worden geschillen over de terugkeer van belasting in een rechterlijk bevel opgelost. Dit gebeurt in gevallen waarin een burger het niet eens is met de beslissing van de belastinginspectie. Gewoonlijk zijn dit bedragen die de officiële belastingaftrek overschrijden.

Bij hypothecaire leningen kan de lener inkomstenbelasting heffen tegen 13% van het ingehouden btw-bedrag.

Verkocht eigendom dat in bezit wasmeer dan drie jaar, geen inhoudingen inhoudingen. Dat wil zeggen, het geld ontvangen van de verkoop, bijvoorbeeld van een appartement, wordt niet belast. Deze regel is geldig voor de precedenten die in 2009 zijn ontstaan.

Vanaf welk moment is het aftellen naar drie jaar. bijvoorbeeld:

Je hebt een appartement gekregen, je hebt het geruild, ofeen lijfrenteovereenkomst heeft gesloten, daarom zal het begin van de periode worden beschouwd als het moment waarop het onroerend goed in de regalata werd geregistreerd. In het geval dat u een huis in een nieuw gebouw hebt gekocht, begint het aftellen vanaf het moment dat u een eigendomsbewijs heeft ontvangen. De overdracht van goederen door overerving - het bezit ervan sinds de dood van de erfgenaam. Als uw appartement coöperatief was, dan wordt nadat alle betalingen zijn gedaan, de tenure-periode berekend.

Wat is het voordeel voor de inkomstenbelasting inonze dagen? Zoals we weten, is de belangrijkste belasting 13%. Op basis hiervan wordt de inkomstenbelasting berekend en betaald. Er zijn veel gevallen waarin een persoon die al een belasting heeft betaald, het recht heeft om terug te keren als daar legitieme redenen voor zijn.

Het is mogelijk om een ​​terugbetaling te doen in de volgende situaties:

  1. Wanneer je je eigen huis bouwt;
  2. Bij aankoop van een auto, privéwoning of appartement;
  3. Bij het ontvangen van een lening of een lening voor huisvesting of een hypotheek;
  4. Kinderen les geven of eigen leren;
  5. Bij het kopen van medicijnen of behandelen;
  6. Bij de aanschaf van een verzekering VHI;
  7. Met vrijwillige pensioenverzekering;
  8. Met de schenkingen van de kerk;
  9. Op het moment van liefdadigheid.

Als de inkomstenbelasting in de nabije toekomst niet is terugbetaald, wanhoop dan niet. Er is een officiële deadline waarbinnen u de retourprocedure kunt herhalen. Hij is drie jaar oud.

  • evaluatie: