ZOEKEN

Wettelijke regulering van buitenlandse investeringen. Het concept, de inhoud en de essentie van het beleggingsproces.

Zoals elke staat op het wereldtoneel, Ruslandis geïnteresseerd in het aantrekken van investeringen van buitenlandse investeerders in de vorm van financiën of materiële middelen, de meest up-to-date apparatuur en knowhow, daarnaast managementervaring. Op deze basis wordt de wettelijke regeling van buitenlandse investeringen opgeroepen om de stabiliteit van de arbeidsvoorwaarden van buitenlandse investeerders te implementeren om problemen op te lossen met betrekking tot het naleven van internationale wettelijke normen van recht en praktijk in de internationale arena op het gebied van investeringssamenwerking.

Het moet gezegd worden dat buitenlandse investeringenHet is mogelijk om buitenlandse investeringen in zakelijke faciliteiten in de Russische Federatie te erkennen, inclusief het aantrekken van buitenlandse directe investeringen. Het is belangrijk op te merken dat het wettelijke regime voor buitenlandse investeringen impliceert dat directe investeringen worden gedaan door het gebruik van kapitaal van het volgende type. Dit is de aankoop door een buitenlandse investeerder van ten minste tien procent van het aandeel in het gepoolde kapitaal van rechtspersonen, de investering in de fondsen van een filiaal van een buitenlandse buitenlandse rechtspersoon die is gevormd op het grondgebied van de Russische Federatie. Bovendien omvat de wettelijke regeling van buitenlandse investeringen de implementatie in de juridische ruimte van ons land door een buitenlandse belegger als een verhuurder van leasing van vaste activa met een douanewaarde van minstens één miljoen roebel. De juridische basis van investeringsactiviteiten suggereert dat het belangrijkste doel van het doen van een directe investering is dat de belegger de meest effectieve controle verkrijgt over het beheer van een commerciële organisatie met buitenlandse investeringen.

Wettelijke regulering van buitenlandse investeringengeeft direct aan dat de aantrekkingskracht van kapitaal wordt gerealiseerd in de configuratie van contanten, aandelen of eigendomsrechten, evenals exclusieve rechten op de resultaten van de intellectuele activiteit van de persoon, daarnaast diensten en informatie. Opgemerkt moet worden dat de wettelijke regeling van buitenlandse investeringen tot leven wordt gebracht door een speciale wet, waarin het doel van de onderzochte activiteit niet is opgenomen in het begrip "investering".

Gebaseerd op de algemene betekenis van het fenomeen,Er is geen reden om eraan te twijfelen dat deze activiteit een gebied van zakelijke juridische relaties is en daarom gericht is op het maken van winst. Indirect kunnen we hierover spreken volgens de norm van de wet, die de vorming van een vertegenwoordigingskantoor door een buitenlandse onderneming in ons land of de investering van buitenlands kapitaal in religieuze, charitatieve en andere instellingen als een buitenlandse investering niet erkent, omdat dergelijke instellingen geen winstdoel hebben. Ontvangst van inkomsten als gevolg van investeringen wordt voornamelijk gerealiseerd door de belegging van kapitaal in de organisatie van commerciële doeleinden, de vorming van filialen van buitenlandse bedrijven in de ruimte van ons land, daarnaast het gebruik van andere effectieve goederen van economische waarde in de activiteiten van organisaties en ondernemingen.

Een tak van een buitenlandse rechtspersoon diegemaakt in de ruimte van ons land, is verplicht om alle activiteiten uit te voeren namens de moederorganisatie die het heeft gemaakt, op voorwaarde dat de doelen van de formatie en activiteiten van de hoofdorganisatie een commercieel doel hebben. Om de bevoegdheid te verkrijgen om bedrijfsactiviteiten uit te voeren op het juridische gebied van ons land, moet een filiaal van een buitenlandse onderneming toestemming vragen aan een bevoegde instantie onder het ministerie van Justitie van de Russische Federatie. Dit is een samenvatting van een dergelijk proces als rechtsgrondslag voor investeringsactiviteiten.

  • evaluatie: