ZOEKEN

Wanneer kan ik een belastingaftrek toepassen op kinderen?

Sinds de oudheid heeft de regering geprobeerd op te leggende bevolking van hun staat met belastingen. De burgerbevolking moet op een bepaald moment het vastgestelde geldbedrag brengen aan een persoon wiens taken een dergelijke boekhouding omvatten.

Belastingverzamelingen van fondsen van de bevolking worden uitgevoerd envandaag. De procedure voor het betalen van deze belastingen is echter aanzienlijk vereenvoudigd (in vergelijking met de afgelopen tijd). Nu is de werkgever verantwoordelijk voor de tijdigheid van dergelijke aftrekkingen, omdat deze automatisch worden gemaakt van het loon van ondergeschikten. De belangrijkste belasting, die wordt opgelegd aan deze categorie burgers, is persoonlijke inkomstenbelasting. Een spaarcirkel, hoewel klein, voor belastingbetalers is belastingaftrek, bijvoorbeeld een belastingaftrek voor kinderen.

aftrek voor kinderen
Deze aftrek gebeurt maandelijks (in de hoeveelheid1400 roebel per kind). Een dergelijke aftrek zal echter alleen worden toegepast tot het bedrag aan lonen voor maanden niet hoger is dan de bar van 280 duizend roebel. Opgemerkt moet worden dat ouders met veel kinderen een aftrek krijgen voor alle kinderen na de tweede, in het bedrag van 3000 roebel. De belastingaftrek voor kinderen is geldig voor gehandicapte kinderen en is drieduizend roebel, maar dit is slechts tot de dag dat het kind 18 wordt. Maar als dit kind een invalide is van de I- of de II-groep en volledig wordt geschoold, kunnen de ouders tot 24 jaar een belastingaftrek krijgen voor kinderen van drieduizend roebel.

Tot op heden hebben Russische burgers een volledigehet wettelijke recht om belastingaftrek te ontvangen die verband houdt met vier verschillende categorieën. Standaard, voor hen trouwens, en inclusief een aftrek voor kinderen, omvat nog 2 categorieën. Dit kunnen bijvoorbeeld personen zijn die van de staat onderscheidingen hebben ontvangen, ze kunnen rekenen op een aftrek van de belastinggrondslag van 500 roebel. Onder de "gelukkigen" zijn mensen die leden als gevolg van rampen in de kerncentrale van Mayak en Tsjernobyl. En natuurlijk worden de invaliden van de Grote Patriottische Oorlog niet genegeerd. Ook zij hebben recht op 3000 roebel uit de personenbelasting.

aftrek voor een kind
De tweede categorie aftrekkingen is sociaal. Dergelijke belastingaftrek kan worden verkregen als gevolg van de kosten van een voltijdse opleiding of behandeling, en ook vanwege kosten voor niet-statelijke of vrijwillige verzekeringen in verschillende verzekeringsorganisaties. Het is vermeldenswaard dat voor het berekenen van de fiscale aftrek voor opleiding het bedrag van de kosten niet meer dan 50 duizend roebel mag zijn. Tegelijkertijd, als beide ouders een aftrek voor een kind vragen, wordt het bedrag van 50 duizend roebels gelijk verdeeld onder hen. Als we uitgeven aan behandeling, is de bovengrens 120 duizend roebel.

Naast sociale en standaard zijn er ook andere soorten belastingaftrek. Een daarvan is een eigendomaftrek.

soorten belastingaftrek
Elke belastingbetaler heeft recht opom de kosten van het betalen van de inkomstenbelasting op de verkoop van woningen of enige andere waarde in eigendom die in eigendom was niet meer dan 3 jaar te verlagen. Het maximale bedrag waarvoor u de belastinggrondslag kunt verlagen bij het berekenen van de belasting is 2 miljoen roebel, maar is onderhevig aan speciale voorwaarden.

De laatste categorie belastingaftrek isprofessional. Deze gelukkige houders van het recht op aftrek zijn ondernemers, evenals degenen die beloningen hebben ontvangen voor prestaties op het gebied van industrie, wetenschap, kunst en literatuur. Voor het berekenen van professionele belastingaftrek is het noodzakelijk om het recht op ontvangst van deze belasting te documenteren.

  • evaluatie: