ZOEKEN

Belastingvermindering is wat? Soorten fiscale voordelen. Fiscaal maatschappelijk voordeel

Belastingpauze is enige verlichting voor de persoon die verplicht ismaak inhoudingen op de begroting. De wetgeving biedt verschillende mogelijkheden om de belastingdruk te verminderen. Persoon kiest ervoor om ze te gebruiken of niet. Overweeg verder wat de belastingvoordelen zijn voor belastingen.

belastingvoordeel is

Algemene informatie

Fiscaal maatschappelijk voordeel geldig zolang ze geldig zijndocumenten die zijn ingediend voor ontvangst. Reliefs in de wet worden niet alleen geboden voor burgers, maar ook voor organisaties. De staat streeft bepaalde doelen na en introduceert voordelen. In de eerste plaats streeft de overheid er dus naar het niveau van bescherming van de bevolking te verhogen, de ontwikkeling van het kleinbedrijf en de productie te ondersteunen. In dit verband, vaak tijdens de economische crisis, worden wetten geïntroduceerd die een of ander vestigen belastingaftrek. Het is Opluchting is onder meer bedoeld om de materiële toestand van bepaalde categorieën burgers te verbeteren. Deze omvatten met name gehandicapten, grote gezinnen, gepensioneerden, enzovoort. In grote lijnen belastingteruggave is een daling van de inkomsten in de begroting, dat wil zeggen, schade aan de staat. Onder bepaalde omstandigheden is een dergelijke ontspanning echter noodzakelijk.

belastingkortingen op belastingen

Onderwerpen van het recht

Profiteer van het recht op registratie van voordelen kan:

 1. Lichamelijke personen met een beperking van de 1e, 2e groep.
 2. Met pensioen.
 3. Verwanten van het leger.
 4. Veteranen van de Grote Patriottische Oorlog
 5. Verwanten van degenen die hebben deelgenomen en stierven tijdens de gevechten.

Dit is een algemene lijst van burgers die recht hebben op een uitkering.

classificatie

Er zijn verschillende soorten belastingvoordelen. Reliefs zijn bedoeld voor personen metonroerend goed onroerend goed, inclusief grond, transport en ga zo maar door. Zoals hierboven vermeld, kunnen organisaties ook de belastingdruk verlagen. Bijvoorbeeld, bepaalde soorten belastingvoordelen voor de media. Ze zijn gericht op het ondersteunen van territoriale uitgevers.

onroerende voorheffing

Landwet

Sitebelasting wordt niet alleen betaaldeigenaren, maar ook huurders. In dit geval kunnen zowel die als anderen verlichting krijgen als ze in bepaalde categorieën vallen. Er zijn dus belastingvoordelen voorzien voor:

 1. Voor personen met een certificaat van Held van de USSR en de Russische Federatie.
 2. Uitgeschakeld 1e, 2e groep.
 3. De deelnemers aan de gevechten.
 4. Personen die gewond of gehandicapt zijn tijdens het testen van kernwapens, ruimte-installaties.
 5. Deelnemers in de nasleep van de ramp in de kerncentrale van Tsjernobyl, burgers die in verband met dit ongeval werden blootgesteld.

Bij grote gezinnen met 4 of meer kinderen,grondbelasting wordt niet in rekening gebracht. Deze regel is van toepassing op gevallen van adoptie van minderjarigen. Een stuk grond met een oppervlakte van minder dan 50 vierkante meter is niet belastbaar. m en waarop verschillende bijgebouwen zijn.

Onroerende voorheffing

Belastingvoordelen uitbreiden niet alleen tot bepaalde individuenmaar ook op specifieke categorieën van materiële waarden. Verplichte bijdragen worden gedaan aan de regionale begroting. De waarde van het tarief kan variëren in een bepaald onderwerp van het land. Het mag echter niet groter zijn dan 2,2%. De belasting is bedoeld voor bepaalde soorten roerende goederen, evenals voor onroerende goederen. Burgers maken aftrek voor een huis, garage, appartement, enzovoort. In het kader van veranderingen in de economische situatie zijn wijzigingen in de wetgeving aangebracht. Als gevolg hiervan is de lijst met belastingdoelen afgenomen, maar is het betalingspercentage toegenomen.

fiscaal sociaal voordeel

Wie kan onroerende voorheffing ontvangen?

De proefpersonen die recht hebben op verwennerij zijn:

 1. Helden van de USSR of de Russische Federatie.
 2. Gehandicapte kinderen, 1e, 2e groep.
 3. Deelnemers aan vijandelijkheden, guerrillagroepen.
 4. Burgers die getroffen zijn door het ongeluk in de kerncentrale van Tsjernobyl.
 5. Personeel ATS, Staatsveiligheidsdienst.
 6. Cijfers van kunst en cultuur. Als deze personen belasting heffen voor werk (creativiteit), dan hebben zij daar recht op belastingaftrek. Het is de regel is ook van toepassing op andere woningen waar bibliotheken, galerijen en musea zijn gevestigd.
 7. Met pensioen.

Transportdiensten

Alle geregistreerde auto's zijn in overeenstemmingmet de huidige wetgeving belast. Deze omvatten vrachtwagens, auto's, helikopters, vliegtuigen, schepen, jachten, bussen, motorboten en boten, sneeuwscooters en sneeuwscooters, evenals bepaalde soorten bouwmachines. Transportbelasting wordt in mindering gebracht op de regionale begroting. Dienovereenkomstig wordt de snelheid bepaald door de autoriteit van het onderwerp. Het hangt af van het vermogen, de capaciteit en de afmetingen van het voertuig. De belastingaftrek kan worden gebruikt door dezelfde categorieën burgers als hierboven vermeld. Dit moet echter rekening houden met een aantal nuances. Dus een veteraan van de Grote Patriottische Oorlog betaalt geen belasting als de kracht van zijn auto minder is dan 110 liter. met., met pensioen - zo niet meer dan 150 liter. met., en of het een motorboot is - niet meer dan 30 l. a. Als twee of meer voertuigen voor één burger zijn geregistreerd, moet hij degene kiezen waarvan hij de verplichte betaling niet aftrekt. Op de andere voertuigen zullen de algemene belastingregels van toepassing zijn.

belastingvoordelen voor onroerende voorheffing

Hoe u uw recht te gebruiken?

Er wordt gezegd dat veel burgers het niet wetendat ze begunstigden zijn. U kunt de nodige informatie krijgen bij de territoriale afdeling van de Federale belastingdienst. Om het recht op het ontvangen van uitkeringen te gebruiken, moet u een bepaald aantal documenten verzamelen. De specifieke lijst met artikelen is afhankelijk van de categorie waartoe een burger behoort. De gepensioneerde heeft bijvoorbeeld zijn certificaat nodig, een groot gezin - geboorteakten van kinderen, gehandicapten - een certificaat van de medische instelling. Documenten (originelen en kopieën) worden ingediend bij de territoriale afdeling van de FTS. Op dezelfde plaats is de applicatie gevuld. Documenten worden ingediend vóór 1 februari van het volgende jaar.

bovendien

In aanvulling op de bovenstaande soorten voordelen, er zijnandere, specifieke aflaten. De wet voorziet bijvoorbeeld in de verwijdering van bepaalde waarden uit de categorie belastbare objecten. De school heeft bijvoorbeeld apparatuur ontvangen voor gebruik in educatieve doeleinden. Het zal niet worden belast. De wet voorziet ook in belastingkredieten. Ze vertegenwoordigen een daling van de basis met een bepaald percentage.

 • evaluatie: