ZOEKEN

Demon Buer: beschrijving, afbeelding

De mens is altijd aangetrokken tot het onbekende, gevaarlijke enverboden. De eeuwenlange geschiedenis verzamelde folio's, die geheime kennis bevatten, in staat om een ​​onoplettende aanvrager te ruïneren. Op zoek naar de essentie van de onsterfelijke ziel, zochten mensen niet alleen God, maar ook degenen die in het duistere deel van het universum wonen. De durfals schrokken nooit de consequenties, en waarschuwingen dat, door de grens te overschrijden, men niet langer terug kan keren naar het oude leven, alleen de nieuwsgierigheid heeft gestimuleerd. Onderzoek op dit gebied leidde tot het schrijven van verhandelingen over wezens met de naam "demon". Buer, Beëlzebub, Abbadon, Belphegor - middeleeuwse literatuur heeft 72 mystieke wezens, die een belangrijke rol spelen in alchemie en magie.

Wat betekent de term "demon"?

Demon - een collectief beeld van mystieke wezensof geesten. Als we ze vergelijken met de goden, bezetten de demonen de laagste positie. Volgens oude concepten kunnen ze niet alleen slecht zijn, maar ook goed.

demon buer

In de oude Griekse literatuur was er een idee"Daemon". In de Romeinse cultuur betekende het 'genie', in het christendom - 'engel'. In de vroege oudheid is het niet altijd mogelijk om verschillen tussen de 'Daimons' en 'goden' te achterhalen, en er was ook geen directe verbinding met alleen de zijde van licht of kwaad. Mensen geloofden dat ze absoluut elke aard konden hebben, soms behoorden ze helemaal niet tot één van de krachten, dat wil zeggen, om even kwaadaardige en goede daden te doen.

In het christendom zal de term 'demon' heel snel verschijnenveranderd en werd synoniem met het woord "demon". Demonen heidense goden en boze geesten genoemd. Later werd dit woord de gevallen engelen genoemd, waarna de term 'demoon' uitsluitend kwade dienaren van Satan begon te betekenen.

demonology

Demonologie is de algemene naam van alle mythen enverhalen over demonen die bestaan ​​tussen verschillende volkeren. De term wordt op een vergelijkbare manier gebruikt als andere gebieden in de wetenschap. De hoofdtak van de demonologie houdt verband met de studie van demonen, de kenmerken van hun gedrag, de beschrijving van het ritueel bij de roep van een of ander schepsel, instructies voor het omgaan met demonen, onderwerping van deze wezens en controle over hun machten. Buer, de mythische demon, is ook een object van studie.

boei demon

Demonologie is de constante metgezel van velenreligieuze of mystieke tradities, ondanks het feit dat de leringen van de traditionele religie wijzen op een negatieve houding ten opzichte van de wetenschap en de objecten van haar studie. De term speelt zich niet alleen af ​​in het occulte, maar ook in wetenschappelijke en historische publicaties, waar het veel wordt gebruikt.

"De kleine sleutel van Salomo"

"De kleine sleutel van Salomo" - bijna het meestbekende folio, met gedetailleerde informatie over de demonen van Goetia, evenals demonologie. Het bestaat uit vijf delen, waarvan de bekendste Goetia is, en bevat kennis over wezens zoals de demon Buer en andere soortgelijke wezens. Het boek bevat instructies om een ​​demon te roepen, zijn onderwerping in geval van ongehoorzaamheid.

buer mythische demon

Buer - Demon 10 Legion

Verhandelingen vertellen hem als de grootstede commandant van de helse troepen, die in zijn onderwerping vijftig legioenen van demonen en lagere geesten had. Zijn verschijning wordt gekenmerkt door het verschijnen van het hemellichaam in de positie van Boogschutter. Demon Buer doceert filosofie, helpt de logica onder de knie te krijgen, begrijpt de positieve effecten van medicinale kruiden op het menselijk lichaam. De lelijkheid is wraakzuchtig en vies in uitdrukkingen. Begeleidt het bereiken van materiële welvaart. Buer is een demon, in voldoende aantallen knipperend op de pagina's van Weier's "Hierarchy of Demons." Hij komt ook voor in haar uitlopers.

Buer (demon): foto, beschrijving van het uiterlijk

Aanvankelijk werd Buer beschreven als Boogschutter,Een grote centaur met een pijl en pijlkoker vol pijlen. Later werd Louis Breton de auteur van de illustratie van de demon, die vervolgens werd gegraveerd door M. Gerrol. Ze was afgebeeld Buer met een leeuwenkop en vijf paardenbenen, die het lichaam omringden, en veranderden in een soort wiel, zodat de demon in elke gekozen richting kon bewegen. Als de goochelaar die hem wil wil, kan de demon Buer het gezicht van het monster veranderen in een aseksuele man die geen ogen heeft.

Boer demon foto

"Goetia"

"Goetia" (uit het oude Grieks: magie, magie, in staat om schade te berokkenen) bevat een gedetailleerde beschrijving van alle tweeënzeventig geesten, hun uiterlijk, die de onzuivere nemen voor de tovenaar die hen heeft opgeroepen. Ook worden de gunstige eigenschappen beschreven van de wezens die hoogstwaarschijnlijk nuttig zijn voor de tovenaar, de bovennatuurlijke krachten onder hun controle, evenals de titel en positie. In dit hoofdstuk worden gedetailleerde beschrijvingen gegeven van de juiste roep van duidelijke demonen, advies, waarna de tovenaar in staat zal zijn om de geest aan zijn wil ondergeschikt te maken, als hij weigert het zelf te doen.

demon tien legioen

De inhoud van Goetia lijkt sterk opeen soort parfum catalogus, is ook te vinden als bijlage bij de verhandeling "Op de misleidingen van demonen," Weyer. De auteur geeft een heel ander product manuscript als bron van informatie. De volgorde waarin daemons worden beschreven in "Goetia" aanzienlijk verschilt van prioritering geconstrueerd Weier. Daarnaast is de inhoud van de "Goetia" werd voltooid wezens zoals dantalion, Vassago, Andromalis en CIIR. Rituele demon noemen het hoofdstuk "Kleinere Sleutel van Solomon" geworden veel ingewikkelder rituelen in het boek Weyer en gegevens over essentieel complementaire patronen op een andere manier "sigils" genoemd verbindingen beschreven. Voor de eerste keer dat de wereld zag de volledige uitgave van de "Goetia" in 1904 door de inspanningen van M. Makgregoroma en Alistair C. Na verloop van tijd, de naam van het hoofdstuk begonnen om alle magische traditie van de Middeleeuwen, gerelateerd aan de oproep demonen en tekenen mascottes noemen.

  • evaluatie: