ZOEKEN

Dag van de metaalbewerker

Metallurgist's Day is een feestdag van sterke enechte mannen. De mensen van dit beroep aanvaarden hartelijke felicitaties op de derde zondag van juli. Deze datum wordt gevierd sinds de tijd van de machtige Sovjet-Unie. Degenen die in dit beroep werken, zijn bijzonder stabiel, grote toewijding, moed, uithoudingsvermogen en andere positieve menselijke kwaliteiten. Degene die deze specialiteit heeft gekozen, weet dat het moeilijk en vrij gevaarlijk is, maar tegelijkertijd erg belangrijk en zelfs romantisch.

Als er geen metallurgie was, was ons leven dat nietzou zo comfortabel en zorgeloos zijn, omdat het metaal dat wordt gesmolten en wordt omgezet in tientallen honderden producten de persoon overal omringt, van auto's en eindigt met pijpleidingen, waardoor olie of gas stroomt. Hij kwam zo lang geleden in ons moderne leven dat we met metaalproducten gewoon niet weten wat een moeizaam proces het is om staal te smelten. Dat is de reden waarom professionele vakanties worden gecreëerd, zodat op deze dag een persoon kan begrijpen wat een belangrijke en nuttige business is voor het land dat hij elke dag aan het doen is.

Metallurgist Day is een feest van onverschrokken mensenen moedig, die voor eens en voor altijd het beroep koos. Zoals de statistieken laten zien, veranderen metaalbewerkers tijdens hun leven bijna nooit hun werk. Het is duidelijk dat mensen naar deze industrie komen door een roeping. Ze worden aangetrokken door de magie van het gietmetaal, ze werken dag en dag aan de walsmachines en ovens.

Zonder deze industrie zouden er niet veel andere zijn, omdat metaal de basis is van de hele productie. Daarom is de dag van de metaalbewerker een speciale feestdag.

Historisch gezien was de metallurgie dataltijd een van de basistakken van de Russische economie. Het heeft zich ontwikkeld sinds Peter I, toen hij Nikita Demidov toestemming gaf om verschillende staalfabrieken in de Oeral te bouwen. Reeds in 1720 smolt Demidov twee derde van het totale metaal van de staat, maar de professionele vakantie bestond toen nog niet.

Momenteel is Metallurgist's Day een van de meestenfeestdagen, die geliefd zijn en op grote schaal worden gevierd in Rusland, en in 1957 werden gevestigd. Het was een tijd van economische groei van het land. Zoals in vroegere tijden, is de metallurgische industrie het echte brood van de Russische industrie, dankzij welke perspectieven worden geopend voor andere, even belangrijke, industrietakken. Het is met haar deelname dat de economische macht van de staat wordt benadrukt.

Hoe wordt de Metallurgist Day gevierd? Dit is een interessante vraag, omdat het smelten van metaal een continu technologisch proces is en vaak gebeurt, zodat de specialist het eenvoudigweg op zijn werkplek in de buurt van de hoogoven markeert.

Maar in feite heeft deze vakantie zijn eigen feestdagtradities en gebruiken. Gefeliciteerd met de Metallurgist Day is klassiek en werkte door de jaren heen. In de regel zijn moderne metallurgische fabrieken stedenbouwende ondernemingen. Van hun ontwikkeling en stabiliteit hangt de materiële welvaart van steden en hele regio's grotendeels af. Daarom is deze vakantie belangrijk voor al diegenen die geen directe relatie hebben vanwege hun professionele achtergrond.

Gefeliciteerd met de metallurgiedagplechtig. Op deze dag ontvangen werknemers van profielbedrijven speciale onderscheidingen. De plechtige sfeer die heerst op de Dag van de Metallurgen, benadrukt vooral het belang ervan. Het is een feestdag voor iedereen die zich bezig houdt met het verwerken van metaal, het smelten van staal, constructies uit vurige metalen gereedschappen en de meest gecompliceerde details. Daarom verzamelen ze zich allemaal als een verenigde, verenigde brigade en zien ze de overwinningen behaald in het jaar.

Op de Dag van Metallurgen werknemers van ondernemingenGefeliciteerd van partners en overheidsfunctionarissen. Het management van de organisatie rapporteert over het smelten en medewerkers en medewerkers worden beloond met solide prijzen. In de regel nemen vrienden en familie van de schuldigen van het feest een actieve rol.

De centrale plaats in de vakantie is gegeven aansportwedstrijden. Traditioneel wordt een interessante tentoonstelling georganiseerd, gewijd aan de geschiedenis van de fabriek of een belangrijke gebeurtenis die in de stad plaatsvond, of gewoon een tentoonstelling van schilderijen of foto's. In de regel wordt er op deze dag een groot feestelijk concert gehouden, en 's avonds een vrolijk volksfeest en vuurwerk, want dit is een vakantie van een echt vurig beroep.

  • evaluatie: