ZOEKEN

Het technische apparaat is ... Definitie, typen en classificatie

Een technisch apparaat is een product, een mechanisme,technisch complex, eenheid, etc., gecreëerd door de mens op een kunstmatige manier om alle activiteiten uit te voeren. De ontwikkeling van apparatuur en technologieën maakt het mogelijk om te werken op het gebied van hightech en intellectuele productie, geeft een impuls aan de verdere ontwikkeling van wetenschap, technologie, opent perspectieven van kansen.

Belangrijkste soorten apparaten

Een technisch apparaat is een middel voorsnelle en effectieve verwezenlijking van de doelstellingen van productie, humanitaire, medische, huishoudelijke en andere processen. Tegenwoordig wordt overal technologie gebruikt, het is bijna onmogelijk om de sfeer van menselijke activiteit te vinden, waar apparaten die alle processen aanzienlijk vereenvoudigen, niet worden gebruikt. Technische apparaten hebben geen universele classificatie en zijn verdeeld in hoofdtypen op basis van hun scope:

 • Industrial.
 • Huishouden.
 • Computing.
 • Bouw en montage.
 • Road.
 • Medisch etc.

Elk technisch apparaat is een heel spectrum.kansen voor een gerelateerd werkterrein. Gereedschappen en meetinstrumenten worden bijvoorbeeld zowel in de industriële sector als in het dagelijks leven gebruikt. Een afzonderlijke klasse bestaat uit apparaten die zijn ontworpen voor gevechtsoperaties, verdediging, ruimte.

technisch apparaat is

verhaal

Volgens de theorie van Darwin, de abstracte aap,die de stok opnam, evolueerde naar de staat van de mens. Tegenwoordig is deze theorie, hoewel klassiek, controversieel. In dit verhaal is het interessant dat de stick het eerste technische apparaat was waarmee de doelen werden bereikt. De voortgekomen primitieve mens voor effectieve jacht en verdediging gebruikte de uitgevonden middelen - boemerangs, speren, stenen bijlen, genaaid, enz.

Om de eenvoudigste apparaten van steen en te vervangenhout was bronzen en ijzeren producten. Evolutie bemoeilijkte het menselijke intellect en de eerste voertuigen, landbouwtechniek, hydraulische constructies en de eenvoudigste mechanismen - wiel, blok, hefboom, enz. - begonnen te verschijnen.

apparaat specificaties

Technische doorbraak

De eerste industriële revolutie vond plaats in de 18e eeuw.en bracht de machines, apparaten, mechanismen, de ontwikkeling waarvan we nu zien. De uitvinding van de stoommachine maakte het mogelijk massaproductie op gang te brengen en leidde tot de teloorgang van de ambachtelijke productiemethode, waardoor de sociale structuur van de samenleving aanzienlijk veranderde. De verbrandingsmotor die in de 19e eeuw ontstond, leidde tot de creatie en voortdurende verbetering van alle soorten transport. Een enorm aantal zelfrijdende mechanismen, die de ruimte beheersen.

Er zijn nieuwe auto's gemaakt die aanzienlijk zijn vereenvoudigdwegenbouw, constructie en tunneling, enzovoort. De opkomst en het gebruik van elektriciteit gaven een impuls aan nieuwe soorten technische apparaten - dit is niet alleen verlichting, maar ook radio-engineering, radio-elektronica, de droom van ruimteverkenning is niet langer onwerkelijk. Het begin van de 20e eeuw werd gekenmerkt door de introductie van automatisering van productieprocessen, de eerste computerapparatuur verscheen, de eerste kunstmatige satelliet werd gelanceerd in de ruimte.

Volgens deskundigen, de volgende ronde van ontwikkelingtechnische apparaten in verband met nanotechnologie en biotechnologie, veelbelovend onderzoek en eerste resultaten op deze gebieden werden aan het einde van de 20e eeuw aangewezen.

onderhoud en reparatie van apparaten

indicatoren

Een technisch apparaat is een reeks eigenschappen en kenmerken die passen in de lijst met eigenschappen die bij alle soorten apparatuur horen:

 • Prestaties. Elk apparaat per tijdseenheid produceert producten (verwerkt informatie), transporteert, produceert, etc. Hoe hoger de indicator, hoe minder kwaliteit, des te effectiever het apparaat.
 • Betrouwbaarheid. Het wordt bepaald door het vermogen om efficiënt en soepel te werken gedurende de gehele operationele periode.
 • Duurzaamheid. Het omvat twee concepten - fysieke en morele achteruitgang. Apparatuur is vaak in staat om bepaalde functies uit te voeren, maar economisch gezien is de werking ervan al onrendabel, omdat het niet voldoet aan veiligheidseisen, energiekosten, enz. Het verschijnen van nieuwe ontwikkelingen brengt vervanging met een innovatief technisch apparaat met zich mee. Apparatuur van de nieuwe generatie lost vaak een breed scala aan taken op.
 • Economy. De verhouding tussen de materiaalkosten van onderhoud, zorgen voor de werking van apparaten met het aantal geproduceerde producten (transport, verwerking, enz.).

Het verbeteren van elke indicator is een uitdaging.technische vooruitgang en wordt "modernisering" genoemd. In de afgelopen decennia zijn de indicatoren voor milieuveiligheid, ergonomische kenmerken en esthetische component van apparaten actueel geworden. Naast technische en utilitaire eigenschappen, besteden de ontwikkelaars aandacht aan gebruiksgemak (vermindert blessures) en een aangenaam uiterlijk van de apparaten, sommige fabrikanten richten zich uitsluitend op deze gebieden van verbetering. Veel van de parameters die door technische middelen worden gebruikt, worden op staatsniveau beheerst door normen.

werking van technische apparaten

documentatie

Een technisch apparaat is een reeks eigenschappensta toe om het in elk gebied te gebruiken. Productie en werking worden bepaald door de regels en technologische vereisten die worden beschreven in de documentatie waarmee elk apparaat wordt geleverd.

De belangrijkste documenten in het pakket:

 • Paspoortproduct. Het geeft de technische kenmerken van het apparaat aan, uitgedrukt in termen van de berekende prestatie-eenheden, energieverbruik, enz. Vaak wordt het paspoort aangevuld met informatie over de toestand van de apparatuur, uitgevoerde reparaties, de garantieperiode van onderhoud, enz.
 • Gebruiksaanwijzing Het document beschrijft het werkingsprincipe, toepassingsgebied, regels voor opslag en bediening, verwijderings- en transportmethoden.
 • Instructies voor installatie, opstarten, regulering, run-in. Het document is voorbereid voor industriële apparaten met speciale gebruiksomstandigheden.
 • Label. Direct op het product geplaatst voor het geval de benodigde gegevens voor bediening en opstarten maximaal vijf punten bevatten en het niet zinvol is om een ​​paspoort te maken.

Elk technisch apparaat is een productie-eenheid vervaardigd op een industriële manier. Documentatie hiervoor moet voldoen aan de normen voorgeschreven in de ESKD, ESPD of ESTD.

gevaarlijke technische apparaten

Gevaarlijke technische apparaten

Typen gevaarlijke apparaten zijn die inwaarvan het werk de gezondheid (het leven) van een persoon kan schaden als de veiligheidsvoorschriften niet worden opgevolgd of die in een gevaarlijke omgeving worden gebruikt.

Hoofdtypen:

 • Apparaten en apparatuur die onder hoge druk werken (meer dan 0,07 MPa) of op hoge temperatuur (meer dan 115 ° C).
 • Constructies ontworpen voor het hijsen van grote ladingen (kranen, hoofdwegen, platforms, roltrappen, enz.).
 • Apparaten en uitrusting van gasverbruiksystemen (ketels, gasfornuizen, enz.).
 • Technische apparaten en uitrusting voor lassen in gevaarlijke productieomstandigheden.
 • Elektrische apparatuur met explosiebeveiliging (1,2 groepen), mijnbouw elektrische apparatuur.
 • Apparaten, uitrusting, mechanismen van het olie- en gasindustrieel complex (booreilanden, stamliften, operationele uitrusting, enz.).
 • Mijnbouw apparatuur, minerale verwerkinguitrusting voor alle soorten ontwikkeling en mijnbouw van mineralen (mijnbouwuitrusting, mijnbouwuitrusting, apparatuur voor stralen, geologische exploratieapparatuur, enz.).
 • Apparatuur voor pijpleidingen van het hoofdtype.
 • Uitrusting van chemische bedrijven van alle richtingen (opererend in een explosieve omgeving, met behulp van vacuüm, cryogene, maalinstallaties, enz.).
 • Uitrusting en technische uitrusting van alle soorten metallurgische bedrijven.
 • Elektrisch materiaal voor ovens (boog, inductie, smelten, verwarmen en andere ovens).
 • Pijpleidingen en hun knooppunten, kleppen van gevaarlijke industrieën.
 • Inrichtingen voor het regelen van de bediening van machines en mechanismen, enz.

De speciale documentatie wordt bepaald door de techniek.de veiligheid van het gebruik van allerlei apparaten, kennis en naleving van de regels zorgt voor het behoud van het leven en de gezondheid van elke werknemer, en vaak de hele onderneming Geen wonder dat ze zeggen dat elk veiligheidsitem in bloed is geschreven.

technische apparaten

exploitatie

Voor elke activiteit is erconstant verbeterde technologie. De bediening van technische apparaten wordt bepaald door de regels die zijn voorgeschreven in de gebruiksaanwijzing. Bij elke onderneming is er een dienst die tot taak heeft toezicht te houden op de implementatie van veiligheidsvoorschriften en de werking van alle machines, mechanismen en apparaten.

Volgens internationale normen, het werk van elkmechanisme kan worden gecontroleerd met behulp van meetinstrumenten. Dit biedt u de mogelijkheid om het werk te besturen, problemen op te lossen, de configuratie van de apparatuur uit te voeren en het werk te stoppen in geval van defecten of ongevallenrisico's.

technisch apparaat is

Reparatie, onderhoud en preventie

Na aanpassing en start van de apparatuur komtgebruikstijd, tijdens deze periode is er een geleidelijke slijtage van knopen, mechanismen, enz. Na een periode van gebruik die in het paspoort is gedefinieerd, is een preventief onderhoudstoestel vereist. Onderhoud en reparatie vallen onder de competentie van de service van de onderneming waar de apparatuur werkt, of op speciale punten als het gaat om huishoudelijke apparaten. Iedereen is eraan gewend dat een auto periodiek onderhoud nodig heeft, dezelfde praktijk bestaat voor elk mechanisme.

Preventieve maatregelen helpen de levensduur van apparaten en hun efficiënte werking te verlengen. Basisuitrusting onderhoudsactiviteiten hebben een gemeenschappelijk algoritme:

 • Controle van de algemene toestand van de knooppunten, apparaten, functionele toestand van het apparaat visueel en met behulp van technische meetinstrumenten.
 • Controle van de omvang van de schade, verslechtering van onderdelen van de apparatuur en vervanging door nieuwe indien nodig.
 • Testen en afstellen van het apparaat na reparatie en onderhoud, begin van het werk.
 • Als het apparaat moreel, technisch verouderd is, is het veranderd in een apparaat met geavanceerde functies.
 • Aan het einde van de levensduur van het technische apparaat moet het worden gedemonteerd en verwijderd in overeenstemming met goedgekeurde normen.
 • </ ul </ p>
 • evaluatie: