ZOEKEN

Kruising van een ononderbroken lijn - een regel en een sanctie voor zijn schending

Verkeersregels werden opgesteld om ze uit te voeren. De kruising van de ononderbroken lijnmarkeringen is de belangrijkste overtreding, die niet alleen in ons land, maar ook in het buitenland wordt waargenomen. Onlangs, vanwege het aanscherpen van de verantwoordelijkheid voor overtreding van verkeersregels, straffen verkeerspolitiebeambten de overtreder, stellen een protocol op en sturen hem voor de rechtbank. De overtreder heeft vaak een rijbewijs.

In ons land kan geen enkele wetzorg voor alle situaties in het leven en op de weg. Volgens de wet van de Russische Federatie is de boete voor het overschrijden van de ononderbroken lijn van duizend tot anderhalf duizend roebel. Vaak wil je - je wilt het niet, maar je moet deze regel van de weg overtreden, maar de politieagent interpreteert het op de manier zoals het door de wet is voorgeschreven.

de kruising van de ononderbroken lijn

Het probleem dat we hebben in het bloed

De regels overtreden, niet alleen in onze mentaliteitburgers, maar ook op onze wegen, wegvervoersdiensten, die soms vergeten een penseel met witte verf nat te maken voor markering. Op sommige plaatsen zijn er gaten of hobbels die gemakkelijker zijn om rond te rijden in de tegemoetkomende baan dan om je auto te breken. Voorheen werd de kruising van een dubbele, vaste markeringslijn of uitgang naar de tegemoetkomende baan om elke manoeuvre uit te voeren bestraft met een ontzegging van rechten of een boete. Vandaag, volgens de wet van de Russische Federatie, is de straf voor het overschrijden van een ononderbroken lijn beperkt tot slechts een boete, maar in speciale gevallen, die we hieronder beschouwen, kan de overtreder zijn rechten verliezen voor maximaal zes maanden.

Verschillende typen en situaties van kruising van de ononderbroken lijn

Beschouw elk van de gevallen afzonderlijk.

Het eerste geval. De automobilist maakt een bocht naar links via de tegemoetkomende baan en, dienovereenkomstig, via een ononderbroken lijn. Het oversteken van een volledige lijn wordt bestraft met boetes door verkeerspolitie-inspecteurs. De boete varieert van duizend tot anderhalf duizend roebel.

Het tweede geval. Een autoliefhebber wil rechtsaf slaan terwijl hij een ononderbroken lijn negeert. Deze overtreding wordt ook bestraft met een geldboete van duizend tot anderhalf duizend roebel. Deze zaak wordt ook afzonderlijk behandeld door een verkeerspolitieagent die de dader maximaal zes maanden lang de rechten kan ontnemen.

Het derde geval. Draai de solide door. Veel chauffeurs zijn ervan overtuigd dat ze voor deze overtreding het verlies van hun rijbewijs moeten betalen. Maar onder de nieuwe regels van de weg voor deze overtreding wordt een boete opgelegd van duizend tot anderhalf duizend roebels.

dubbele lijnovergang

Het vierde geval. Vertrek vanaf de binnenplaats in een tweerichtingsstraat. In dit geval ontvangt de dader een boete van honderd roebel wegens niet-naleving van de voorschriften van een verkeersbord, in een bepaald geval is het een bocht naar links.

de kruising van een ononderbroken lijn bij het inhalen

Het vijfde geval dat je herhaaldelijk bent tegengekomenbij het links afslaan, de stippellijn niet bereiken. Chauffeurs worden gemotiveerd door het feit dat er nog een meter of twee overblijven en ik wil op tijd zijn terwijl het groene lampje brandt. In feite betekent deze overtreding het tegemoetkomend verkeer, dat andere chauffeurs hindert en kan leiden tot een deplorabele wegsituatie. In deze aflevering, zal de automobilist niet uitstappen met slechts een boete, hij zal zijn rechten verliezen voor maximaal zes maanden.

het oversteken van de vaste lijn boete

De zesde zaak. Een doorgetrokken lijn overschrijden tijdens het inhalen. De bestuurder maakt een manoeuvre, wat kan leiden tot een zeer gevaarlijke situatie op de weg. Voor de kruising van een ononderbroken lijnmarkering - een boete, ontzegging van een rijbewijs voor een periode van maximaal zes maanden.

Bij het maken van een dergelijke manoeuvre moet de bestuurder onthouden dat er naast hem nog anderen zijn.

de kruising van de ononderbroken lijn van de passerende richting

Vaak zijn er op de wegen situaties waarinde bestuurder doodt eenvoudigweg de regels van de weg en overschrijdt de ononderbroken lijn. Dergelijke gevallen komen het hele jaar door niet alleen door de schuld van de bestuurder zelf, maar ook om vele redenen, die kan worden toegeschreven aan de zogenaamde overmacht. Een persoon is niet verzekerd voor natuurrampen, van driften, wegen die niet zijn schoongemaakt door openbare nutsbedrijven. Soms is er geen vaste lijn, maar je moet gaan. Dus er is een andere zaak met de nodige uitgang naar de tegemoetkomende baan. Beschouw het als apart.

Manieren om obstakels op de weg te vermijden

Er zijn veel gevallen wanneer u de stad uit bentJe rijdt rustig in je auto, luistert naar de radio en plotseling staat er een file voor je vanwege een auto-uitval. Je staat in een file, nauwelijks aan het weven en komt nu op het moment dat je het deel van de weg nadert waar de kapotte auto staat. U hebt drie opties om deze situatie op te lossen.

de kruising van een ononderbroken lijnmarkering

eerste

Wacht tot de automobilist zijn auto inlevert en verder gaat. In dit geval vermijdt u het overtreden van de regels en wacht u tot het probleem is opgelost.

De tweede

Rijd rond een obstakel aan de kant van de weg of de stoep,In dit geval schendt u de regel van de weg volgens artikel 12.15 van het eerste deel (de kruising van de ononderbroken lijn van de passerende richting), die een boete van vijfhonderd roebel bevat, als deze een stoeprand is, en 2000 - als de stoep.

derde

We gaan rond het obstakel in de tegenovergestelde rijbaan. In deze aflevering verliest de automobilist zijn rijbewijs niet, hoewel hij een administratieve boete van duizendduizend roebel kan ontvangen.

Overtredingstatistieken

Volgens de statistieken van 2013, 2 procent van de bevolkinglanden in dergelijke gevallen wachten en proberen de arme kerel te helpen, zodat hij snel de rijbaan bevrijdt. Achtentwintig procent rijdt rond een obstakel aan de kant van de weg en op de stoep en zeventig procent van de automobilisten rijdt in de tegenoverliggende rijstrook. Uit deze gegevens volgt dat in onze tijd bijna elke tweede persoon de regels van de weg overtreedt, en elke tiende kruising van de ononderbroken lijn leidt tot een ongeluk. De conclusie is: achter het stuur kruipen, geduld of financiën hebben om een ​​boete te betalen. Immers, een onaangename zaak voor u en veel mensen waarin niemand de schuld heeft kan altijd gebeuren, maar dit incident kan niet alleen iemands leven beïnvloeden, maar ook het lot van de mensen die dicht bij u staan.

Wat anders kan je een rijbewijs ontnemen?

Weinig automobilisten weten dat dat zo issituaties waarin zij hun rijbewijs kwijt kunnen raken zonder zelfs maar de volledige rijweg over te steken. In dit geval zal de verkeerspolitieagent hen van hun rechten beroven en de zaak voor de rechter brengen, hoewel de automobilist inhaalt via de intermitterende markeringslijn. Het is een feit dat een persoon eenvoudigweg niet kan merken dat het teken "inhalen is verboden" en het voertuig inhaalt op de tegemoetkomende rijbaan. In dit geval heeft de inspecteur volkomen gelijk, en nu al besluit de rechtbank u een rijbewijs te ontzeggen voor maximaal zes maanden. Dat is de straf voor het oversteken van de ononderbroken lijn. De duur van de ontzegging van een rijbewijs begint pas tien dagen nadat de zin is uitgesproken, te werken. Tien dagen krijgt u om in beroep te gaan tegen deze uitspraak. Er zijn situaties waarin de periode van inbeslagname van een rijbewijs mogelijk niet begint na tien dagen, maar later. Overweeg deze situaties afzonderlijk.

straf voor het oversteken van de ononderbroken lijn

Situaties waarin de periode van inbeslagname van een rijbewijs kan worden uitgesteld

De eerste. Als een automobilist hoger beroep instelt, komt het vonnis pas in werking als er een uitspraak is van de laatste rechtbank, terwijl we vaststellen dat de chauffeur het recht heeft om de auto te gebruiken en achter het stuur te gaan tot er een decreet is uitgevaardigd om zijn rijbewijs in te trekken.

De tweede. Als de automobilist drie maanden lang zijn rijbewijs niet inlevert, start de periode van zijn rijbewijs niet.

In essentie helpt de tweede methode de autoliefhebber.vals spelen en autorijden, zoals ze zeggen, vóór de eerste overtreding. In de praktijk van verkeerspolitie-agenten zijn er gevallen geweest waarbij een bestuurder zijn rijbewijs niet voor ongeveer drie of meer jaren had afgegeven zonder de verkeersregels te overtreden.

Tot slot wil ik zeggen dat je dat niet moet doende verkeersregels negeren, met name de dubbele, ononderbroken lijn oversteken, omdat je niet alleen bent op de weg. En door deze regel te overtreden, kunt u zich mengen met een andere bestuurder, die mogelijk minder ervaring heeft met deze situatie.

De regels van de weg één keer overtreden, jijJe zult ze overtreden totdat je wordt betrapt en beboet, of erger nog, je komt niet in een verkeersongeval terecht waar jij de schuld van hebt. Bij een verkeersongeluk sta je er niet met een boete tussenuit, alles hangt af van de aard van het incident. Overtreed geen verkeersregels, respecteer uzelf en andere automobilisten.

  • evaluatie: